Szemle

100 kihalt nyelv, amiről többet akar tudni

Ahogyan a történelem során különböző okok miatt egy-egy nép eltűnik, kihal, úgy gyakran ez a folyamat együtt jár az adott nép által beszélt nyelv kihalásával, teljes eltűnésével is. Ilyen nyelveket dokumentál Kicsi Sándor András Kihalt nyelvek, eltűnt népek című kötete, mely – ahogyan az alcíme is jelzi – 100 nyelv halálát mutatja be szótárszerűen, szócikkekbe szedve.

Kicsi Sándor András sokoldalú nyelvtudós: legfőbb témái, a jelentéstan, az orientalisztika és a nyelvészettörténet mellett írt már könyvet Konyha és lélek, valamint Népi gombaismeret címmel is. A kihalt nyelvek összegyűjtéséhez több évtizedes filológusi és lexikonszerkesztői tapasztalatait hasznosíthatta.

Miért éppen a nyelvhalál?

Hogy miért lehet érdekes egy nyelvész számára a kihalt nyelvek vizsgálata? Kicsi szerint a nyelvtudósok egyik legfontosabb feladata a feltárt vagy még feltáratlan emlékek őrzése, így az egyéb nyelvészeti tevékenységek nem végezhetők „a reálisan létező emlékek megóvásának rovására”. Ebben a szellemben a kötet egyik célja ráirányítani a figyelmet a nyelveltűnésekre, nyelvhalálokra, amelyet a szerző az alkalmazott nyelvészet egy új, elsősorban a politika által diktált témakörének tart.

Az áhomtól a venétig

A könyvben a szélesebb körben ismert nyelvek mellett (pl. latin, akkád, sumer, gall) olyan kevésbé ismert nyelvek is helyet kaptak, mint a szanszkrit folytatásai, a prákrit, a páli és az apabhramsa, a kelta nyelvek szigeti csoportjába tartozó cornwalli, vagy éppen a sion-tibeti nyelvcsalád tibeto-birmán ágába tartozó pju. Az egyes szócikkekről persze nem ugyanannyi információt tartalmaznak: míg a norn vagy a muroma nyelvekről nagyjából féloldalnyi szöveget találunk, addig a latin nyelvről egy kisebb dolgozatnyi tartalom lelhető fel.

A nyelvek kiválasztásának szempontja ugyanakkor nem teljesen világos, a kötet előszava mindössze annyit említ, hogy az újabb korok eltűnt nyelvei közül a magyarság számára legfontosabbak kiválasztása volt a cél. Ennek eredményeként az egyértelmű folytatással rendelkező ókori nyelvek közül bekerült a héber és a latin, de kimaradt az arámi és az ógörög.

A Kihalt nyelvek gyűjteménye összességében egy széles spektrumú kultúrtörténeti jegyzék hatását kelti. Afrikából öt, Amerikából hat, Ausztrália-Óceániából egy, Ázsiából negyvenkilenc, Európából pedig harminckilenc nyelv került a gyűjtésbe, a tájékozódást pedig (a népek és nyelvek mutatóján kívül) a kötet végén található térképes földrajzi mutató is segíti, mely a Földközi-tenger térségére koncentrál.

Tartalmát tekintve a könyv legalább olyan jelentősnek tűnik történelmi-kultúrtörténeti szempontból, mint nyelvészeti tekintetben. Az egyes szócikkekben taglalt nyelvek ugyanis szorosan összefonódnak a nyelvet beszélő nép történetével. Persze a történelmi vonatkozásokon túl az egyes nyelvek olyan alapvető lingvisztikai tulajdonságai is megjelennek, mint a szókészlet eredete, a használt írásmód és ábécé, az alapszórend, valamint a nyelv egyéb jellemzői (agglutináló, szintetikus, flektáló, analitikus stb.); továbbá megtudhatjuk azt is, hogy milyen nyelvcsaládhoz tartozik, és mely nyelvekkel áll szorosabb kapcsolatban az adott nyelv.

A nyelveltűnés okai

Hogy miért haltak ki, tűntek el ezek a nyelvek, annak több oka is lehet, ezeket a kötet előszava is összegzi. A gazdasági, kulturális alárendeltség más nyelvek és kultúrák erőteljes befolyását jelenti, amely gyarmatosítás, vallási hatások, kulturális diszkrimináció és asszimiláció hatására alakulhat ki. Egy nép saját nyelvével szembeni attitűdje is lehet negatív, de az eltűnés oka lehet a nyelvi diszkrimináció is abban az esetben, ha sérülnek a nyelvi, nyelvhasználati jogok akár a mindennapokban, akár a hivatalos életben vagy az oktatásban. Nem utolsósorban pedig a nyelv kihalásának oka lehet a beszélőközösség földrajzi mozgása is, amely bekövetkezhet a beszélők életének veszélyeztetése, népirtás vagy háborúk miatt.

A Kihalt nyelvek, eltűnt népek gyűjteményét tehát nemcsak az eltűnt nyelvek iránt érdeklődők forgathatják hasznosan, hanem azok számára is érdekes olvasmány, akik a tágabb (társadalmi, gazdasági, politikai, kultúr-) történeti keretek iránt érdeklődnek.

A kötet megvásárolható a Tinta Könyvkiadó honlapján 20% kedvezménnyel, valamint a 85. Ünnepi Könyvhéten a Tinta Könyvkiadó standjánál 30% kedvezménnyel.

 Kerekes Zsolt

Leave a Reply