Közösség és nyelv

Az Arany János-emlékév jegyében telt az 52. Szép magyar beszéd verseny is

2017. május 01. november 18th, 2020 Nincs hozzászólás
Szép magyar beszéd verseny

Több mint fél évszázada rendezik meg Győrben a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyt. Az idei az 52. alkalom volt, hogy a Városházától a Kazinczy Ferenc Gimnáziumon át Győr belvárosáig a Szép magyar beszéd verseny diákjai és tanárai 3 napra belakták a várost.

Az idei versenyen Magyarországról 120 diák és közel 30 határon túli fiatal vett részt. Az első nap a megnyitót Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Borkai Zsolt, Győr város polgármestere tartotta. Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött a szabadon választott szövegek felolvasása.

A középiskolások diákoknak egy 3 perces, egy oldalas szöveget kell felolvasniuk. Beszélgettünk a diákokkal arról, hogy milyen módszerekkel választják a szabadon választott szöveget: volt, aki elmondta, hogy az indulás előtti napon döntötte el, hogy milyen szöveggel jöjjön a versenyre. Előnyként hangsúlyozta ki azt, hogy így nem tanulta meg a szöveget, nem unta meg, tehát hitelesen tudta felolvasni a zsűri előtt. Más elmondta, hogy hónapokon keresztül gyakoroltak, és az utóbbi hetekben már tudta, melyik lesz az a szöveg, amelyik a legközelebb áll hozzá – így nem is volt kérdés, hogy azt hozza-e a versenyre.

További fotók és videó a médiatárban »

Rajtunk áll, hogy méltók maradjunk Arany Jánoshoz

A kötelező szöveg az Arany János-emlékév jegyében a költőről szólt. Keresztury Dezső írását kellett a versenyzőknek felolvasniuk. Több felkészítőtanár is említette, hogy bár nehéz a szöveg – főképp az első mondat –, épp a nehézség miatt nagyon jó szűrő is. Aki megbirkózik egy ilyen nehézségű szöveggel, a sok vesszővel és pontosvesszővel, az összetett mondatokkal és gondolatokkal, az bizonyára joggal érdemli ki a Kazinczy-érmet.

Keresztury Dezső: Arany János géniusza

A lángelme művében újdonságát és váratlanságát szokták ünnepelni; a kinyilatkoztatásszerű erőt: a szellem csodáját, és a tüneményszerű egyetlenséget: az egyéniség csodáját. Arany költői világa műveltségünk szerves elemévé vált, olyan természetes birtokunkká, melyet már alig látszik szükségesnek ápolni. Szellemének páratlansága, alkotásainak újszerűsége nemigen válik tehát tudatosság közönségünk köreiben. Ő maga sem hangsúlyozta eredetiségét. Mintaképek tekintélyével támasztotta alá a maga igazát. Alávetette magát a nyelv törvényeinek, s mégis, egy magyar költőben sem volt annyi kifejezésbeli merészség, mint benne. A költői mívesség mesterének mutatta magát, aki csak a hangzás dús változataiban, a formák tökéletességében, a képek biztos és eleven rajzában leli örömét, s közben egy nagyarányú, új magyar világot épített fel.

Arany nem a semmiből épített világot magának; a valóság zűrzavaros, ellenséges anyagát formálta át költészetté. A nép világából indult ki, de felhasználta mindazt, amit – mint értékes ércet – a régiségből is kibányászhatott. Bölcsője „magyarrá ringatta”; kötelességtudása hazájában jelölte ki helyét; meggyőződése volt, hogy az igazi költő „az legyen, mi népe”. De ennek az elidegeníthetetlen, szilárd magyarságnak birtokában nyugodt biztonsággal engedte a világirodalom nagy szellemeit magára hatni.

Költészete valóban egész és egységes világ. Az évekkel ő is változott, bár soha nem tagadta meg azt, amiért egyszer lángolt: Petőfit és a népet, s azt sem, amit vállalt: a klasszikus figyelmet és akadémikusságot. De bizonyos, hogy életművének egyes elemeit kora határozta meg, a kor, amelyben nem tudott teljesen kibontakozni az ő nagysága.

Arany János hatalmas műve, ez a páratlanul nagyarányú magyar költői világ, töretlen fénnyel sugárzik felénk. Valóban: ez az életmű ma már nemcsak a költőé, nemcsak koráé, hanem az egész magyar művelődésé. Századok alkotó ereje készítette elő, s századokat lesz képes termékenyítő sugalmaival áthatni. Rajtunk áll, hogy méltók maradjunk hozzá.

További fotók és videó a médiatárban »

A szakmai értékelésen a bírálóbizottságból Kerekes Barnabás – aki évek óta egymaga javítja az összes írásbelit – elmondta, hogy a szakközépiskolások kategóriájában ilyen erős mezőny rég volt. A diákok mind az írásbelin, mind a szóbelin nagyon jól teljesítettek.

Kikapcsolódás, könyvbemutatók

A versenyzés pillanatai mellett a kikapcsolódásnak is van helye egy ilyen három napos versenyen. A középiskolások és tanáraik megnézhetik Győr nevezetességeit, színházi előadáson vehetnek részt.

