Kérjük, támogassa tevékenységünket adója 1%-ával. Köszönjük! Adószámunk: 19663155-1-41

Arra törekszik, hogy soraiba tömörítse mindazokat, akik felelősséget éreznek anyanyelvünk jelen állapotáért, helyes és kulturált használatáért, jogának és közéleti szerepének képviseletéért.

A magyar nyelvművelés legszebb történelmi hagyományait folytatja, hiszen az a felvilágosodás kora óta a magyar szellemi kulturális örökség meghatározó eleme.

Együttműködik azokkal a hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel és közösségekkel, amelyek tevékenységéhez az anyanyelvi és az igényes magatartás-kultúra terjesztése kapcsolódhat.

Összehangolja az anyanyelvvel törődő közösségek, a nyelvvel hivatásszerűen foglalkozók és az iránta elkötelezett önkéntesek munkáját.

„A nyelvművelés, az anyanyelv féltő ápolása közügy, mindenki ügye, mindenki feladata. A nyelvészek, a szakemberek rá tudnak mutatni a tévutakra, ki tudják jelölni a helyes irányt; de a nagy közösség akarata és tevékenykedése nélkül semeddig sem jutnak. Ez a felismerés hozta létre, szakemberek és szakmán kívülebb állók szoros együttműködésével, az Anyanyelvápolók Szövetségét. Ez a gyökereit tekintve több mint húsz éves, országos kiterjedésű társadalmi egyesület valójában laikusmozgalom: az anyanyelv értékét felismerő, a vele kapcsolatos gondokat érző, s az ebből eredő feladatokat megoldani kívánó nyelvhasználók egyre összehangolódóbb közössége. Magyar nyelvészek, anyanyelvünknek legmagasabb szinteken működő kutatói és oktatói, nem kevésbé magyar szakos tanárok segítik a munkáját, nehogy a laikusmozgalomból laikus mozgalom váljék.”

Deme László: Anyanyelvünkről, ápolóiról, szövetségükről »

Vezető tisztségviselők

A 2019. május 18-i tisztújító közgyűlésen megválasztott vezető tisztségviselőink.

Grétsy László

Grétsy László

tiszteletbeli elnök

Prima Primissima-díjas nyelvész, főiskolai tanár. Az MTA Magyar Nyelvi Biztosságának társelnöke. 4 évig az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke. Népszerű televíziós műsora volt az Álljunk meg egy szóra!, hiánypótló műve a Nyelvi játékok nagykönyve.

Juhász Judit

Juhász Judit

elnök

Kazinczy- és Pethő Sándor-díjas rádiós újságíró. 4 évig a Magyar Rádió műsorokért felelős alelnöke, a Magyar Katolikus Rádió alapítója. Az első női kormányszóvívő. Jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke és szóvivője.

Kerekes Barnabás

Kerekes Barnabás

alelnök

A Baár-Madas Református Gimnázium magyar- és történelemszakos tanára. A Kazinczy-díj Alapítvány elnökhelyettese. A Beszélni nehéz! mozgalom jeles képviselője, a Szóról-szóval című rádióműsor szerkesztője. Lőrincze-díjas.

Balázs Géza

Balázs Géza

alelnök

Lőrincze-díjas nyelvész, néprajzkutató. Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék vezetője, igazságügyi nyelvész szakértő . A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda alapítója, 4 évig az MTA magyar nyelvi bizottságának alelnöke, tagja a Magyar Rádió nyelvi bizottságának, az Édes Anyanyelvünk szerkesztője.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége tiszteletbeli elnöksége

Szövetségünk tiszteletbeli elnökségének tagjai olyan közismert személyiségek, szakemberek, nyelvészek, tanárok, egyetemi hallgatók, akik fontosnak tartják anyanyelvünk ápolásának, fejlesztésének ügyét mind szakmájukban, mind magánéletükben.

A tiszteletbeli elnökségi tagjai »

Együttműködő szervezetek

Szervezetek, amelyekkel együttműködési megállapodásban dolgozunk

Támogatóink, partnereink

Mindazok, akik segítik munkánkat anyagi és szellemi hozzájárulással is. Mindezért nagyon hálásak vagyunk nekik! Köszönjük!