Ismeret és nyelv

Extrém keresztnevek és névadási hagyományok

2014. március 07. május 6th, 2014 Nincs hozzászólás
Keresztnevek enciklopédiája

2014 elején a keresztnevek listájára fölvett nevek nagy vihart kavartak a médiában. Ezen felbuzdulva annak járunk utána, hogyan kerülhetnek föl olyan nevek a hivatalos utónévjegyzékbe, amelyek addig nem szerepeltek rajta; mik azok az alapelvek, amelyek meghatározzák a név elfogadását, melyek voltak az utóbbi évek legnépszerűbb keresztnevei, és tulajdonképpen mit is tükröznek a névnapok. A feltérképezéshez Raátz Juditot, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete munkatársának segítségét kértük, aki nagy örömmel avatott be minket a névválasztás „rejtelmeibe”.

A keresztnévről

„A keresztnév a születéskor kapott egyéni név, amelyet általában a szülők választanak gyermekük számára” – írja Raátz Judit és Fercsik Erzsébet a Keresztnevek enciklopédiája című könyvének bevezetőjében. A névkincs folyamatosan bővül, hónapról hónapra érkeznek a kérések a szülők felől az olyan nevek bejegyzésére, amelyek nem szerepelnek az utónévjegyzékben.

 Fercsik Erzsébet–Raátz Judit 2009. Keresztnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Az utónévkönyv rövid története

Sokáig az anyakönyvvezetők munkáját semmilyen névjegyzék nem segítette azt illetően, melyek azok a nevek, amelyeket el lehet fogadni. A hivatalnokok a kalendáriumokat használták segítségül, valamint egy olyan névjegyzéket, amely nem adott számot a név egyéb információit illetően, többek között olyan fontos dologról sem, mint hogy adott esetben fiú- vagy lánynévről van-e szó. Ez vezetett akkoriban ahhoz, hogy lánygyermekeket például a Marcell vagy a Celesztin néven anyakönyveztek.

A különféle kérések egyre szaporodtak, így sok esetben már az MTA Nyelvtudományi Intézete felé irányították az anyakönyvvezetők a szülőket. Így folyamatosan, de megszületett az a gondolat, miszerint szükség van egy olyan névkönyvre, amely részletesebb információt ad a magyar utónevekről. Ennek eredménye lett az 1971-ben kiadott és több mint két évtizeden át használt, szinte minden családnál megtalálható Ladó János-féle Magyar utónévkönyv, amely nemek szerinti megosztásban gyűjtött össze 1827 bejegyezhető nevet.

A Ladó-féle könyvben rendelkezésre álló névanyag egyre inkább kevésnek bizonyult. Ezért a Belügyminisztérium kezdeményezésére 1993-ban napvilágot látott egy névjegyzék, amely válogatás nélkül több mint 10 000 utónevet tartalmazott.

A káosz azonban ennek köszönhetően teljesen eluralkodott, hiszen szinte bármilyen név bejegyezhetővé vált. Végül 1997-ben jelent meg az Új magyar utónévkönyv, mely figyelembe vette a magyar hagyományok és a szokásrend mellett a megújult igényeket is.

 Fercsik Erzsébet–Raátz Judit 2009. Keresztnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

A bejegyzés folyamata ma

„Ha egy újszülöttnek vagy egy névváltoztatás esetében olyan nevet szeretne valaki, amely nem szerepel az adható nevek listájában, akkor azt a nevet hivatalosan kell kérvényeznie. Ennek két módja van: az egyik a helyi anyakönyvvezető segítségét kérve juttatja el kérelmét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba. De az is járható út, hogy a kérelmet közvetlenül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztályára küldik.

A minisztériumtól megkapjuk a kérelmet, és az MTA Nyelvtudományi Intézetében működő Utónévbizottság szakmai javaslatot tesz a név bejegyezhetőségéről.” – nyilatkozta Raátz Judit, azzal kapcsolatosan, hogy mit kell tennie annak, aki olyan nevet szeretne adni gyermekének, amely nem szerepel az utónévjegyzékben.

A nevek elfogadása jogszabályok és alapelvek figyelembe vételével történik. A név anyakönyvezésénél minden esetben a magyar helyesírás szabályai mérvadóak. Az írói fantázianevek akkor jöhetnek szóba, ha az külföldön már használatos személynévként. Nem javasolt nevek többek között a művész- és márkanevek, a túlzottan becézők, valamint az olyan nevek, amelyek a személyiségfejlődésre károsan hathatnak, vagy az olyan köznevek, amelyeknek a jelentése később hátrányos lehet.

Erzsébettől Jázminig

A 70-es évek elején már nagy szerepe volt a társadalmi igényeknek, így olyan becenévi alakok is bekerülhettek a névjegyzékbe mint Dóra (Dorottyából), Zsóka (Erzsébetből), vagy az újabb keletkezésű névformák mint például Napsugár.

