Ismeret és nyelv

12 hét – 12 kötet. A Tinta Kiadó tavaszi könyvbemutatója

2014. június 01. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás

Szokásosnak mondható tavaszi könyvbemutatóját tartotta a Tinta Könyvkiadó az MTA Nyelvtudományi Intézetében. A nyolc bemutatott új kiadvány mellett kedvezményes könyvvásárra, valamint a megjelenés előtt álló könyvek beharangozójára is sor került.

Klein Ágnesnek Utak a kétnyelvűséghez című kötetét Márkus Éva mutatta be. A szerző magyarországi német kisebbségi környezetben végzett kutatásainak eredménye ez a könyv, mely foglalkozik többek között a nyelvek elsajátítására ideális korszakokkal, és bemutatja az első és második nyelv elsajátításának folyamatát.

Adamik Béla az elmúlt századok általános műveltségéhez tartozó latin nyelv és szólások, közmondások világát hozta közelebb a hallgatósághoz. Goreczky Zsolt Latin–magyar alapszótára hasznos segédanyag mindazoknak, akik akár középiskolában, akár egyetemen tanulják a latin nyelvet, hiszen az alapszókincs szavait tartalmazza, és nagy előnye, hogy minden szóalakot közöl. A Margalits Ede – Kovács Erzsébet által szerkesztett Magyar–latin közmondásszótárat pedig bárki haszonnal forgathatja, aki felfrissítené vagy kibővítené klasszikus ismereteit; a keresést megkönnyíti, hogy a szerkesztők magyar címszavakhoz rendelték a közmondásokat és szólásokat.
Olaszy Kamilla Német–magyar és Magyar–német alapszótárát Bernáth Csilla ismertette, kiemelve, hogy a szavak gyakoriságán kívül kommunikációs szempontok is érvényesültek a válogatásban, valamint hogy a nyelvtanulást nagyban segíti, hogy mind a vonzatokat, mind a szokásos szövegkörnyezetet megjeleníti a kötet.

A Kis magyar tájszótárt a szerkesztő, Kiss Gábor mutatta be. A kötet anyagát 20 regionális tájszótárból és a hétkötetes akadémiai értelmező szótárból szerkesztették egybe, lefedve a teljes Kárpát-medencét.

Eddig úgy tűnhetett, hogy a Tinta Kiadó csak szótárakat jelentett meg a közelmúltban. Grétsy László Anyanyelvi séták című kötetét Kemény Gábor ismertette, aki elmondta, hogy a szerző olyan műfajt tart fenn, aminek a létjogosultsága jó húsz éve kérdésessé vált, és hogy bár a nyelvművelő műsorok az utóbbi időben egyre-másra szűntek meg, Grétsy László rovatai bővültek.

A bemutató házigazdája, Prószéky Gábor beszélt Kicsi Sándor András Kihalt nyelvek, eltűnt népek c. könyvéről, mely 100 nyelv halálát mutatja be. Ezek jól lokalizálható nyelvek, viszont legtöbbjük még az írásbeliség kialakulása előtt, vagy akörül halt ki, így igen keveset tudunk róluk.

A Tinta Könyvkiadó rendkívül termékeny időszakot tudhat maga mögött: az év első tizenkét hetében tizenkét könyvet jelentetett meg – tudtuk meg Kiss Gábortól, a kiadó igazgatójától. A munkát a továbbiakban is hasonló tempóban folytatják, olyannyira, hogy a most beharangozott hat kötetből három valójában már meg is jelent.

Széman E. Rózsa

Leave a Reply