Ismeret és nyelv

A jó beszéd tudománya

2014. február 05. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás

A Pesti Bölcsész Akadémia szervezésében A jó beszéd tudománya címmel tart előadást négy alkalommal Pölcz Ádám PhD-hallgató a retorikáról. A kurzus célja, hogy az érdeklődőkhöz közelebb hozza a szónoklat tudományát. A nyelvészeti fogalmak megismerése mellett a hallgatóság képet kaphat a klasszikus retorika történetéről, a nyelvművelésre gyakorolt hatásáról és az ékesszólástan magyarországi múltjáról-jelenéről.

Pölcz Ádám az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökségi tagja, az ifjúsági tagozat vezetőségi tagja, a Nyelvtudományi Doktori Iskola másodéves hallgatója. Kutatási területe az antik retorika és a nyelvművelés kapcsolata. Munkaidejében a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője, a Magyar Szemiotikai Társaság szervezőtitkára és a Bolyai Műhely Alapítvány asszisztense. Szabadidejében református kántorként tevékenykedik, énekel, ír. 2009 júliusában Ragyogva tűz a napsugár címmel jelent meg első kisregénye.

Február 4-én a stílusról és stíluserényekről hallgathattuk meg Pölcz Ádám előadását. A szűk óra sokszínűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy megfért egymás mellett Arisztotelész, Weöres Sándor, Martin Luther King és az angol humor.

Jonathan Swiftet idézve ezen az estén a „megfelelő szavak a megfelelő helyen” hangoztak el, ezért ajánljuk a kurzus befejező előadását február 11-én, este 6 órai kezdettel, Retorika Magyarországon címmel.

Erdélyi Zsófia

Leave a Reply