A következő évtizedekben az egyre terjedő tömegkommunikáció nyomta rá bélyegét a névkérelemre: Helmut és Szebasztián a televíziós sorozatokból, idegen eredetű Zsüliett, Röné vagy Alexander és továbbra is jelen voltak a becenévi alakok mint a Betti vagy az Emmi. Bár tömegesen jelentek meg a magyar névrendszerben szokatlan nevek mint az Anita, Klaudia, Nikolett, Szandra, Patrik, ám a szülők túlnyomó többsége ragaszkodott az olyan hagyományos nevekhez mint a Katalin vagy a Tamás.

A legnagyobb hatással a keresztnév-választásra a rendszerváltás volt, így többen már a nyugati civilizáció által elfogadott nevet akartak adni gyermeküknek. Nagy számban kérvényeztek olyan idegen eredetű neveket mint a Dzsenifer vagy a Krisztofer.

A „legextrémebb” névkérelmek között az évek folyamán olyan nevek szerepeltek mint a Hortobágyi-Csikós Betyár, Babó, Bogyóca, Öcsi, Leány, Bölöjte, Négyőke, Napfi, Szivárvány, Kopasz, Betyár, Masni, Lencsi, Büvellő, Szöcske, Maminti, Vackor, Lencse, Laczkó, Károlyi.

A névnapokról

„Az hogy egy névnek névnapja van, eredetileg egyházi hagyomány. Ugyanis az a nevet viselő szent, már mártír életének fontosabb eseményeit jelöli. A névrendszerbe azonban sok olyan nem egyházi eredetű név is bekerült, amelynek nincs névnapja. Általában ilyenkor vagy kialakul valamilyen szokásrend, és a névnek lesz névnapja, aztán ezt kezdik ünnepelni. Vagy, a gyakoribb, hogy nincs is névnapja, névünnepe.

Régen, még a rendszerváltás előtt működött egy naptári bizottság, amely az ilyen neveknek kijelölt egy napot névnapnak, de később ez a bizottság megszűnt. 2013 nyarán, éppen a névnap iránti igény, ismét életre hívta ezt a formát. Ez a bizottság nyáron azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a névnappal nem rendelkező nevek miatt legyen négy nap az évben, amelyek a nevek napjai lesznek: január 15., április 15., július 15. és október 15.

A névnappal nem rendelkező nevek esetében annyit meg szoktunk tenni, ha egy szülő olyan nevet kérvényez, amelynek nincs névnapja, és ő szeretne egy napot kijelölni, akkor azt fölírjuk, és javasolt névnapként föltűntetjük az Intézet honlapján levő Utónévportálban.” – mondta el kérdésünkre Raátz Judit.

Utónévportál

Tavaly év végén indította el az MTA Nyelvtudományi Intézete a névszótárakat helyettesítő, állandóan frissülő Utónévkeresőt.


A portál célja, hogy az anyakönyvi bejegyzésre minősített összes utónevet megtalálhassák itt a felhasználók, hiteles, egységes adatokat nyújtva mindenki számára.

Az Utónévportál nem csak a neveket listázza ki, hanem információkat kapunk azok eredetéről, jelentéséről, gyakoriságáról, névnapokról, beceneveiről, valamint érdekességképpen a szótagszámról és a hangrendről is.

A jövőbeni, távlati tervek között szerepel például egy hasonlóság alapú névajánló is, valamint hogy akár a vezetéknévhez illő neveket is javasoljon a rendszer.

Muszka Ágnes

Források:

Alapelvek a kérvényezett nevek jóváhagyására. MTA Nyelvtudományi Intézet.
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/alapelvek.html (Letöltés ideje: 2014. 03. 07.)

Fercsik Erzsébet–Raátz Judit 2009. Keresztnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Raátz Judit 2005. Trends in the choice of first names in Hungary since the second half of the 20th Century. In: Maria Giovanna Arcamone–Davide de Camilli–Bruno Porcelli eds., /Proceedings. 22nd International Congress of Onomastic Sciences. Pisa (Italy/), /28.8–4.9.2005./ II. 195-207.
Raátz Judit 2005. A magyar keresztnévadás változása a XX. század második felétől.
http://nevtan.arts.unideb.hu/nevtan/informaciok/pisa/rj-m.pdf (Letöltés ideje: 2014. 03. 07.)

Sass Bálint 2013. Az Utónévkereső. MTA Nyelvtudományi Intézet.
http://www.nytud.hu/oszt/korpusz/resources/sb_utonevportal_matu_sl.pdf (Letöltés ideje: 2014. 03. 07.)

Leave a Reply