Közösség és nyelv

Könyvtárakon segít a Tinta Kiadó – Lőrincze Lajos V. könyvtárbővítési pályázat

2015. február 06. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás

A Tinta Könyvkiadó idén is meghirdeti a Lőrincze Lajos V. könyvtárbővítési pályázatot, aminek célja a közkönyvtárak és a magyar oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival 50%-os kedvezményes áron. Pályázni 2015. március 12-ig lehet.

A pályázat célja

A Lőrincze Lajos V. könyvtárbővítési pályázat célja a magyar oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Értelmező szótár+ (2 kötet)
2. Etimológiai szótár
3. 2 könyv együtt: Keresztnevek enciklopédiája + Családnevek enciklopédiája
4. Magyar ellentétszótár
5. Magyarító szótár
6. Magyar értelmező szótár diákoknak
7. Magyar szókincstár
8. Régi szavak szótára
9. 3 szótár együtt: Szólások + Szinonimák + Etimológiák
10. Kis magyar tájszótár
11. Bölcs tanácsok
12. A magyar nyelvemlékek
13. 4 nyelvi készségfejlesztő munkafüzet
14. 2 könyv együtt: Legyőzöm a diszlexiát! + Megelőzöm a diszlexiát!
15. Spanyol társalgási zsebkönyv
16. Olasz társalgási zsebkönyv
17. 3 szótár együtt: Német−magyar alapszótár + Magyar−német alapszótár + Német társalgási zsebkönyv
18. 3 szótár együtt: Francia társalgási zsebkönyv + Francia–magyar beszédfordulatok + Francia−magyar tematikus szólásszótár
19. 2 szótár együtt: Latin−magyar alapszótár + Magyar−latin közmondásszótár
20. 2 szótár együtt: Angol elöljárós és határozós igék szótára + Angol−magyar beszédfordulatok
21. Instant angol. Angol nyelvtani gyakorlatok I−II−III.
22. Két kötetes versantológia: In Quest of the Miracle Stag I−II.

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

A Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2015. február 6-tól 2015. március 12-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2015. április 2-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A Lőrincze Lajos V. könyvtárbővítési pályázat kiírása a pályázati adatlappal együtt innen letölthető »

Kiss Gábor
a Tinta Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

Leave a Reply