Közösség és nyelvKultúra és nyelv

Lezajlott a 30. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Parlament

2023. február 24. március 2nd, 2023 Nincs hozzászólás

Az Anyanyelvápolók Szövetségének ifjúsági tagozata 2023. február 18-án tartotta 30. Országos és 8. Kárpát-medencei Ifjúsági Anyanyelvi Parlamentjét a Baár-Madas Református Gimnáziumban Budapesten. A rendezvényről Tóth Renáta, A Magyar Nyelv Múzeuma munkatársa tudósít.

Az eseményen szép számban jelentek meg a helyi csoportok vezetői, képviselői, valamint szövetségünk tagjai. A napirendi pontok tárgyalása előtt a táborok alkalmával megismert énekeket énekeltünk, olyanokat, melyek az anyanyelv szeretetéről, kapocsként összetartó erejéről vallanak. A megjelenteket Bálint Ádám ifjúsági tagunk, az ülést levezető elnök köszöntötte, majd elnökségi és vezetőségi tagjainktól a magyar nyelv ápolásának fontos feladatait, nyelvi hagyományainkat őrző programjainkat, anyanyelvi versenyeink eredményességét összegző beszámolókat és a 2023. évre vonatkozó terveket hallgathattuk meg.

Kovács Zsuzsanna, az Anyanyelvápolók Szövetségének irodavezetője, tiszteletbeli elnökségi tagunk értékelte az elmúlt évet, összegezte a szövetség gazdasági helyzetét, beszélt a taglétszámról, mely biztatóan alakult az elmúlt időszakban is. Egyre többen döntenek úgy, hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének kötelékébe szeretnének tartozni.

Matula Ágnes, a Duna Televízió szerkesztője megosztotta velünk értékes gondolatait az anyanyelvről, és Wacha Imre hasonlatával emlékeztette a jelenlévőket a magyar nyelv megőrzésének fontosságára: „A nyelv – kenyér. Olyan, mint az igazi, az édesanyánk »sütte« kenyér. Az a kenyér, amiért minden nap fohászkodunk: »a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk«, az a kenyér, ami nélkül – noha létét sokszor éppúgy nem vesszük észre, mint a levegő és a lélegzés meglétét – tehát ami nélkül nem tudunk meglenni, nem tudunk élni.

Fábiánné dr. Szenczi Ibolya tanárnő felidézte az anyanyelvi táborok kedves emlékeit, és figyelmeztette a lelkes fiatalokat, hogy meg kell állnunk egy kicsit, azért, hogy méltóképpen megünnepelhessük az ifjúsági tábor 30. évfordulóját. Fontos, hogy az elmúlt 30 év munkája kiadványban is megjelenjen, ezért felajánlotta együttműködését egy kötet megszerkesztéséhez. Emellett kiemelt figyelmet érdemel az is, hogy kik a szervezet mozgatórugói, ezért lényeges, hogy kik kerülnek az ifjúsági tagozat vezetői közé.

Nyiri Péter, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, A Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója ismertette a múzeum 2023. évre vonatkozó programjait, rendezvényeit. A nyelvmúzeum az anyanyelvápolás intézménye, ezért is várják rendezvényeikre a szövetség tagjait, illetve szívesen fogadják a fiatalok ötleteit, javaslatait annak érdekében, hogy a múzeum még eredményesebben folytathassa küldetését.

A Petőfi Sándor-emlékév alkalmából új kiállítás nyílik, melyhez kapcsolódóan 1500 diákot várnak múzeumpedagógiai foglalkozásokra. A Rákóczi Szövetség által megszervezett téli és nyári táborok alkalmával több ezer Kárpát-medencei diák számára tudják bemutatni nyelvünk rejtett kincseit. Az Anyanyelvápolók Szövetségének támogatásával elindul az Anyanyelvi Szabadegyetem: a Deme László-díjas nyelvészek előadásait hallgathatják meg az érdeklődők.

A köszöntők után Blankó Miklós, az Anyanyelvápolók Szövetségének szerkesztőségi és kommunikációs munkatársa bemutatta a megújult Édes Anyanyelvünk folyóiratot, mely nemcsak tartalmában változott meg, hanem külsőleg is elegáns, letisztult folyóirat lett. Az idei esztendő évfordulókban bővelkedik, az Édes Anyanyelvünk folyóirat a 45. évfolyammal indult el; egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem sok olyan ország van, ahol elmondhatják magukról, az anyanyelvnek van egy nyelvművelő, nyelvi ismeretterjesztő lapja.

Következő napirendi pontként az ifjúsági tagozat előző éves munkájának, rendezvényeinek részletes beszámolóját Márton Richárd vezetőségi tagunktól hallhattuk. Az 50. Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyről készített film megtekintését követően a 2023. évre tervezett programok ismertetése következett, melyek között kiemelt helyen áll a 30. Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor szervezése és tervezése.

A beszámolóhoz kapcsolódva Kerekes Barnabás, a szövetség alelnöke elmesélte az ifjúsági tagozat megalakulásának történetét, tanár úr ötlete volt, hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének fiatal tagjaiból alakuljon egy ifjúsági tagozat, amely az anyanyelv ügyét, ápolását tűzi ki célként. 1992-ben kezdte meg munkáját az első ifjúsági vezetőség, melynek tagjait ajánlások útján választották ki, később ez átalakult, a parlamenti ülések alkalmával a diákok választották meg szavazás útján a vezetőségi tagokat.

Ezt a jól bevált hagyományt követve az egyik legfontosabb napirendi pontként Kerekes Barnabás tanár úr bemutatta a 2023. évi ifjúsági parlament előtt Berki Júlia és Buzás-Kaizler András jelölteket. Ábrahám Eszter ifjúsági vezetőségi tag ismertette a szavazás szabályait. Mivel a vezetőségi tagok többsége a megválasztásra tett javaslatot előzetesen elfogadta, így a jelöltek megválasztásáról titkos szavazást rendeztek. A szavazatszámlálást követően a jelenlévő tagok mind a két jelöltről igennel szavaztak, így az idei évben két tehetséges fiatallal bővült a vezetőség.

A délután folyamán Kerekes Barnabás beszámolt a Beszélni nehéz! mozgalom, a Kazinczy-díj Alapítvány és a Szóról – szóval rádióműsor jelenlegi helyzetéről. A Péchy Blanka színművésznő által létrehozott Kazinczy-díj Alapítvány az anyanyelvi mozgalmak alapját teremtette meg. Ennek köszönhetően indult el a Beszélni nehéz! rádióműsor, mely a mai napig hallható a Magyar Katolikus Rádió műsorán; ahol felajánlották az Anyanyelvápolók Szövetségének egy nyelvi podcast készítésének lehetőségét.

A délután hátralévő részében a hanganyagok elkészítéséről, a parlamenti ülés végén elhangzott hozzászólásokról és a 30. anyanyelvi tábor tervezési feladatairól értekeztek az ifjúsági vezetőség tagjai.

Az idei anyanyelvi parlament ülése sikeresen zárult. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjai továbbra is egyetértenek abban, hogy a nyelv jövője, értékeinek bemutatása, nyelvi hagyományaink ápolása, továbbadása közös ügyünk a jelenben, és annak kell maradnia a jövőben is. Szeretettel várjuk az ugyanilyen elszántsággal, küldetéstudattal rendelkező fiatalokat, hogy csatlakozzanak hozzánk.

A rendezvényen Reiser György Lukács fényképezett. A képek megtekinthetők a kapcsolódó galériában.

Leave a Reply