Közösség és nyelv

Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat

2012. április 02. április 12th, 2017 Nincs hozzászólás

Pályázati felhívás
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki kistérségi ellátást, mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó könyvtárak számára a hozzájuk tartozó könyvtárak szótárállományának gyarapítására. A pályázat keretében kistérségi könyvtárak 50% kedvezménnyel juthatnak a felsorolt szótárakhoz, könyvekhez.

A pályázat célja
A kis könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai kis könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar kis könyvtárakban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. Jelen pályázat keretein belül a TINTA Könyvkiadó 6 minimumként megjelölt szótárárát, és 2012-ben megjelent 4 újdonságát szerezhetik be az ellátó könyvtárak.

A pályázható könyvek, szótárak listája

Könyvtári minimumként javasolt 6 szótár
1. Értelmező szótár+. Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, közmondások és fogalomköri csoportok (ajándék Szókincsbővítő munkafüzettel) // Eőry Vilma. = teljes ár: 11.990 Ft, pályázati ár: 5.995 Ft
2. Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete // Zaicz Gábor = teljes ár: 7.990 Ft, pályázati ár: 3.995 Ft
3. Magyarító szótár // Tótfalusi István = teljes ár: 3.990 Ft, pályázati ár: 1.995 Ft
4. Keresztnevek enciklopédiája. // Fercsik Erzsébet, Raátz Judit = teljes ár: 4.990 Ft, pályázati ár: 2495 Ft
5. Leggyakoribb magyar családneveink // Hajdú Mihály = teljes ár: 4.990 Ft, pályázati ár: 2.495 Ft
6. Magyar közmondások nagyszótára. Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve // T. Litovkina Anna = teljes ár: 6.990 Ft, pályázati ár: 3.495 Ft

Hiánypótló 4 újdonság
7. Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára. // Temesi Viola = teljes ár: 3.990 Ft, pályázati ár: 1.995 Ft
8. Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata // Kiss Gábor = teljes ár: 7.990 Ft, pályázati ár: 3.995 Ft
9. Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezésének eredet, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája // Rácz János = teljes ár: 5.990 Ft, pályázati ár: 2.995 Ft
10. Rövidítések enciklopédiája. 12000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata // Bicsérdy Gábor = teljes ár: 5.990 Ft, pályázati ár: 2.995 Ft

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázatban szereplő könyvek mindegyikéből 200 példányt jelen pályázat keretein belül eljuttat a pályázóknak, továbbá hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 3,5 millió forintig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden magyarországi kistérségi és mozgókönyvtári ellátást nyújtó könyvtár.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy ellátó könyvtár 15.000 és 500.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati értéke legalább 15.000 Ft értékű.

A pályázat időtartama
A Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázatra 2012. április 1-től 2012. május 1-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2012. május 31-ig elküldi a megrendelt szótárakat az ellátó intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és postaköltséget nem számol fel.

Budapest, 2012. március 27.

Kiss Gábor
igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a TINTA Könyvkiadó honlapján.
A pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető, ide kattintva.

Leave a Reply