Közösség és nyelv

Délvidéki középiskolai magyartanárokkal tartottunk tanácskozást

„Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket is, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk.” (Lőrincze Lajos). Az idézett mondat akár a mottója is lehetne a november 23 – 25 -e között délvidéki középiskolás magyartanárok számára szervezett 3 napos tanácskozásnak, melyre Szegeden került sor. A rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács, az Anyanyelvápolók Szövetsége, valamint a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére elnökei által valósult meg.

Pénteken Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd borkóstolóval egybekötött ismerkedő est vette kezdetét.

Másnap Jerasz Anikó, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke üdvözölte a résztvevőket. Ezt követően szakmai programokat hallgattak a pedagógusok.

Kerekes Barnabás, az ASZ alelnöke beszélt az anyanyelvi mozgalmainkról, majd Kovács Zsuzsanna tanár, az ASZ irodavezetője ismertette a Szóról – szóval elnevezésű anyanyelvi műsort, melynek alapja az élőbeszéd, a hangzó szó. Ez a felismerés adta az ötletet az egykor ismert színész és versmondó Péchy Blanka számára országos ifjúsági kiejtési versenyek elindítását. Célja volt a szövegek értő és értető tolmácsolása. Ehhez csatlakozott a Magyar Katolikus Rádió, melynek hullámhosszán kéthetente követhetőek a feladványok.

Rövid szünetet követően Nagy L. János nyelvész a helyesírás területén vázolta az elmúlt, valamint az aktuális időszak állását. Előadásának témája az akadémiai helyesírás és az írói helyesírás volt.

Dr. Magyari Sára egyetemi docens a külhoni magyarok kisebbségi létéről osztotta meg tapasztalatait és fejtette ki véleményét Maradj itthon! „Hass! Alkoss! Gyarapíts!” című prezentációval egybekötött előadásában.

A metaforák világába kalauzolt Dr. Schirm Anita egyetemi adjunktus rávilágítva arra, hogy nem csak az irodalomban használatos fogalom ez a kifejezés, hanem a sportban (pl: a játékos bevarázsolta a labdát a hálóba, a játékvezető sasszemű), a dalszövegekben (pl: „…Te meg az én kavicsom volnál, az én féltett növényem, / a szavaim, a metaforám, minden giccses reményem”), és még a nyelvtan tanításában is kiválóan alkalmazható.

Némethné dr. Balázs Katalin tanár a regionális szintű anyanyelvi versenyek szervezésének módjáról és lehetőségeiről tartott tájékoztatást.

A szövetségnek köszönhetően felmerült egy nyelvi akadémia létrehozásának terve. A tanácskozás végén Kerekes Barnabás és Juhász Judit kezdeményezésére – a magyartanárok egyetértésével és támogatásával – megalakult az Anyanyelvi Akadémia.

Este a Szegedi Nemzeti Színházban Mozart: Figaro házassága című operáját tekintették meg. A tanácskozás vasárnap zárult.

Éter P. Bettina, magyartanárnő (Topolya, Délvidék)

Leave a Reply