Közösség és nyelv

AZ ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGÉNEK 2022. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2022. május 23. szeptember 8th, 2023 Nincs hozzászólás

2022. május 21-én délelőtt tartottuk az Anyanyelvápolók Szövetségének idei rendes közgyűlését a Józsa Judit Galériában. A régi barátaikkal, ismerőseikkel való találkozáskor az arcokon a viszontlátás öröme tükröződött. A közgyűlést követően délután rendeztük meg a Beszélni nehéz! körök országos találkozóját is. – Az alábbiakban beszámolónkat olvashatják Horhi Márta Dóra tudósítása alapján.

A közgyűlés Juhász Juditnak, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökének köszöntőjével kezdődött, aki örömét fejezte ki, hogy az eseményen megjelent Grétsy László tanár úr, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke. Juhász Judit levezető elnöknek Nyiri Péter alelnököt javasolta. A közgyűlés előtt Vámosi-Nagy Zsuzsanna fuvola- és Csáki András gitárművész előadásában Astor Piazzollától A tangó története I. tételét és Bartók Béla Román népi táncok című művét hallhattuk.

A zeneműsor után könyvbemutató következett. Kováts Dániel tanár úr, vagy ahogyan sokan mondjuk: Dani bácsi újabb kiadvánnyal lepte meg az olvasóit, tőle nem megszokott módon egy verseskötettel. A tavaly írt, a szerző életkorára utalva 92 költeményt tartalmazó Írásjelek című kötet elbeszélője Cornides Dávid, akit tanár úr azért alkotott meg, hogy az ő karakterén keresztül adhasson hangot saját gondolatainak, beszélhesse el általa, ami az életről, korunkról megfogalmazódott benne.

Tanár úr levélben írt üzenetét Nyiri Péter tolmácsolta. Ebben a mű indíttatásáról, magáról az alkotásról így nyilatkozik:

„A következő kérdés az lett, érdemes-e ez a versfolyam a nyilvánosságra. Talán önös gondolat volt, de igennel válaszoltam magamnak. Ugyanis bár korlátozott tehetséggel szólhatok (hiszen szűk a poétikai vénám), elhitettem magammal, hogy van olyan közlendőm, ami jórészt hiányzik kortárs líránkból. […] Motivált az is, hogy Dávid ajkán talán testamentumomat is megszólaltathatom, továbbadhatom egy élet fordulatainak tanulságait. A kis könyv címlapján egy régi világítótorony, legelső benti képén egy szerény harangtorony látható, s alatta mottóként egy verstöredék:

…legyél világítótoronynak
vészjelző villanása
reményről zengő ércharangnak
jeladó kondulása…

[…] A kötet darabjai négy ciklusba rendeződnek. A Tél szövegeiből a megállapodott Dávid élethelyzetét ismerjük meg, a Tavasz verseiből múltja villan elő, a Nyár strófái pedig a világban tett utak visszhangját közvetítik. A záró Ősz ciklus egy hosszú élet tapasztalatai alapján néz szembe a lét és az elmúlás kérdéseivel.”

A versekből Lázár Csaba Kazinczy-díjas színművész magával ragadó előadásában kaphattunk ízelítőt.

A közgyűlés hivatalos része 2021. évi tevékenységeiről és pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámolókkal vette kezdetét. Néhány címszóban ezekről:

Országos, Kárpát-medencei anyanyelvi versenyek

–           Országos Kazinczy-versenyek (általános iskolások – Balatonboglár, Kisújszállás; középiskolások – Győr; egyetemisták – Esztergom

–           Édes anyanyelvünk verseny – Sátoraljaújhely (középiskolásoknak)

–           Kossuth-szónokverseny Budapest (felsőoktatás)

–           Implom József-helyesírási verseny Gyula (középiskola)

–           Simonyi Zsigmond-helyesírási verseny Budapest (általános iskolások)

–           Aranka György nyelvhasználati verseny – Kolozsvár

–           Péchy Blanka emléknap, emlékverseny – Budapest (középiskolásoknak)

–           Szeged, szakkörvezetők országos öntovábbképző tábora

–           Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor Széphalom

–           Anyanyelvi nap – Budapest (általános iskolásoknak)

–           Kazinczy-versenyek megyei döntői, például Szeged, Csongrád-Csanád megyei döntő

Kiemelkedő rendezvények

–           A magyar nyelv napja

–           Magyar nyelv hete

–           Deme László születésének 100., halálának 10. évfordulója alkalmából emlékülés

