Közösség és nyelv

Könyv és bicikli – kerekező olvasótábor Békésen

2014. június 30. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás
szép magyar beszéd kerekező olvasótábor

Szép magyar beszéd kerekező olvasótábort szerveztek olvasni szerető diákok számára Békésen a Szegedi Kis István Református Kollégiumban. A június 23. és 26. között zajlott tábor a BéTaZeN, azaz a Békés-tarhosi Zenei Napok programsorozatának volt a része, és az ifjúsági tagozatunk négy tagja által az Anyanyelvápolók Szövetsége is hozzájárult a programok szervezéséhez. A következőkben Gellénné Körözsi Eszter, a tábor szakmai vezetője, a tábort befogadó gimnázium magyar szakos tanára beszámolóját közöljük.

Olvasótáborunkról

Az olvasótábor hallgatói elsősorban tanárok diákjaikkal, de kívülállókat is szívesen látunk. Táborunk „kerekező” olvasótábor, mert naponta kerékpározunk a környéken. Napirendünkben az állandó foglalkozások  közös olvasás, társalgó, csendes óra és játékszín  mellett szemináriumi foglalkozások és előadások is vannak.

Naponta más-más felkért előadó tart szemináriumot vagy előadást különböző irodalmi vagy nyelvészeti témában. Ez régi hagyományunk. Valamikor ez a tábor volt a határon kívül rekedt népesség magyartanárainak nyári akkreditált továbbképzése, melyet szakmailag Szathmári István professzor úr irányított. A tábor része a Békés-tarhosi Zenei Napok programsorozatnak, amely hangszeres kurzusokból, vonószenekari táborból áll, s így minden este van valamilyen koncert is.

Az idei év programjaiból

Hétfőn Túri Enikő tanárnő hozott néhány érdekességet Arany János életéből. A költő személyiségvonásait, mély érzékenységét emelte ki. Szólt Petőfi és Arany barátsága kapcsán Petőfi fiáról, Zoltánról, valamint ráirányította figyelmünket Byron Aranyra gyakorolt hatására is.

Kedden Mészáros András tanár úr, a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány képviselőjeként a zárt ë hangról tartott rövid előadást, majd szemináriumot. Az ë különleges „jelhang”. Népességünk fele a regionális köznyelvben használja, de mai helyesírásunk külön nem jelöli. Szerepe a hagyományőrzésen kívül az, hogy tehermentesítheti az e-t, melyet túl nagy arányban (28%) használunk. Az ë hangnak komoly jelentésmegkülönböztető szerepe is van. Például: mëntëk = ti mentek, (vagyis a megy ige múlt idő, T/2. személyben); mëntek = ők mentek (vagyis a megy ige múlt idő, T/3. személyben); mentëk = pl. a vízből kimentek valakit (a ment ige múlt idő, E/1.); mentek = mentesek. Miután megismertük a főbb szabályokat, gyakorlati feladatok követkëztek, s énekléssel fejeztük be a foglalkozást.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár részéről Bercziné Vincze Eszter könyvtáros tartott foglalkozást, melyben a könyvtárhasználattal kapcsolatos általános ismeretekkel ismertette meg az ifjú hallgatóságot.

Kedden délután Tóth Krisztina Vonalkódja volt terítéken. A kerítés című novelláról Szilágyiné Szabó Ágnes tanárnő vezetett beszélgetést. Érdekesek a novellában fellelhető párhuzamok.

Szerdán a társalgó vendége Dánielisz Endre Arany-kutató volt Nagyszalontáról, hozva a Csonkatorony üzenetét.

A Szép magyar beszéd olvasótábornak mindig van választott olvasmánya. Tavaly Móra Ferenc Aranykoporsó című regényét, az idén Arany János Toldi szerelme című elbeszélő költeményét olvastuk. Azért ezt a művet választottuk, mert ez egyszerre kalandos történet, szerelmes regény és tanulságokkal szolgáló eposz is. A művet Szörényi László Széchenyi-díjas irodalomtörténész, író elemezte igen aprólékosan. Kiemelte, hogy Arany János írásaiban semmi sem véletlen, mindennek oka és komoly üzenete van. Bár a latin mottó forrását nem ismerjük: vagy a nyomdász vagy maga Ilosvai írta, de az bizonyos, hogy összefüggésben van a mű eposzi műfajával és annak tartalmi kritikájával.

„Quid demnosa juvat sine causa bella cieri
Tatius est regnis perpete cieri perce frui”

Szabad fordításban: „Mi haszna van vészhozó háborúkat kelteni országoknak, / Sokkal biztatóbb örök békét őrzeni”. A mottó jelentése tehát eposzellenes. „A hagyományos hadi eposz paródiáját írta meg.” (Sz. L.) Üzenetértékű az is, hogy Toldi utódok nélkül hal meg. Szomorúság lengi át az egész művet, lírai áthangszerelés történik az eposzból az elégia felé.

Csütörtökön kisebb kalandok után megérkezett az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Tagozatának négy képviselője. A Ficzere Kitti, Gillich Katalin, Sinkó Gábor és dr. Reiser György Lukács alkotta kis csapat fiatalos lendülettel vette át a szót, s adta rögtön tovább szójátékokra, műveltségi feladatokra, ötletes szituációs feladatokra bírva az olvasótábor fiatal és fiatalabb (!) hallgatóit. Jókat derültünk, nevettünk, s közben elgondolkodtunk, milyen szép is a mi anyanyelvünk, s mennyire emeli lélekben azokat, akik vele foglalkoznak. Bár a tervezett sárkányhajózás most elmaradt, a kerékpározás nem. Kigördültünk a kishajó kikötőbe és a dánfoki üdülőközpontba. Az anyanyelvápolás a szabadban folytatódott.

Gellénné Körözsi Eszter

Leave a Reply