Közösség és nyelv

„Érezzük jól magunkat, érezzük jól egymást!” – VI. Kárpát-medencei Ifjúsági Anyanyelvi Parlament

2019. február 16-án, szombaton került sor a VI. Kárpát-medencei ifjúsági anyanyelvi parlament megrendezésére, szokásunkhoz híven a Baár-Madas Református Gimnáziumban.

Nagy örömmel köszöntöttük közöttünk Kovács Zsuzsannát, az Anyanyelvápolók Szövetsége irodavezetőjét, tiszteletbeli elnökségi tagját, a Szóról – szóval rádióműsor vezetőjét, valamint Kerekes Barnabás tanár urat, az Anyanyelvápolók Szövetsége alelnökét, a Kazinczy-díj Alapítvány elnökhelyettesét. Megjelentek továbbá egyes helyi csoportok vezetői, képviselői, ifjúsági vezetőségi tagok, valamint a határon túlról, a Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek fiatalok.

Események

A már-már hagyománnyá vált tábori dalok közös éneklése idén sem maradt el, melyben Kerekes Zsolt, ifjúsági vezetőségi tag volt segítségünkre.

További képek a médiatárban >

Első napirendi pontként megállapítottuk a parlament határozatképességét, majd az egybegyűltek egyhangúlag elfogadták a tervezett napirendi pontokat. Köszöntőt mondott Kerekes Barnabás, valamint Kovács Zsuzsanna, aki a Szövetség munkájáról, jelenlegi helyzetéről is tájékoztatta a jelenlévőket.

Ifjúsági parlament lévén az ifjúsági vezetőségi beszámolók is helyet kaptak a parlament további részében. Ábrahám Eszter ismertette a tavalyi széphalmi, XXVI. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor eseményeit, majd Brézai Zoltán, tiszteleti vezetőségi tagunk számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megrendezett Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv vetélkedő sikerességéről.

Negyedik napirendi pontként következett az ifjúsági vezetőségi tagjelöltek bemutatása és megválasztása. Idén hét fiatal anyanyelvápolót jelölt a parlament, határon innen és túlról is. Az újonnan megválasztott tagjaink Bata Dórián, Bálint Ádám, Horváth Kolos, Márton Richárd, Muszka Sára, Sellyei Dorottya, Virág Evelin. Gratulálunk a megválasztásukhoz, és reméljük, a jövőben sikerül érdemi munkát végeznünk, emellett pedig szoros barátságot is kialakítanunk egy közös ügy, az anyanyelv szeretete, ápolása érdekében.

A következőkben Kerekes Barnabás ismertette a Kazinczy-díj Alapítvány és a Beszélni nehéz! mozgalom munkáját, majd Kovács Zsuzsanna által nyertünk betekintést a Szóról-szóval rádióműsor helyzetébe.

Észrevételek és javaslatok

A parlament fontos részét képezik a hozzászólások, amelyből az idei alkalommal hatot hallgathattunk meg. Elsőként Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya szólalt fel, aki javaslatokkal élt, melyből két határozati pont is született. Tanárnő egyik ötlete, hogy a Szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő tisztújító ünnepségre az 1989-es alapító tagokat is hívják meg, illetve számukra oklevelet állítsanak ki. A másik, hogy azon ifjúsági vezetőségi tagok munkáját, akik kiváltképpen sokan tesznek a Szövetségért, díjazzák. Erre Ibolya néni szerint vagy egy teljesen új, különálló díj, vagy egy már meglévő díj új alágának alapítása lehet a megoldás.

Berki Júlia, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulója kérdéseket intézett a Szövetséghez. A harmadik határozati pont Júlia gondolataiból származik, miszerint például országos anyanyelvi versenyeken, személyes megszólításokkal tájékoztassuk a versenyző fiatalokat a Szövetségről, sarkalljuk őket a belépésre, hiszen Júlia eddigi tapasztalatai szerint erre igenis van igény.

Brézai Zoltán, tiszteleti vezetőségi tag a korábbi beszámolóját egészítette ki a Közösségek Hete programhoz kapcsolódó tudnivalókkal.

Burkhardt Zsófia, a Kolozsvári Református Kollégium diákja a 2018. évi zsoboki anyanyelvi táborról, ahhoz kapcsolódó érzéseiről nyilatkozott.

Végül pedig Bata Dórián, frissen megválasztott ifjúsági vezetőségi tag számolt be a Vajdaság jelenlegi helyzetéről, illetve a jövőbeli terveiről az ottani anyanyelvápoló mozgalommal kapcsolatban.

További képek a médiatárban >

Az idei Kárpát-medencei ifjúsági anyanyelvi parlament is eredményesen zárult. Reméljük, hogy a résztvevők – Deme László professzor úr után szabadon – nem csak jól érezték magukat, de jól érezték egymást is, mint közösség.

Szerző: Juhász Éva Krisztina

Leave a Reply