–           Emléktáblát avattunk annak az épületnek a falán, ahol Wacha Imre tanár úr élt

–           Emlékkonferencia Wacha Imre tiszteletére – a Szárnyal a szó című kötet bemutatása

–           A Benyovszky Móric Magyar-Madagaszkári Társasággal közösen „Eszmények vonzásában író és hőse” címmel Jókai Mór és Benyovszky Móric konferenciát szerveztünk

Fontos kiadványok

–           Édes Anyanyelvünk folyóirat

–           Magyaróra folyóirat

–           Havas Judit: Csodaváró hangszer

–           Fráter Zoltán: Magyar író, magyar nyelv

–           Adamikné Jászó Anna: Humor és retorika

–           „Diófát ültetek” Deme László emlékezete

–           Deme László: Magyarul szólni. Válogatott tanulmányok

–           Szárnyal a szó – Wacha Imre emlékezete

–           Kováts Dániel: „Hű valék…” Kazinczy Ferenc életpéldája írásai tükrében (hangoskönyv)

–           „Nemzetté a magyar szó teremtette” zenés irodalmi összeállítás a magyar kultúra napja alkalmából

–           Gyermekjátékok (pályázati kötet)

Pályázatok

–           Deme László – ösztöndíj

–           Népi gyermekjátékok gyűjtés

–           Romhányi József 100 – versíró pályázat

Anyanyelvi műsorok

–           A Magyar Katolikus Rádió „Szóról – szóval”

–           Nyelvőrző Szalon

–           Anyanyelvi est fiataloknak

–           Tempora mutantur videósorozat

Kerekes Barnabás alelnök a tanulmányi versenyekről és az ifjúsági tagozat munkájáról szólt. Beszámolt arról, hogy a pandémia időszakában számos tervezett közös összejövetel, verseny, tábor maradt el, és hosszú éveken át töretlen programsorozatok folytonosságát szakította félbe. A jelenlegi körülmények ismét lehetővé teszik a korábban nagy múltra visszatekintő események újbóli megtartását. Bár kisebb létszámmal, de mind az anyanyelvi versenyeket (Práter-nap, Péchy Blanka-emléknap, Édes Anyanyelvünk és Kazinczy-versenyek – az általános iskolásoktól egészen a felsőoktatásban tanulókig), mind a balatonboglári, zsoboki, széphalmi, illetve a körvezetői tábort, mind pedig a többi, egy-két napos anyanyelvi összejövetelt megrendezhetjük.

Tanár úr kiemelte: fontos is, hogy megtartsuk a fiatalságnak szóló rendezvényeinket, hiszen Deme László professzor úr szavait idézve: „Az ifjúság a jövő”.

Balázs Istvánné Eta gazdasági vezető a pénzügyi beszámolót ismertette, amelyet Kelemen Béla, a felügyelőbizottság elnöke jóváhagyólag véleményezett.
Kovács Zsuzsanna irodavezető gyakorlati kérdésekkel foglalkozó felszólalásában többek között a tagdíjfizetés fontosságára hívta fel a figyelmet.

A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, illetve – a közgyűlés második felében az Alapszabály módosítási javaslatait megvitatva – megszavazta a módosított alapszabályt is. A közgyűlés zárásaként a tagság részéről érkező kérdések, hozzászólások, észrevételek, következtek.

Délután kezdetét vette a Beszélni nehéz! körök országos találkozója. Ennek kezdetén megtekintettük Józsa Judit dokumentumfilmjét, amelyben a galériában lévő alkotásokról mesélt. Ezután a jelenlévők beszámoltak a szakkörük által már megvalósított programokról, illetve jövőbeni elgondolásaikról. Néhányat kiemelnék: Némethné Balázs Katalin, a szegedi Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium magyartanára a Szegeden szervezett anyanyelvi játékos versenyről mesélt, amelyen – az elvárásokat messze felülmúlva – csaknem 120 csapat vett részt. Balassagyarmaton tanító, köreinkhez nemrégiben csatlakozott tanárnő, Makrainé Lajtos Andrea megosztotta, hogy nagyszülei által épített vályogházból egy tájházat tervez kialakítani.

A közös időtöltést Kerekes tanár úr felszólalása zárta, melyben az Anyanyelvápolók Szövetségének jövőjéről, illetve társadalmi szerepéről beszélt.

Képek: Reiser György Lukács. További képek a galériában.

Leave a Reply