Szemle

„A nyelv nagyobb úr, mint a nyelvész” – Beszélgetés Grétsy Lászlóval

A Tinta Könyvkiadó blogján – a Nyelvészportrék sorozat negyedik részeként – Daniss Győző beszélgetett Grétsy Lászlóval, az Anyanyelvápolók Szövetsége tiszteletbeli elnökével a nyelvművelésről, a szókincsről, az idegen szavakról, a társadalmi, technikai, politikai változások nyelvre gyakorolt hatásáról, a nyelvi játékokról.

„A nyelvművelés az alkalmazott nyelvtudománynak egy jól elkülöníthető, fontos területe. Olyan tevékenység, amely egyrészt egy adott nyelv, általában az anyanyelv sajátosságainak, változásainak, új jelenségeinek folyamatos figyelésére, feltárására, tudományos értékelésére irányul. Másrészt arra törekszik, hogy az ezekből adódó következtetések tudományos ismeretterjesztő előadások, cikkek, könyvek, internetes fórumok révén vagy más, akár intézményesített módon – a magyar nyelv hetének, napjának megünneplése, helyesírási versenyek rendezése, nyelvi vetélkedők vagy egyéb nyelvi műsorok a médiában, anyanyelvi tematikus pályázatok kiírása, anyanyelvi nyári táborok szervezése és így tovább – eljussanak az anyanyelv használóihoz. Majd később, ha kiállják a próbát, bizonyos részük teret kapjon az iskolai oktatásban is. Ilyen módon érhetjük el, hogy fiatalok és felnőttek mind szóban, mind írásban minél szebben, pontosabban, igényesebben és kifejezőbben éljenek, élhessenek a szóval.”

A teljes interjút elolvashatja a Tinta Blogon »

Leave a Reply