Kultúra és nyelv

Határtalan magyar irodalom 5.

Szeptember 20–23. között került sor a Határtalan magyar irodalom 5. című konferenciára (ahogy a szám is mutatja, immáron ötödik alkalommal) hagyományosan Badacsonytomajban az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete és a Magyar Napló Kiadó szervezésében. Az idei rendezvény témája – az aktuális évfordulók (Hymnus – Petőfi – Madách [200] és Csokonai [250]) figyelembevételével – A felvilágosodás, a reformkor és a romantika a nemzet irodalmi tudatában volt. A rendezvény védnöke – szintén hagyományosan – Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke.

Köszöntőt mondott a konferencián Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke is. A konferencia résztvevői szinte az egész Kárpát-medencei magyarságot reprezentálták – a hazai előadókon kívül jöttek szakemberek a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Partiumból, Horvátországból. A résztvevők egyebek között áttekintést kaptak arról, hogyan viszonyultak a magyarokhoz, a magyar irodalomhoz a határon túli területeken – előadás hangzott el a himnuszhoz való viszonyulásról Kárpátalján a brezsnyevi korban, az ukrán nacionalisták Petőfi-ellenes támadásairól, ugyanakkor arról is, hogyan nevezhették el nem sokkal az 1956-os forradalom után Szatmárnémeti egyik magyar iskoláját Kölcseyről. A tisztán irodalmi előadások mellett több előadás is foglalkozott az irodalom és a színház, irodalom és képzőművészet, illetve írók képzőművészeti tevékenységének kérdéseivel. Több előadás tárgyalt – észt, német, olasz, szlovák – recepciókérdéseket, illetve mutatta be a külföldön különböző korokban megnyilvánuló Petőfi-kultuszt. Szó esett a lett és a magyar himnusz párhuzamáról (e két nép himnuszának első sora Isten áldását kéri a nemzetre), illetve a Vörösmarty Szózatának hatására született – eredetileg svéd nyelvű – költeményről, mely idővel finn himnusszá vált, s amelynek szintén évfordulója – a 175. – van az idén.

A konferencia előadásait a Magyar Napló Kiadó jelenteti meg a Jánosi Zoltán szerkesztette Határtalan magyar irodalom sorozatában. A konferencián kapták meg a résztvevők a 3. konferencia kötetét. A tavalyi, negyedik konferencia előadásaiból összeállt kötet szerkesztés alatt van. A konferencia ún. kísérőprogramjaként kiállítást rendeztek Jankovics Marcellnak Az ember tragédiája című filmjéhez készített rajzaiból, valamint levetítették magát az egész estét betöltő filmet is. A rendezvényről részletes, képpel illusztrált beszámolót közölt a Magyar Nemzet napilap, s több részletben tudósított róla – mivel a konferenciának több határon túli résztvevője is volt – a Kossuth Rádió Határok nélkül műsora, s a közeljövőben beszámoló lesz olvasható a Magyar Napló folyóiratban is. A konferencia főszervezője Pusztay János volt.

Leave a Reply