Közösség és nyelv

Lezajlott az 55. Kazinczy-verseny

2021. április 29. május 15th, 2021 Nincs hozzászólás

A Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 55. alkalommal megrendezett – idén a járványhelyzet miatt az online térbe szorult – Kárpát-medencei döntőjén több mint 120 fiatal vett részt. A három fordulóból álló megmérettetés után 35 tanuló nyerte el a Kazinczy-érmet.

Juhász Judit megnyitóbeszéde

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Kedves Tanárok és Diákok a Kárpát-medencében! Kedves Barátaim!

Így, a személyes jelenlét hiányában is bátran használhatom a „barátaim” megszólítást, hiszen a széphalmi Mester, Kazinczy Ferenc is megerősít ebben, amikor azt írja: „Azon az örömön kívül, amit maga a munka ád a dolgozónak, nem képzelhetni kedvesebbet, mint azt, hogy ezen az úton a jók barátokká lesznek.” És hogyan, miért is történhet ez? „Ahol az együtt szolgálók szeretik egymást s becsülik önmagokat, és ahol együtt a közjót keresik, nem a maguk érdemeiknek fitogtatásokat, ott minden jól, ott minden csendesen megyen.”

Igen, akiket most köszönthetek, a közjót keresik.  A Kazinczyról elnevezett SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny Kárpát-medencei döntőjének részvevői, felkészítő tanárok és diákok, rendezők, szervezők és zsűritagok, együtt valamennyien anyanyelvi kultúránk elkötelezett szolgálatosai. Akik idén első alkalommal lehetnek a döntő résztvevői, talán azokat is megérinti a mai esemény kivételes hangulata. Akik pedig sok éve részesei nyelvművelő mozgalmunknak, – tanárok, nyelvészek, s ki ne felejtsem pártolóink közülük a pannonhalmi Zsámbokréti Péter bencés atyát, a „Beszélni nehéz!” mozgalom egyik „lelkes motorját”, aki fél évszázada hozzánk tartozik, ki nem hagyna egyetlen döntőt, egyetlen személyes találkozást sem, – nos, ők bizonyosan velem együtt átérzik a mai nap különlegességét: az 55.versenyt kezdhetjük el ezekben a percekben!

Ha nem élnénk a koronavírus járvány szorításában, akkor most nem a világháló révén kapcsolódnánk össze, hanem Győrben volnánk, ahol – amiként sokan mondják – versenyünk egyben a tavasz ünnepét is elhozza a város lakóinak. S elhozza nekünk is, akik csaknem három napig Győr vendégei vagyunk, s a verseny fordulói – az írásbeli, a kötelező és szabadon választott szövegek – feladatai és megmérettetései mellett felfedezzük, járjuk a várost, színházi előadások, koncertek és jobbnál jobb programok résztvevői lehetünk.  A megnyitó és záróünnepség, az izgalmas eredményhirdetés és díjkiosztás helyszíne mindig a Városháza gyönyörű díszterme, ahol élő orgonaszó kíséretével énekeljük Himnuszunkat és csendülhetnek fel a Szózat megrendítő akkordjai. A megtartó hagyomány, az évről évre megismétlődő szokások rendjében zajlik a verseny, ez tartást és biztonságot ad nekünk. Az elődök által megteremtett tradíciónak köszönhetően közösen élhetjük át az anyanyelvhasználat évszázadokon átívelő eszményének folytonosságát. Az igényes és tudatos nyelvhasználat megteremtésének igénye komoly kiállást követelt Kazinczy korában és a nyelvújítást követő időkben, de nagy feladat és felelősség napjainkban is. A mi növendékeink megtanulják-tudják, hogy magas szintű kultúra, tehát tartós és biztos versenyképesség a globalizált világban nem létezhet tudatos és igényes nyelvhasználat nélkül. Ez a személyes életünkben éppen úgy igaz, mint az ország, a nemzet életében. Az embereket összetartó érzelmi, szellemi és etikai háló megőrzéséhez nélkülözhetetlen a műveltség, anyanyelvünk ismerete és megbecsülése.

