Kultúra és nyelv

A magyar nyelv napja Szegeden

A magyar nyelv napját rendezvénysorozattal ünnepelte az Anyanyelvápolók Szövetségének szegedi csoportja, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület és a Szent-Györgyi Albert Agóra. Ez már a hetedik alkalom, hogy a szegediek is megemlékeztek a magyar nyelv hivatalos államnyelvvé válásáról.

Az egyik esemény egy kétfordulós anyanyelvi vetélkedő volt az internet lehetőségeinek felhasználásával. 100 csapat vett részt az első fordulóban Csongrád-Csanád megye középiskoláinak képviseletében, és határon túli diákok is csatlakoztak a játékhoz: összesen 20 csapat Aradról, Szabadkáról, Adáról és Óbecséről. A változatos feladatsor megoldására 3 óra állt rendelkezésre. Az anyanyelvi ismeretek és a jó szókincs, általános tájékozottság mellett ügyesség, gyorsaság, valamint a háromfős csapatok tagjainak együttműködése is kellett a sikerhez. A legjobb teljesítményt nyújtó 24 csapat jutott be a döntőbe, majd a két fordulóban elért pontszám alapján alakult ki a végeredmény. A dobogó tetején a Petrarca és a Nazgulok nevű csapat (Radnóti Gimnázium, Szeged), valamint a Nyelvészek nevű csapat (Batsányi Gimnázium, Csongrád) végzett. A középiskolásokon kívül a Honismereti Egyesület néhány tagja is vállakozott a feladatok megoldására, ők is jutalomban részesültek.

Az eredményhirdetés megszervezése nem kevés izgalmat okozott a járványhelyzet miatt. Végül sikerült minden csapatnak átadni vagy eljuttatni az oklevelet és a jutalmakat. Az Agórában rendezett ünnepségen a magyar nyelv napja mellett Deme László nyelvészprofesszor születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztünk egy előadással és kiállítással. Deme László tudományos munkássága mellett szóba került a több évtizedes anyanyelvápoló tevékenysége, amelynek során fiatalok tízezreit tanította helyes hangsúlyozásra, szövegértelmezésre, nyelvhelyességre. Szót emelt a trágárság terjedése ellen, emlékezetes mondása volt, hogy vigyázzunk, nehogy a gyerekeink mai viselkedése a következő nemzedék normája legyen. A találkozókon, tanári továbbképzéseken, gyerektáborokban elhangzott előadásai az anyanyelvi nevelést szolgálták. A Beszélni nehéz! című rádióműsor köré – annak 31 éve, 813 adása alatt – egy egész szakköri mozgalom alakult a határainkon innen és túl. Az eredményességet mutatják az egyre színvonalasabb anyanyelvi versenyek is, amelyek kidolgozója, értékelési szempontjainak összeállítója és az országos döntők zsűrijének mindenkori elnöke Deme László volt. A nehézségek ellenére már 55 éve létezik a Kazinczy-verseny és közel 50 éve az Édes anyanyelvünk verseny.

A magyar nyelv napján emlékeztünk a múltra, a szegedi egyetem nyelvészprofesszorára, értékeltük a jelen teljesítményét, a diákok eredményét, amelyet a vetélkedőn értek el, és kifejeztük azt a reményünket, hogy a következő nemzedékben is lesznek olyanok, akik továbbviszik mindazt, amit értéknek tartunk, szolgálják majd a magyar nyelv ügyét.

Némethné Balázs Katalin

Leave a Reply