Ünnepségünk

Felhívás közreműködésre az 57. magyar nyelv hetén

„A nyelv nemzedékek kézfogása.”

Az Anyanyelvápolók Szövetségének egyik legnagyobb múltú rendezvénye a magyar nyelv hete, amelyet április 11-e és 18-a között tartunk „A nyelv nemzedékek kézfogása” gondolatkörben. A központi rendezvények helyszínéül idén — délvidéki barátainkkal közösen – többek között Magyarkanizsát, Tóthfalut, Újvidéket, Adát, Zentát és Óbecsét választottuk.  Az ünnepi megnyitót Szabadkán tartjuk, ahonnan videóközvetítésünkkel kapcsolódunk a világ magyarságához. Természetesen hagyományaink szerint Pécstől Széphalomig, Győrtől Szegedig, Miskolctól Mohácsig is sok-sok település közössége készül anyanyelvünk értékeinek felmutatására. A hét záróeseményének helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum lesz.

A nyelv múltját és jövőjét a nemzedékek egymásba karolása alkotja. A generációk — noha egy nyelvet beszélnek — kialakítják saját nyelvváltozataikat (csoportnyelveiket). A gyermeknyelv anyanyelvünk kialakulását, a szavak keletkezését, a nyelvi játékosság megannyi megnyilvánulását is tanúsítja. Az ifjúsági nyelv minden generáció sajátja, amelynek számos szóalkotását évtizedek múltán is megőrzik a nyelvhasználók. A nemzedékek nyelvét pedig meghatározzák az aktuális történeti, társadalmi, kulturális hatások (a diktatúrák, a digitalizáció, a globalizmus stb. nyelve). Feladata minden generációnak, hogy „saját” nyelvét átadja az utána következőnek, de kötelessége az is, hogy elődei nyelvi szokásai iránt is érdeklődő legyen. E gondolat jegyében szenteli a nemzedékek nyelvének az 57. magyar nyelv hetét az Anyanyelvápolók Szövetsége. Mert anyanyelvünk nem létezne és nem létezhet a nemzedékek kézfogása nélkül.

Évtizedes hagyományunkhoz híven ezúttal is kérjük a határon inneni és túli közművelődési intézmények, iskolák csatlakozását a programsorozathoz. Irodalmi műsortól zenés összeállításig, vetélkedőtől városismereti sétáig, nyelvművelő feladatokra épülő szabaduló-szobáig „A nyelv nemzedékek kézfogása.” téma szinte korlátlan szabadságot ad az ötletek megvalósításának. A lehetőségek között javasoljuk az idei évfordulósok: Petőfi Sándor, Madách Imre, Csokonai Vitéz Mihály stb. műveit is figyelembe venni.

A magyar nyelv hetéhez való csatlakozás jelzését 2023. március 31-éig a kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu címre várjuk!

Az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöksége

Leave a Reply