Közösség és nyelv

Búcsúzunk Fehér Józseftől

2023. július 19. július 20th, 2023 Nincs hozzászólás

Fájdalommal tudatjuk, hogy 71 éves korában elhunyt Fehér József irodalomtörténész, művelődésszervező, múzeumigazgató, nyelvművelő mozgalmunk tisztelt és szeretett tagja. Közösségünk nevében Nyiri Péter, szövetségünk alelnöke búcsúzik tőle.

Fehér József 1952-ben született Bodroghalomban. Itt végezte el az általános iskolát, majd a sárospataki református gimnáziumban folytatta tanulmányait. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán kapott diplomát, később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen közművelődési előadói képesítést szerzett.

1984 végén ő lett az akkor megnyíló Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója, és egészen nyugdíjba vonulásáig, 2014-ig vezette az intézményt. Fehér József a Kazinczy Ferenc Társaság alapító tagja, 1994 óta elnöke, később tiszteletbeli elnöke volt. A Honismereti Szövetség, a Móricz Zsigmond Művelődési Egyesület, a Bodrogközi Művelődési Egyesület, a Magyar Comenius Társaság, a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának és számos más kulturális egyesületnek a tagjaként rendszeres kapcsolatban volt a magyarországi és határon túli magyar szervezetekkel.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: egyebek mellett Toldy Ferenc-emlékplakettet, Pro Museo-emlékérmet, Bél Mátyás-díjat, Podmaniczky- és Szabadfalvi József-díjat, Sátoraljaújhely városától közművelődési díjat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyétől Rákóczi-láncot kapott. 1998-ban szülőfaluja, Bodroghalom, 2016-ban Sátoraljaújhely díszpolgára lett.

Több száz kiállítás, számos rendezvény, több mint 200 tudományos és ismeretterjesztő írás, szerzőként és szerkesztőként jegyzett könyvek, emléktáblák, szobrok fűződnek a nevéhez. A Kazinczy Ferenc Múzeum Fehér József igazgatósága alatt a város egyik szellemi központja lett. Ő volt az Európában is egyedülálló intézmény, A Magyar Nyelv Múzeuma létrehozásának szakmai vezetője és a múzeum első igazgatója.

„Kazinczy Ferenc kapitányaként” munkája során mindig Kazinczy örökségének továbbadását, a magyar nyelv védelmét és szeretetét, a város és a térség szellemi kincseinek ápolását, megismertetését tekintette küldetésének. Derűs személyisége, kiváló humora, közösségteremtő képessége, a tehetséges fiatalokat támogató hozzáállása, emberszeretete révén Sátoraljaújhely és a régió kulturális életének meghatározó szereplője volt.

Hitt a nyelv erejében, de tudta, hogy ezt az erőt táplálnunk is kell: nekünk, az anyanyelvet használó közösségnek. A Kazinczy Ferenc Társaság elnökeként és a múzeumok igazgatójaként is számos anyanyelvi programot szervezett, A Magyar Nyelv Múzeumát a kezdetektől bekapcsolta az anyanyelvi mozgalomba, nagy örömmel „ajánlotta fel” az intézményt a nyelvművelés otthonául.

Fehér József szoros kapcsolatot ápolt az anyanyelvi mozgalommal, amelynek maga is tevékeny tagja volt. Rendszeresen tartott előadásokat és vezetett kirándulásokat az országos ifjúsági anyanyelvi táborokban, visszatérő zsűritagja volt az Édes Anyanyelvünk verseny sátoraljaújhelyi döntőjének. Elkötelezett híve volt az igényes, szép magyar beszédnek, a nyelvművelésnek, klasszikus irodalmunknak.

Előadásai során mindig megtalálta azt a nyelvezetet, amellyel mindenkori közönségének figyelmét le tudta bilincselni. A fiatalok rajongtak a történeteiért, ugyanis humora sosem hagyta el; hatalmas tudását úgy adta át a hallgatóságának, hogy jellegzetesen mikszáthos, anekdotázó stílusával nemcsak kortársait, hanem minden korosztályt magával tudott ragadni.

Halálával nemcsak Abaúj-Zemplén kulturális életének egyik mozgatórugóját veszítettük el, hanem szakmájának olyan képviselőjét, aki egyenességével, emberi tartásával, szakmai felkészültségével, mindig célba találó humorával példakép lehetett mind munkatársainak, mind a legfiatalabb generációk tagjainak.

Fehér Józsefet 2023. július 24-én 12.00 órakor kísérjük utolsó útjára a sátoraljaújhelyi temetőben.

Isten nyugosztalja!

 

A Zemplén TV mozgóképes összeállítással emlékezik Fehér Józsefre:

 
Címlapképünk: Fehér József a 2016-os ifjúsági anyanyelvi táborban (Reiser György Lukács felvétele)

Leave a Reply