Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Egyetemi Anyanyelvi Napok

2014. március 20.2014. március 21.

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete 2014 tavaszán ismét megrendezi az Egyetemi anyanyelvi napok rendezvénysorozatát. Az esemény időpontja: 2014. március 20. és 21. (csütörtök és péntek).
A digitális helyesírási, a szépkiejtési, a versmondó és a nyelvhasználati versenyre pénteken kerül sor. A versenyeken részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói. Itt olvashatók a versenyfelhívások:

Digitális helyesírási verseny

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2013/2014-es tanévben is megrendezzük a digitális helyesírási versenyt SMART szavazógéppel.
A verseny ideje: 2014. március 21. (péntek) 8.30–10.00 óra
Helye: ELTE BTK, Múzeum körút 6–8., Ifjúsági épület II/1.
Eredményhirdetés a verseny helyszínén, 10.30-kor.
Jelentkezési határidő: 2014. március 17. (hétfő) 12 óra. Jelentkezni a metodika@btk.elte.hu címen lehet. Kérjük jelentkezéskor megadni a versenyző nevét, karát, szakját, évfolyamát, ímélcímét és telefonszámát.
A versenyen részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
ELTE BTK Szakmódszertani Központ

Szépkiejtési verseny

Az ELTE Fonetikai Tanszéke a 2013/2014-es tanévben is megrendezi (1939 óta 73. alkalommal) a „szép magyar beszéd, helyes kiejtés” versenyt.
A verseny ideje: 2014. március 21. 10:00.
A verseny helyszíne: Múzeum krt. 4/A Dékáni kistanácsterem.
Jelentkezni lehet: e-mailben a fonetikai.tanszek@gmail.com címen.
Jelentkezési határidő: 2014. március 18.
Részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, valamint a legjobbak képviselhetik az ELTE-t a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett szép magyar versenyének országos döntőjén 2014 tavaszán.
Versenyfeltételek:
A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A verseny napján az indulók sorszámot húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák magukkal a szabadon választott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével!
Szempontok a felkészüléshez, a zsűri ennek alapján értékeli a felolvasást:
Egy szöveg helyes interpretációja mindig tükrözi a szöveg megértését, és egyben elősegíti, hogy a hallgató is biztosan megértse azt. Felolvasáskor alapkövetelmény, hogy az olvasás az élőbeszéd hangzására hasonlítson, ne legyen mesterkélt, a felolvasó ne változtassa meg természetes hangfekvését. Mindig tartsuk szem előtt azt is, hogy egy szöveg interpretálásakor soha nem a felolvasó hangjának kell megszólalnia, hanem a szövegnek magának.
A helyes meghangosításhoz elengedhetetlenek az alább felsorolt követelmények:
– a felolvasott szöveg értése és megértetése;
– hibátlan olvasás;
– tiszta artikuláció, azaz a beszédhangok helyes képzése;
– a szövegnek megfelelő hangvétel;
– az adott körülmények között megfelelő hangerő;
– a szöveg kívánt tagolása beszédszakaszokra, megnyilatkozásokra, szövegegységekre, tekintettel a közléstartalomra és a grammatikai szerkesztettségre;
– jó légzéstechnika;
– a kiejtési szabályok megtartása, a hangkapcsolatok helyes ejtése;
– a szupraszegmentális eszközök (hangsúlyozás, beszéddallam, szünet, tempó, ritmus, hangszínezet, hangerő stb.) adekvát alkalmazása;
– a közismert idegen szavak, nevek helyes ejtése.
Kérjük a versenyzőket, hogy az alkalomnak megfelelően öltözzenek.

Versmondó verseny

A verseny időpontja: 2014. március 21. péntek 13 óra
A verseny helyszíne: Múzeum krt. 4/A Dékáni kistanácsterem (1. emelet)
Jelentkezés: 2014. március 19-ig Havas Juditnál, a zsűri elnökénél a drhavasjudit@gmail.com címen (a név, kar, évfolyam, e-mail cím, telefonszám és a választott vers megadásával).
További információ szintén itt kérhető.
A versenyzőknek egy kötelező és egy szabadon választott verset kell előadniuk. A kötelező vers Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? című költeménye. A szabadon választott mű egy XIX–XX–XXI. századi magyar költő verse lehet (max. 6 perc). Kérjük, hogy a szabadon választott verset 5 példányban hozzák magukkal a versenyre.
A kötelezően elmondandó vers a következő:

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?

A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfőre ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú őszt,
lehet-e némán téát inni véled
rubin téát és sárga páragőzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
ez utcaseprő, szegény, beteg ember,
ki fütyürész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Nyelvhasználati verseny

Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Kommunikáció: internet és média műhellyel a 2013–2014-es tanévben az Egyetemi anyanyelvi napok keretében nyelvhasználati versenyt rendez. A versenyen részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
A 60 perces, egyfordulós írásbeli verseny a következő fő témakörökből áll: szókincs-, szinonima-, szótárismeret, frazeológiai egységek ismerete és magyarázata (szólások, közmondások, szállóigék), nyelvi regiszterek, irodalmi és sajtónyelvi ismeretek, reflexió a legújabb nyelvi jelenségekre.
A verseny időpontja: 2014. március 21. (péntek) 9 óra
A verseny helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A 428.
Jelentkezési határidő: 2014. március 17. (hétfő) 12 óra
Jelentkezés: név, kar, évfolyam megadásával e-mailben Buda Villő tanszéki demonstrátornál:
buda.villo[kukac]gmail.com
További információ: Veszelszki Ágnesnél, a verseny szervezőjénél:
veszelszki.agnes[kukac]btk.elte.hu
Egyetemi anyanyelvi napok: ELTE EAN a Facebookon: facebook.com/elte.ean

Részletek

Kezdés:
2014. március 20.
Vége:
2014. március 21.
Esemény kategória:

Helyszín

Eötvös Loránd Tudományegyetem – BTK
Múzeum krt. 4-6.
Budapest, 1088 Hungary
+ Google Térkép