Maróti István-emlékérem

Maróti István (1945-2013) irodalomtörténész, népművelő és muzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályvezetője, az Édes Anyanyelvünk folyóiratnak 1992 óta szerkesztője, az Anyanyelvápolók Szövetségének kezdettől, tehát 1989-től fogva titkára, majd 1994-től főtitkára volt. Varázslatos egyéniségét, emberszeretetét, segítőkészségét mindenki érezte, aki ismerte őt. A Szövetség mindennapi ügyeinek fáradhatatlan intézője, az anyanyelvápolás népszerűsítője, számos irodalmi kiállítás rendezője. A tiszteletére alapított emlékérmet a magyar nyelv napján adják át a kiemelkedő nyelvművelő-közösségszervező tevékenységért.

Kitüntetettek:

2022

Némethné Balázs Katalin középiskolai tanár

2021

Nagy Sándorné középiskolai tanár

2020

Szőcsné Antal Irén középiskolai tanár

2019

Bacskó Józsefné középiskolai tanár

2018

Györffy Imréné középiskolai tanár

2017

Gömöri Árpád középiskolai tanár

2016

Kovács Zsuzsanna általános iskolai tanár
Keppel Gyula középiskolai tanár

2015

Fábiánné dr. Szenczi Ibolya középiskolai tanár

2014

Bakóné Aradi Éva középiskolai tanár

Deme László–ösztöndíj

Dr. Deme László (1921-2011) nyelvész, egyetemi tanár. A Beszélni nehéz! rádióműsor társszerkesztője, 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének társelnöke volt. „Fáradhatatlanul és makacsul hirdette a szövegben való gondolkodást, a funkcionális szemléletet, a nyelvhasználati eszközök kutatását s ezen tényezőknek a napi gyakorlatban való alkalmazását. (…) Soha nem fáradt el, sem a Péchy Blankával folytatott vitákban, szakmai beszélgetésekben, sem a tanácsadásban, s ezekből – mint a mesék arany almafája – kinőtt a Beszélni nehéz! mozgalom, sok száz (vagy ezer?) diákkal és igen sok tanárral, nyári táborokkal és év közi találkozásokkal…” – írta róla Bencédy József.

Tiszteletére Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016-ban ösztöndíjat alapított a magyar nyelvtudományban, nyelvi ismeretterjesztésben, nyelvművelésben, nyelvi kultúraápolásban kiemelkedő eredményt felmutató személyeknek. A díj összege: bruttó egymillió forint, amelyet minden évben a magyar nyelv napján ünnepélyes keretek között adnak át.

Kitüntetettek:

2022

Gonda Zsuzsa nyelvész

2021

Ludányi Zsófia nyelvész, egyetemi adjunktus

2020

Bárth M. János nyelvész, egyetemi adjunktus

2019

Nagy Natália nyelvész, egyetemi docens

2018

Veszelszki Ágnes nyelvész, egyetemi docens

2017

Schirm Anita nyelvész, egyetemi adjunktus
Pölcz Ádám nyelvész, egyetemi tanársegéd

Lőrincze Lajos-díj

A Lőrincze Lajos-díjat az Anyanyelvápolók Szövetsége alapította „a magyar nyelv művelése érdekében határainkon belül vagy kívül kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére és jutalmazására”. Az alkalmanként életre hívott előkészítő bizottság javaslatai alapján a Szép Magyar Nyelvért Alapítvány kuratóriuma évente egyszer ítélte oda a díjat. A díjhoz járó emlékplakett Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Első alkalommal 1993-ban adták át.

Kitüntetettek:

2022

Korzenszky Richárd nyugalmazott perjel

2021

Lengyel Klára egyetemi docens

2020

Bárdosi Vilmos egyetemi tanár

2019

Láng Miklós közgazdász

2018

H. Tóth Tibor nyelvész

2017

H. Varga Gyula kommunikációkutató

2016

Pomozi Péter nyelvész, egyetemi docens
Pusztay János professor emeritus

2015

Tóth Etelka nyelvész, egyetemi docens

2014

Koltói Ádám nyelvész, egyetemi docens
Raátz Judit nyelvész, főiskolai docens

2013

Bősze Péter onkológus, nőgyógyász, a Magyar Orvosi Nyelv c. folyóirat alapítója, főszerkesztője

2012

Fekete László nyelvész
Kerekes Barnabás középiskolai tanár

2011

Éder Zoltán nyelvész, irodalomtörténész
Pomogáts Béla nyelvész, irodalomtörténész

2010

Benyhe János műfordító, irodalomtörténész
Elekfi László nyelvész

2009

Bozsik Gabriella nyelvész, főiskolai tanár
Nagy L. János nyelvész, egyetemi tanár

2008

Antalné Szabó Ágnes nyelvész, egyetemi docens
Kiss Gábor nyelvész, főszerkesztő, a Tinta Könyvkiadó vezetője

2007

Fábiánné dr. Szenczi Ibolya középiskolai tanár
Vargáné dr. Raisz Rózsa főiskolai tanár

2006

Heltainé dr. Nagy Erzsébet nyelvész, egyetemi docens
Pusztai Ferenc nyelvész, egyetemi docens

2005

Dóra Zoltán általános iskolai tanár
Holczer József pap, középiskolai tanár

2004

Büky László nyelvész, egyetemi tanár
Keszler Borbála nyelvész, egyetemi tanár

2003

Adamikné Jászó Anna főiskolai tanár
Minya Károly főiskolai tanár

2002

Murádin László nyelvész
Zimányi Árpád főiskolai tanár

2001

Balázs Géza nyelvész, egyetemi docens
Wacha Imre nyelvész, főiskolai docens

2000

Benkő Loránd akadémikus
Sebestyén Árpád ny. egyetemi tanár

1999

Kemény Gábor nyelvész
Kováts Dániel nyelvész, főiskolai tanár

1998

Pásztor Emil nyelvész, főiskolai tanár
Szűts László nyelvész

1997

Rónai Béla nyelvész, főiskolai tanár
Szathmári István nyelvész, egyetemi tanár

1996

Fábián Pál nyelvész
Jakab István nyelvész, nyelvművelő, tanár

1995

Bachát László főiskolai tanár
Péntek János nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár

1994

Kovalovszky Miklós tanár, a Nyelvtudományi Intézet munkatársa
Ágoston Mihály

1993

Bencédy József főiskolai tanár
Graf Rezső
Szende Aladár főiskolai tanár