Az új esztendei első találkozásunk nemzeti imánk születésnapjának másnapjára esik. 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napjaként január 22-ét, amikor is Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz kéziratát. Kodály Zoltán gondolata arra int, hogy „Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.” A Kodály-idézet megállapításai anyanyelvünkre is vonatkoznak ezért 2020-ban is arra törekszünk, hogy a Nyelvőrző Szalon összejövetelein Kölcsey szavai szerint „a lehetségig míveljük” őseink nyelvét.
Az év első szalonjának vendége Pölcz Ádám nyelvész, tanszékvezető volt, aki arról beszélt, miként határozta meg az életét és pályáját az anyanyelvi mozgalom, amelynek középiskolás korában, a Baár–Madas Református Gimnázium tanulójaként lett tagja. Az esten Reiser György Lukács fényképezett.