A Kazinczy-verseny programját két könyvbemutató is színesítette. Első nap bemutatták Kováts Dániel Anyanyelv, emberség, beszédmód című könyvét, valamint Wacha Imre A szöveg és hangzása című kötetet. A könyvekről a későbbiekben részletesen is beszámolunk.

További fotók és videó a médiatárban »

A verseny talán legszebb pillanata a záróünnepség a Városházán. Itt adják át a fiataloknak a Kazinczy-érmet, az Anyanyelvápolók Szövetsége különdíját és egyéb díjakat is. Ezen az eseményen kapta meg Eőry Vilma, Szabó Mária és Dóra Zoltán a Kazinczy-díjat, valamint Gergely Gyuláné a Péchy Blanka-díjat.

További fotók és videó a médiatárban »

Gratulálunk minden diáknak, aki Kazinczy-érmet nyert, különdíjban részesült vagy részt vehetett a Kárpát-medencei döntőn!

A 2017. évi versenyen Kazinczy-érmet nyert tanulók a gimnázium I. kategóriában:

Csikós Balázs Pécsi Apáczai Csere János Gimnázium

Felkészítő tanára: Minárik Tamás

Major Botond Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Győr

Felkészítő tanára: Dr. Montovayné Krupla Ildikó

Makai Béla Kecskeméti Református Gimnázium

Felkészítő tanára: Kovács Zoltán

Mari Dorottya Horváth Mihály Gimnázium, Szentes

Felkészítő tanára: Szurmik Zoltán

Molnár Marietta Ózdi József Attila Gimnázium

Felkészítő tanára: Németh Anita

Pántics Luca Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Felkészítő tanára: Horváthné Csoszó Gyöngyi

Szabados Attila Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium

Felkészítő tanára: Deák-Takács Szilvia

Szebellai Dániel Selye János Gimnázium, Komárom

Felkészítő tanára:Farkas Adriána

Varga Eszter Kolozsvári Református Gimnázium

Felkészítő tanára:

Vilmos Etelka Karolina Gimnázium, Szeged

Felkészítő tanára: Szabó Mária


A 2017. évi versenyen Kazinczy-érmet nyert tanulók a gimnázium II. kategóriában:

Berki Júlia Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi

Felkészítő tanára: Jámbor Erzsébet

Dán Klaudia Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest

Felkészítő tanára: Dr. Osváth László

Fűzfa Balázs Mihály ELTE Bolyai János Gimnázium, Szombathely

Felkészítő tanára: Fűzfáné Csuti Borbála

Gócs Annabella Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

Felkészítő tanára: Szentimreiné Tóbiás Tímea

Hamar Dávid Tatai Református Gimnázium

Felkészítő tanára: Maller Márta

Kopacz Róbert Segítő Mária Római Katolikus Gimn. Csíkszereda

Felkészítő tanára:

Köles Kende Bátor Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

Felkészítő tanára: Dr. Farkasné Csató Katalin

Pethes Vivien Leövey Klára Gimnázium, Budapest

Felkészítő tanára: Soltész Viktória Anna

Szegedi Ágnes Cintia Németh László Gimnázium, Hódmezővásárhely

Felkészítő tanára Dr. Lázárné Megyeri Zita

Tóth Eszter Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Felkészítő tanára: Vakherda Erzsébet


A 2017. évi versenyen Kazinczy-érmet nyert szakképző iskolai tanulók:

Böröcz Barnabás Budapesti Komplex SZC Kozma

Lajos Faipari Szakgimnáziuma, Budapest

Felkészítő tanár: Bordács Zsuzsanna

Buránszki József SZMSZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma, Szolnok

Felkészítő tanára: Nagy Brigitta

Jantyik Zsanett BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű

Közgazdasági Szakgimnázium, Békéscsaba

Felkészítő tanára: Szabó Ila:

Jávori Enikő SSZC Mathiász János

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,

Balatonboglár

Felkészítő tanára:Kenyeresné Kiss Gabriella

Kiss Kornélia Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium

Felkészítő tanára: Dantesz Tamásné

Kurucz Vivien SZOSZSZC Horváth Boldizsár

Szakgimnáziuma, Szombathely

Felkészítő tanára: Fábián Éva

Lőrincz Róbert BGSZC Fáy András Szakgimnáziuma, Budapest

Felkészítő tanára:Csókásné Gémesi Ildikó

Márton Richárd Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma

Felkészítő tanára: Némethné dr. Balázs Katalin

Pirityi Kamilla Pápai Református Kollégium Művészeti

Szakgimnáziuma

Felkészítő tanára: Adorján Zoltán

Rácz Alexandra Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd

Szakgimnáziuma, Budapest

Felkészítő tanára: Keppel Gyula

Régaisz Péter Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakgimnáziuma

Felkészítő tanára:Ihászné Lajber Rita

Szabó Anna Szegedi Tömörkény István Művészeti

Szakgimnázium

Felkészítő tanára: Zsótér Éva

Szőke Klaudia BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma,

Budapest

Felkészítő tanára:Kovácsné Glózik Inez

Toman Attila BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma, Budapest

Felkészítő tanára: Gönczy-Szabó Gabriella

Vígh Ramóna Ceglédi SZC Közgazdasági és

Informatikai Szakgimnáziuma

Felkészítő tanára: Füle Bernadett

Muszka Ágnes

Leave a Reply