Tisztelt Ünneplő Barátaim!  Ahogyan idősödünk, egyre mélyebben hisszük, hogy a folytonosság és a hűség igen nagy érték. Éppen ezért most elsősorban a versenyt rendező győri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatójának, Németh Tibornak és munkatársainak mondok hálás köszönetet hosszú évek óta tartó áldozatos munkájukért. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna tanárnőnek és dr. Kováts Dániel tanár úrnak külön köszönöm, hogy szerkesztői munkálkodásuk révén tegnap este bemutathattuk Fried István professzor Úr Kazinczyról írott legújabb tanulmányait és a Wacha Imre munkássága előtt tisztelgő emlékkötetet. Egyébként a verseny nemes hagyományai közé tartozik, hogy – mintegy a döntő nyitányaként – minden esztendőben egy-egy ünnepi kiadványt is avathatunk a gimnázium könyvtárában. De most inkább segítségül hívom Wacha Imre tanár urat, aki fél évszázadon keresztül megszakítás nélkül, valamennyi győri döntő fáradhatatlan és derűs lelkű résztvevője volt, velünk dolgozott szinte halála pillanatáig. A 2014-es döntő megnyitóján mondta: „Az anyanyelvért csendben végzett munkájukkal, példamutatásukkal olyan személyek kötnek ehhez az iskolához, mint a Kazinczy-díjat alapító Péchy Blanka, a versenyek és a Kazinczy-táborok lehetőségét kiharcoló Z. Szabó László, a versenyek szellemi vezetője-vezére, Deme László és az anyanyelvi kultúráért vállvetve küzdő harcostársak – csak a már eltávozottakat említem – Lőrincze Lajos, Graf Rezső, Héricsné Kiss Aranka, Szende Aladár. És ide kötnek a Kazinczy Gimnázium igazgatói, tanárai, diákjai. És kötnek a versenyző diákok, a felkészítő tanárok. Akik mind cselekvő munkásai az anyanyelvi kultúráért folytatott mindennapos küzdelemnek. Általuk lesznek a verseny napjai anyanyelvünk megújulásának, minden évi megújulásának, új és újabb tavaszának napjai is. Az anyanyelvnek, általa a jövőnek az ünnepei-biztosítékai ezek a napok, amikor minden évben száznál több fiatal gyűlik össze a Kárpát-medence minden tájáról, hogy szépen megfogalmazott okos-igaz gondolatokat szólaltasson meg.”

Az Anyanyelvápolók Szövetsége nevében én is eredményes versenyt, hasznos tapasztalatokat, a virtuális térben is maradandó közösségi élményt kívánok mindnyájunknak!

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna magyartanár beszámolója

Hasonlóan sok rendezvényhez, a tavalyi Kazinczy-verseny is áldozatul esett a koronavírus-járványnak. Pedig nem mindennapi évfordulóhoz érkeztünk: az 55. Kazinczy-versenyt szerettük volna megrendezni, az évfordulóhoz méltó formában. Amikor kiderült, hogy erre nincs lehetőség, nem számítottunk rá, hogy az idei évben sem tudjuk megtartani a jelenléti versenyt. De úgy gondoltuk, hogy két év kihagyás akár a versenyforma megszűnéséhez vagy érdektelenségbe fulladásához is vezethet, ezért amellett döntöttünk, hogy ha csak online formában is, de az idén április 16–18. között megkíséreljük megrendezni az 55. versenyt.

Ebben az évben a megyei döntőket a Kazinczy-díj Alapítvány által felkért tanár kollégáink szervezték, rendezték országszerte. Csupán néhány megyében maradt el a megyei forduló, a határon túli szervezetek viszont mindenhol meg tudták tartani a regionális válogatókat. Ennek köszönhetően nagyszámú nevezés érkezett, és a létszám alig maradt el az egyébként megszokottól. Százkét hazai diák nevezett, tíz erdélyi, öt szlovákiai, öt kárpátaljai, négy vajdasági tanuló, így összesen 126 versenyzővel vágtunk neki az 55. döntőnek.

Igyekeztünk a megváltozott lehetőségekhez képest méltón megünnepelni ezt a kerek évfordulót is. Hónapok óta készültünk rá különböző kiadványokkal, melyeket online mutattunk be a versenyt megelőző napon, április 15-én 17 órától Németh Tibor igazgató bevezetőjével és moderálásával.

Az első kiadvány Fried István Kazinczyról szóló tanulmánykötet-sorozatának záró darabja, az Egy Kazinczy-pálykép vázlata, melyet a szerző, valamint a szerkesztő, dr. Kováts Dániel mutatott be. A második kötetet Wacha Imre emlékének szenteltük, aki az idén lenne 90 éves. Az emlékező kötetet dr. Kováts Dániel és Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, a két szerkesztő ismertette. A harmadik kiadvány a Kazinczy-verseny elmúlt évtizedét mutatja be, a verseny története mellett emléket állítva azoknak az elhunyt bírálóbizottsági tagoknak is, akik elkötelezettségükkel, szakmai tudásukkal évtizedeken át szolgálták a versenyt. A kötetet a két szerkesztő, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna és dr. Kováts Dániel ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Másnap a nyitóünnepségre került sor. A versenyzőket, felkészítő tanárokat, illetve az online eseménybe bekapcsolódó érdeklődőket a köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Kisfaludy László köszöntötte, majd Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke tartott rövid ünnepi beszédet. Ezután dr. Nagy Adél, a Győri Tankerület szakmai vezetője és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is méltatta a versenyt, köszöntötte a részvevőket.

