Közösség és nyelv

Erdélyben is megrendezték az anyanyelvi versenyeket – Aranka György nyelv- és beszédművelő verseny

2018. április 08. április 25th, 2018 Nincs hozzászólás
Aranka György nyelvhasználati verseny

Idén huszonharmadik alkalommal került megrendezésre az országos szintű Aranka György nyelv-és beszédművelő verseny, melyet a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban szerveztek március 23-25. között. Az ország különböző pontjairól gyűltek össze középiskolások, hogy a három kategória – az Édes anyanyelvünk, a Szép magyar beszéd, valamint a Versben bujdosó – valamelyikében összemérjék tudásukat. A rendezvényen alkalom nyílt régi ismerősökkel, barátokkal való találkozásra, új barátságok köttetésére is.

A három napos rendezvény március 23-án, pénteken délután 18 órakor vette kezdetét a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az ünnepséget áhitat nyitotta, melyet Papp Hunor iskolalelkész tartott. Ezután az Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákjai által bemutatott „S a világot bármikor újraköltöm” című verses műsora emelte a rendezvény színvonalát. Vacsora előtt a versenyzők a versenyszámok sorsoláson vettek részt, a nap a bíráló bizottságok tanácskozásával zárult.

Nagy izgalomban gyűltek össze a diákok szombat reggel az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, hogy részt vegyenek a verseny valamely kategóriájának írásbeli fordulóján. Az Édes anyanyelvünk kategóriában a diákoknak nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai, szövegjelölési feladatokkal kellett megbírkózniuk. A Szép magyar beszéd kategóriában szövegértelmezésben, szövegszerkesztésben és szövegjelölésben kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. Akik a Versben bujdosó kategóriában indultak, az írásbeli fordulón szövegértelmezési, szövegalkotási és stilisztikai feladatokat kellett megoldaniuk. A szóbeli forduló előtt Albert Júlia kolozsvári színművésznő tartott szakmai előadást a felkészítő tanárok számára.

A szóbeli fordulók a kategóriáknak megfelelően három különböző teremben folytak. Az Édes anyanyelvünk zsűrije a versenyzők három perces beszédet kellett mondaniuk tizenöt perc felkészülési idő után.

Eközben egy másik teremben a Szép magyar beszéd kategória versenyzői várták izgatottan, hogy sorra kerüljenek. Első körben a feladat egy szabadon választott szöveg felolvasása volt, melyet egy ismeretlen szöveg felolvasása követett: a versenyzőknek az idén elhunyt Wacha Imre (nyelvész, a verseny korábbi zsűritagja) egyik szövegét kellett felolvasniuk. Ez utóbbi feladathoz a versenyzők 15 perc felkészülési időt kaptak, melyet megfontoltan, tudatosan kellett kihasználniuk. Mint később kiderült, az olykor banálisnak tűnő feladatok nagyon is komplex tudást, készséget mérnek fel. Mitöbb, a lélekjelenlét, magabiztosság legalább ennyire fontos a sikeres megnyilvánuláshoz.

A harmadik kategória is sokak kedvence volt. A Versben bujdosó versenyzői egy XX – XXI. századi magyar költő által írt, szabadon választott verssel kellett készülniük, illetve egy ismeretlen verset kellett előadniuk, ez utóbbit tizenöt perc felkészülési idő után. A nevetés, egy-egy elérzékenyült pillanat és a kitörő taps ebben az évben sem maradt el. A zsűri a versenyt követően összesítette a versenyszámok eredményeit.

Délután a rendezvény újabb fontos állomáshoz érkezett. A résztvevők, meghívottak a zsűri szakmai értékelésére gyűltek össze. Ahogyan a zsűritagok közül többen is hangsúlyozták: a kiértékelés a verseny egyik legfőbb mozzanata, hiszen a diákok olyan visszajelzést kaphatnak, amely által mélyebben elgondolkodnak a megmérettetés tétjéről, a tudás mibenlétéről, önmaguk felkészültségéről, hozzáállásáról, a nyelvről magáról. Olyan gondolatok fogalmazódnak meg, melyek segítik őket a további fejlődésben.

Összességében elmondható, hogy a visszajelzések által a versenyzők sokan mélyebben beláthattak a nyelv lényegébe, működésének csodájába, a nyelv és az emberi lélek összefüggéseibe. Az este a ZUG-ben folytatódott. A hangulatot a Váróterem Projekt Qkac című előadása oldotta tovább, melyet Varró Dániel, Bertóti Johanna, Lovassy Cseh Tamás írt és Palocsay Kisó Kata rendezett.
A verseny utolsó, legizgatottabban várt pillanata a vasárnap délelőtti eredményhirdetés és díjkiosztás volt. A háromnapos versenyt Kerekes Barnabás szavai zárták.

Eredmények

Édes Anyanyelvünk kategória:

I.Burkhardt Zsófia (Kolozsvári Református Kollégium, felkészítő tanár: Rácz Melinda)
II. Kaszta Tamás (Németh László Elméleti Líceum, Nagybánya, felkészítő t.: Váradi Izabella)
III. Fazakas Lehel (Mikes Kelemen Elmélti Líceum, Sepsiszentgyörgy, felkészítő t. Erdély Judit)
A kategória legjobb tíz versenyzője meghívást kap az októberben Sátoraljaújhelyen megrendezésre kerülő Kárpát-medencei döntőre.

Szép magyar beszéd:

I. Finta Klára Enikő (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő t.: Máthé Ildikó)
II. Varga Eszter (Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely, felkészítő t. Ivácsony Zsuzsánna)
III. Molnár Boglárka (Mikes Kelemen Elmélti Líceum, Sepsiszentgyörgy, felkészítő t. Erdély Judit)

Versben bujdosó, IX-X. osztály

I. Kerekes Ákos (Apáczai Csere János Elméleti Líceum, felkészítő t. Antal Orsolya)
II. Kovács Dávid (Báthory István Elméleti Líceum, Tőkés Orsolya)
III. Toth Csenge-Hanga (Apáczai Csere János Elméleti Líceum, felkészítő t. Antal Orsolya)

Versben bujdosó, XI-XII. osztály

I. Deák Gellért Gedeon (Kőrösi Csoma Sándor Elméleti Líceum, Kovászna, felk. t. Molnár Juliánna)
II. Szász Gabriella (Apáczai Csere János Elméleti Líceum, felkészítő t. Antal Orsolya)
III. Nagy-Kopeczky Kristóf (Mikes Kelemen Elmélti Líceum, Sepsiszentgyörgy, felkészítő t. Erdély Judit)

Fotó: Kovács Péter Zoltán

Leave a Reply