Szemle

Édes Anyanyelvünk, 2011. június

2011. július 02. december 8th, 2013 Nincs hozzászólás

Már megszokhattuk, hogy az Édes Anyanyelvünkben olvashatók cikkek, amelyek egy-egy jeles költő vagy író születésének évfordulójára emlékeznek. Az aktuális írás a 125 éve született Tóth Árpád Körúti hajnal című versének elemzéséről, szerkezetéről, hangulatáról, szóképeiről szól, Málnási Ferenc tollából.

A Miért érdekes? rovatban nem meglepően érdekes témát boncolgat a szerző, Balázs Géza. A kicsinyítésről, a kicsinyítőképzők használatáról szól cikke, illetve arról, hogy mit is jelez az, ha kicsinyítünk.

Buvári Márta nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozik. Írásából választ kapunk rá, miért tartozik az igénytelen nyelvhasználathoz, ha valaki azt mondja „öt óra magasságában”. További példa a „tekintetében” szó használata. Előfordul néha, hogy azért használjuk ezeket a szavakat, hogy igényesnek tűnjünk, mindeközben pedig épp az ellenkezőjét erősítjük vele.

H.Varga Márta egy neologizmussal foglalkozik, mégpedig a „bankol”-lal, azon belül is az -l képzővel. Érdekességnek számít, amit ugyan a cikk nem tartalmaz, hogy a 2010-es év szavai között dobogós helyen szerepel a bankol szó is.

Megmosolyogtató az a versátirat, amit Makkai Ádám maga írt születésnapjára. Így kezdődik: „Hetvenöt éves lettem én: Trójai Faló e költemény?” Nem nehéz rájönni, melyik versről van szó.

Grétsy László Az anyanyelv éltet, erőt ad! című cikkében méltatja azokat a nyelvészeket, akik az anyanyelvápolást mindig fontosnak tartották: Láng Miklós, Elekfi László, Bencédy József, Graf Rezső és Deme László, továbbá olvasható a folyóiratban az a méltatás, ami Deme professzor úr Kazinczy-díjának átadásán hangzott el.

Az Édes Anyanyelvünkben megtalálhatók a szokásos rovatok: a hírek, az elkövetkezendő nyári események, a Pontozó feladványai és amit én mindig először nézek meg, ha a lapot a kezembe veszem: a Nyelvész-leletek/Nyelv-észleletek.

A folyóirat elolvasható digitális formában a http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu oldalon.

Kellemes lapozgatást kívánunk!

Muszka Ágnes

Leave a Reply