Ismeret és nyelvKözösség és nyelv

Évnyitó tanácskozás a Baár-Madasban

2023. október 20. október 23rd, 2023 Nincs hozzászólás

Az Anyanyelvápolók Szövetségének évnyitó tanácskozására 2023. október 7-én került sor Budapesten, a Baár-Madas Református Gimáziumban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence különböző pontjairól érkeztek az érdeklődők, közel hatvanan.

A tanácskozást Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke nyitotta meg ünnepi köszöntőjével. Őt követte Juhász Judit elnök asszony, aki a Szövetség által képviselt értékeket mutatta be, alátámasztva ezeket különböző irodalmi művekből vett idézetekkel.

Matula Ágnes, Arany Kazinczy-díjas televíziós szerkesztő Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja kapcsán Teller Edét idézte, aki azt vallotta, hogy a tudományos eredményeit jelentős részben annak köszönheti, hogy magyar az anyanyelve.

A köszöntők sorát Fábiánné dr. Szenczi Ibolya zárta, aki az ifjúsági anyanyelvi táborok elindítója és több mint egy évtizeden keresztül házigazdája volt Csongrádon.

Ezután beszámolók következtek az elmúlt nyár sokszínű eseményeiről. A Vácott megszervezett Beszélni nehéz! körvezetői tábor programját Oglné Czepek Mária középiskolai tanár mutatta be; beszédében részletezte a szervezői munka összetettségét, mely a tábor sikerét biztosította.

Az erdélyi Zsobokon szervezett Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi táborról Barazsuly Viktória Adrienn és Kádár Boglárka adott tájékoztatást szervezői, illetve táborozói minőségben. Az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor eseményeit Reiser György Lukács, a tábor egyik főszervezője foglalta össze. Résztvevőként Zsebedits Anna számolt be élményeiről, tapasztalatairól.

A tábor eseményeinél maradva az egybegyűltek megtekintették a Mosómedvék című filmet, melyet néhány lelkes, értéket teremteni vágyó táborozó készített, majd sor került a most első ízben bemutatott hivatalos tábori kisfilm levetítésére is.

A zsoboki tábor XV., illetve a széphalmi tábor XXX. évfordulója alkalmából Airizer Andrea, a Georgius Aranka Társaság vezetőségi tagja, a zsoboki tábor egyik főszervezője és Reiser György Lukács jellegzetes grafikákkal örökítette meg a két szervezet által képviselt értékeket. A motívumok szimbólumrendszerét közösen mutatták be a jelenlévőknek a tábori beszámolók után.

A továbbiakban Kerekes Barnabás tanár úr beszélt az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozatának harminc éves tevékenységéről, és ismertette az elképzeléseket a 2024-ben kiadandó évkönyvről.

Ezt követően a hallgatóság megismerhette az ifjúsági tagozat jelenleg időszerű kezdeményezéseit. Az „Íroktóber” kampányt Buzás-Kaizler András ismertette, a kedvességoklevél-kampányról Márton Richárd ifjúsági vezetőségi tag, a munka koordinátora számolt be. Schröffel Csilla-Rozália és Wolf Blanka széphalmi táborozók pedig a kezdeményezéssel kapcsolatos személyes élményeiket, tapasztalataikat osztották meg a jelenlevőkkel.

A Szövetség ifjúsági tagozatának egy munkacsoportja bekapcsolódott a közeljövőben tartandó Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjének előkészítésébe: témajavaslatokat dolgozott ki a verseny szóbeli fordulójára. A javaslatokat a tanácskozáson – lezárt borítékban – hivatalosan is átadták Kovács Zsuzsannának, a bírálóbizottság tagjának.

Irodavezető asszony ezek után adminisztratív tudnivalókra hívta fel az egybegyűltek figyelmét, és egyúttal hangsúlyozta annak szükségességét, hogy – tekintettel a Szövetség bizonytalan anyagi forrásaira – az eseményeket megfontoltan, költségkímélő módon tervezzék.

A délelőtti programot a 2023/24-es tanév anyanyelvi naptárának ismertetése zárta.

A rendezvényt követően a résztvevők felkeresték Péchy Blanka színművésznő sírját a Fiumei úti sírkertben. A Kazinczy-díj Alapítvány létrehozójáról Kerekes Barnabás tanár úr tartott megemlékezést.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége iránt érdeklődő fiatalok egyre növekvő száma biztosítéka az egészséges önértékelésen és önazonosságon alapuló igényességnek, melyet a Szövetség képvisel. Az elmúlt harminc év távlatából láthatjuk, hogy az ifjúsági tagozat munkája ma is hordozza az elődei által rábízott örökséget. Hogy időtálló-e ez az értékrend a jövőben is, abban Wass Albert szavaival bizakodhatunk: „Mert elfut a víz és csak a kő marad, / de a kő marad.”

 

Képek: Reiser György Lukács. Több kép a kapcsolódó galériában.

Leave a Reply