Ismeret és nyelv

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelv kézzelfogható múzeuma

2014. február 23. március 18th, 2017 3 hozzászólás
A magyar nyelv nagyszótára

Várhatóan 20 kötet, 110 000 szó, több évtizedes munka, közel harminc munkatárs – címszavakban így lehetne jellemezni a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által szerkesztett és kiadott A magyar nyelv nagyszótára című kötetet, melynek ötödik, a C, Cs, D betűket tartalmazó részét a napokban mutatták be.

Amikor megnyitották A Magyar Nyelv Múzeumát, arra gondoltam, hogy valójában ez a szótár is múzeuma a magyar nyelvnek – mondta köszöntő szavaiban Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója A magyar nyelv nagyszótára legújabb, V. kötetének sajtóbemutatóján. Nagyjából 800 000 szóból válogatják ki azt a körülbelül százezret, ami szerepel majd a húszkötetesre tervezett szótárban.

Szótár több mint két évszázad szókincséből

Monok István művelődéstörténész, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója szerint a szótárak a kulturális örökség nyelvi rétegével foglalkoznak, amit az is bizonyít, hogy az egynyelvű szótárak a XIX. században, a nyelvi és kulturális egységen alapuló Európa széthullásakor jelentek meg. A szótárkészítés így egyben kényszer is, hiszen ennek az örökségnek ez a legmúlandóbb, legváltozékonyabb része.
Nagy hibája a mai pályázati rendszereknek, hogy nem támogatják kellőképpen a hosszútávú, alapos munkát, holott valós eredményre csak ez vezethet. Hiszen bármennyire soknak is tűnik két év egy-egy kötet elkészítésére, figyelembe véve, hogy hányan dolgoznak rajta, mekkora korpusszal, és milyen alapossággal, még rövidnek is mondható – mondta el Ittzés Nóra, A magyar nyelv nagyszótára főszerkesztője, hozzátéve, hogy a világ nagy nyelveinek (angol, francia, német stb.) szótárai is évtizedeken, akár egy évszázadon keresztül készültek, jobbára két-háromszor annyi munkatárssal, mint A magyar nyelv nagyszótára. A teljes sorozat kiadása várhatóan a 2030-as években fejeződik be.

Ittzés Nórától azt is megtudhattuk, hogy, általános értelmező szótár lévén, teljességre törekednek, a szavak egyszerű jelentésén túl találhatunk A magyar nyelv nagyszótára köteteiben kiegészítő nyelvtani, lexikai információkat (pl. vonzatok, stílusérték), gyakorisági mutatót és példamondatokat is. Ehhez konkrét szövegek elemzésével gyűjtik az anyagot, jelenleg a magyar felvilágosodás korától 2010-ig terjedő időszakból. A munkát az is nehezíti, hogy a szótárnak a kiadója is az Intézet, és az ezzel járó adminisztrációt is nekik kell elvégezni.

Két és fél oldal csillag

A zenészeknél a túlgyakorlás – vagyis ha egy darabot túl sokáig, nagy erőfeszítéssel gyakorolnak – árt a technikának, feszültséghez és kifáradáshoz vezet. Nem fárad-e el a nyelv is hasonló módon, kérdezte Grecsó Krisztián költő, író, hiszen a nyelvvel való túlzott foglalkozás is egyfajta „túlgyakorlás”. Grecsó nyelvelméleti bizonyítéknak tartja a szótárat, minden benne van, amit érezni, gondolni, tapintani lehet. A szótár és irodalom kapcsolatáról is szóló rövid bemutatásában kitért néhány érdekességre, például, hogy a cs és d betűs szavaknak mennyire más a hangulatuk (előbbiek szépek, vidámak, utóbbiak komorak), valamint hogy a szótár legfontosabb szava, legalább is terjedemét tekintve, a csillag, ugyanis két és fél oldalt foglal el.

Bővebb információkat a kötetről és kedvezményes vásárlásról A magyar nyelv nagyszótára  honlapján találhatnak.

Széman E. Rózsa

Leave a Reply