Ismeret és nyelvSzemle

Ismeretterjesztés és tanulási folyamatok az Anyanyelv-pedagógia új számában

2015. január 19. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás

Hivatás, megértés, közeledés – az Anyanyelv-pedagógia utolsó 2014. évi száma többek között ezekre is tanít. A honlap számos különböző szempontból foglalkozik a magyartanárokra váró aktuális kihívásokkal és a szakma állandó kérdéseivel.

Az első tanulmány a példaadásé: Nádor Orsolya írása Vályi Andrásról emlékezik meg, születésének 250. évfordulója alkalmából. Első egyetemi magyartanárként Vályi András bizonyos értelemben minden jelenlegi anyanyelv-pedagógusnak nevelője volt. A tanulmány részletesen bemutatja a magyar nyelvért és a magyartanításért folytatott munkáját, kiemelve a kor nyelvpolitikai helyzetéből fakadó nehézségeket. Vályi András elhivatottságát példaként állítja a szerző a mai gyakorló pedagógusok elé.

A különleges személyiség után különleges pedagógiáról szól Kránicz Rita kórházi és hagyományos tanórai interakciókat elemző cikke. A tanulmány a Pécsi Kórháziskolában végzett kutatásról számol be, melyben az órai tanár-diák kommunikációt vizsgálták az órákon készített felvételek segítségével. A kórháziskolában folyó oktatás jellemzője, hogy a tanár nem egy osztályt, hanem csak egyetlen diákot tanít, vagyis a tanóra keretei alapvetően eltérnek a hagyományos iskoláétól. Az elemzések szerint az így tanuló gyerekek szívesen élnek a gyakoribb megszólalás lehetőségével, ezáltal a saját tanulási folyamatuk aktív részesévé válnak. A hagyományos iskolai tanórákra ez a fajta tanulói aktivitás, sajnos, kevésbé jellemző.

A harmadik, A kompetenciamérések gendervizsgálati megközelítésben című tanulmány egy már-már klasszikusnak mondható témát dolgoz fel új megközelítésben. A kompetenciaméréseken tapasztalt szövegértési hiányosságokkal és azok fejlesztési lehetőségeivel rengeteget foglalkozik a szakirodalom. Sáfrányné Molnár Ilona Mónika írása a fiúk és lányok teljesítményének különbségét vizsgálja. Meglepő vagy sem, az eredmények azt mutatták, hogy amíg a lányok szövegértése jobb, addig a fiúk inkább a matematikában jeleskednek.

Az olvasott szöveg értése mellett szó esik a beszédértésről is, aminek fejlesztésére jóval kevesebb gondot fordítanak az iskolákban. Mászlainé Nagy Judit projektbeszámolója szerint a célzott beszédértés-fejlesztés az órai fegyelemre, a diákok tanulási képességére, rádió- és zenehallgatási, sőt internetezési szokásaira is jó hatással van.

Egy másik érdekes projektet, egy nyelvi veszélyeztetettséggel, nyelvi kisebbséggel foglalkozó honlapot is bemutat a Műhely rovat. Az ismeretterjesztő anyagokat, interaktív feladatokat, kép- és hanganyagot és gyakorlati ötleteket tartalmazó oldal hasznos kiegészítője lehet a nyelvtanóráknak. Az ismeretek átadása mellett a nyelvi sokszínűségre és az ebben rejlő kulturális értékre is felhívhatja a diákok figyelmét.

A további rovatokban a pszicholingvisztika, a versmondás és az olasz nyelv iránt érdeklődők is találnak olvasnivalót. Nem csak pedagógusnak ajánljuk. A lap olvasható az Anyanyelv-pedagógia honlapján.

Dömötör Andrea

Leave a Reply