Közösség és nyelv

X. tisztújító közgyűlés

2012. december 17. november 15th, 2020 Nincs hozzászólás

Az Anyanyelvápolók Szövetsége december 15-én tartotta X. tisztújító közgyűlését a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Budapesten.

A résztvevőket Dinnyés József fogadta énekszóval és gitárjátékkal. A Himnusz eléneklése után Maróti István főtitkár, majd E. Csorba Csilla múzeumigazgató köszöntötte a jelenlévőket, aki köszöntőjében kitért arra is, hogy A Magyar Nyelv Múzeuma 2013. január 1-jétől a PIM tagintézménye lesz. Hozzáfűzte: az irodalmi múzeum mindent megtesz majd annak érdekében, hogy Széphalomban egy igazi nemzeti emlékhely jöjjön létre.
A köszöntők után Maróti István bejelentette a 2012. évi Lőrincze-díj átadását. Az idei díjazottak: dr. Fekete László nyugalmazott főiskolai tanár, valamint Kerekes Barnabás középiskolai tanár, a szövetség társelnöke. A díjazottakat Grétsy László és Maróti István méltatta.
Az ünnepélyes pillanatok után a közgyűlési beszámolók következtek. Elsőként Grétsy László elnök az Édes Anyanyelvünk c. folyóirattal kapcsolatos történésekről számolt be, kiemelte az oktatási és kulturális kormányzattal közösen kiírt és lebonyolított pályázatok fontosságát, és méltatta azt a kezdeményezést, amely a szövetség és az MTA Nyelvtudományi Intézete között indult meg az előző években. Balázs Géza ügyvezető elnök az elmúlt négy év anyanyelvi rendezvénysorozataira helyezte a hangsúlyt: 2008-ban megalakult A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009-ben Kazinczy-emlékév volt, 2011-ben pedig először rendezték meg az anyanyelvi juniálist. A szövetség társszervezeteinek száma pedig folyamatosan bővült.
Kováts Dániel, az elnökség tagja A Magyar Nyelv Múzeumának helyzetéről, az indulás óta eltelt időszakról számolt be, majd Péntek János, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke mondta el gondolatait a magyarországi és az erdélyi szervezet együttműködésének fontosságáról.
Ezt Kerekes Barnabás, az ifjúsági tagozat vezetőjének beszámolója követte a Beszélni nehéz! mozgalom, az anyanyelvi táborok és az ifjúsági tagozat munkájáról. A médiában bekövetkező változások miatt a mozgalmat támogató műsorok jórészt megszűntek, a pályázati források pedig folyamatosan apadnak, de az ifjúsági tagozatban folyó munka továbbra is töretlen, a rendezvényeket eddig mindig sikerült megtartani.
Terjéki Tamás elnökségi tag a szövetség internetes megjelenési formáiról szólt, majd Orosz Tamás terjesztette elő az alapszabály-módosítással kapcsolatos javaslatokat, végül pedig Balázs Istvánné pénzügyi beszámolója következett.

A tisztújító közgyűlés egyik fő napirendi pontja az új elnökségi tagjelöltek bemutatása és a szavazás. A szövetség tagjai 53 főt juttattak be szavazataikkal az elnökségbe.

Az ebédszünet után volt lehetőség a hozzászólásokra. Többféle javaslat is elhangzott, amelyet a leendő elnökség figyelmébe ajánlottak a Közgyűlés tagjai. Leginkább a hangzó beszéddel (ezen belül is a média nyelvhasználatával) kapcsolatban osztották meg gondolataikat, bírálataikat és javaslataikat a jelenlévők, de érkezett hozzászólás az érthető jogi nyelv megteremtésével kapcsolatban is.

Ezt követően az újonnan megválasztott elnökség zárt ülésen szavazta meg a szövetség új tisztségviselőit. A szavazás végeredményeképpen a szövetség tisztségeit a következő négy évben Juhász Judit elnökdr. Balázs Géza ügyvezető elnökdr. Bencédy József és Kerekes Barnabás társelnökökMaróti István főtitkár, valamint dr. Orosz Tamás és Terjéki Tamás titkárok töltik be. Az eredményt Kiss Gábor, a jelölőbizottság elnöke hirdette ki. A megválasztott elnök, Juhász Judit (egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt) levélben köszönte meg a neki megszavazott bizalmat.
A közgyűlést a jelenlévők a Szózat eléneklésével zárták.

A X. tisztújító közgyűlésen készült fotók megtekinthetők galériánkban.

Pölcz Ádám

Leave a Reply