Szemle

Anyanyelv-pedagógia 2012/1.

2012. április 09. április 12th, 2017 Nincs hozzászólás

Bár az Anyanyelv-pedagógia első számú célközönségét természetesen a magyartanárok alkotják, már a tartalomjegyzékből is kitűnik, hogy az írások elég tágan értelmezik mind az anyanyelv, mind a pedagógia fogalmát. A magyartanításon kívül olvashatunk még például kreativitásról, gyermeknyelvről, valamint magyar és európai kultúráról is.

Vass Vilmos tanulmánya azt tárgyalja, mitől lehet kreatív egy iskola, és hogyan lehet a legjobban kibontakoztatni a gyerekek képességeit. Ezután két kutatási beszámoló következik. Molitorisz Anikóé különböző korú diákok olvasási szokásait és azok hatékonyságát vizsgálja. A másikat Egerszegi Anna végezte óvodás gyerekek között egy kifejezetten érdekes és vidám témában. Azt figyelte meg, hogyan tulajdonítanak a gyerekek jelentést számukra ismeretlen kifejezéseknek az etimologizálás segítségével (azaz: hogyan jönnek létre a gyereknyelvi „aranyköpések”).

A Műhely rovatban két példákkal és feladatokkal illusztrált írást olvashatunk. Szabó G. Ferenc cikke a szövegértés fejlesztését kívánja segíteni egy, a közoktatásban eddig nem használatos szövegelemzési modell ismertetésével. Szilassy Eszter pedig az eredményközpontú fogalmazástanítás és -javítás terén ad elméleti és gyakorlati útmutatást.

A Szemle két készségfejlesztő feladatgyűjteményt mutat be, Eitler Tamás Hatékony szövegértés és Szikszainé Nagy Irma Stíluselemzés – stílusértékelés – stílusművelés című munkáit.

Nem véletlenül került a Kitekintő rovatba az Őrszavak című „magyarságismereti tanítás-módszertani elektronikus folyóirat” bemutatása. A leírásból kitűnik, hogy az oldal célja jóval több, mint anyanyelv-pedagógia. A módszertani ismereteken kívül értékeket (magyar, európai és egyetemes emberi értékeket) is közvetít. A Kitekintő másik cikke a hazai és az olaszországi anyanyelvoktatást hasonlítja össze, számos érdekességgel és tanulsággal szolgálva.

Végezetül a nyelvészet iránt érdeklődők két szakmai konferenciáról (a II. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia és a Beszédkutatás 2011) készült beszámolót olvashatnak, a Postaláda leveleiben pedig olyan aktuális és személyes kérdések kerülnek elő, mint az újonnan bevezetett magyar nyelv napja, vagy az, hogy hányféle szerepet is tölt be egy magyartanár.

Összegezve: az Anyanyelv-pedagógia legújabb száma nem csak a „kollégáknak”, hanem minden anyanyelv és pedagógia iránt érdeklődőnek bátran ajánlható.

A folyóirat elolvasható itt: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/

Dömötör Andrea

Leave a Reply