A verseny a járványügyi korlátozásokat figyelembe véve úgy zajlott, hogy a versenyzők otthon, kamera előtt mondták el a szövegeket, az elkészült felvételt pedig interneten küldték el a bírálóbizottságnak.

A szabadon választott szöveg felvételét a diákoknak 14-én éjfélig kellett beküldeniük. A kötelező szöveget a megnyitó után kapták meg, és egy órájuk volt arra, hogy megismerkedjenek a szöveggel, majd elkészítsék és visszaküldjék az értő és értető szövegolvasási képességüket bemutató felvételt.

A kategóriák és a bírálóbizottság összetétele nem változott. A szabadon választott, illetve kötelező szövegek felvételeit továbbítottuk a bizottság tagjainak, akik meghallgatták a versenyzőket, pontozták az előadásaikat, a pontszámokat pedig elküldték az iskolánkba. Itt összesítettük az eredményeket és állípítottuk meg a helyezéseket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2021. április 22-én 17 órakor került sor, szintén online formában. A versenyt Balázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke értékelte, majd Török Annamária Kazinczy-díjas rádióbemondó, a bírálóbizottság tagja ismertette a díjazottak névsorát.

Németh Tibor, gimnáziumunk igazgatója rövid záróbeszédében kiemelte, hogy az idei verseny is egyértelműen bizonyítja a Magyar Örökség-díjjal kitüntetett mozgalmunk erejét, az anyanyelvápolás iránti mély elhivatottságát. Megköszönte az elkötelezett magyartanár kollégáknak a szervező és felkészítő munkát határainkon innen és túl, a versenyző diákoknak, hogy vállalták a felkészülést és a versenyen való részvételt ebben a „zivataros időszakban” is. Hozzátette, ez a rendhagyó találkozás is azt bizonyítja, hogy a Kazinczy-verseny mindig is túlmutatott a szokásos tanulmányi versenyeken, mert mélyen beágyazódott nemzeti-kulturális hagyományainkba. Az 55. Kazinczy-verseny a 750 éves Győr város képeivel búcsúzott.

Az idei verseny megrendezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére, az OTP Bank Nyugat- magyarországi Régiója, az Audi Hungária Zrt., a Rotary Club Győr és Győr Megyei Jogú Város támogatta.

Kazinczy-éremmel jutalmazott versenyzők

gimnázium I.

Dabasi-Halász Gellért
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
Miskolc
Greman Dorka
Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium
Somorja
Kormos Anni Zsófia
Madách Imre Gimnázium
Vác
Pacskó Csaba
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Tata
Pál Dorka
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Csíkszereda
Péter Szende
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Csíkszereda
Rablánszky Gitta
Kisfaludy Károly Gimnázium
Mohács
Rédler Zalán
Balassi Bálint Gimnázium
Balassagyarmat
Stift Kata Terézia
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Győr
Wellner Tibor
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
Győr

gimnázium II.

Békefi Benjámin
Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Kaposvár
Berecz Kristóf Uwe
Újpesti Bródy Imre Gimnázium
Budapest
Francia Flavie
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
Szabadka
Hegedűs Anna Eszter
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
Eger
Kopasz Sára
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Beregszász
Szalay Mátyás
Selye János Gimnázium
Komárom
Szűts Anna Zsófia
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Budapest
Weinhoffer Péter Tibor
Zrínyi Miklós Gimnázium
Zalaegerszeg
Zentai Péter
Radnóti Mikós Kísérleti Gimnázium
Szeged
Zsigmond Rozi
Leőwey Klára Gimnázium
Pécs

szakképző iskolai tanulók

Burián András
VSZC Ipari Technikum
Veszprém
Gyovai Dániel
BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum
Budapest
Hocza Veronika Laura
Irinyi János Református Oktatási Központ
Kazincbarcika
Ihász Dániel
BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
Budapest
Kiss Dávid Jonatán
Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum
Szeged
Pápai Kerubina Dea
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
Nyíregyháza
Pfluger Amelita
Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnázium
Zalaegerszeg
Puskás Patrik
Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
Szeged
Ribiánszky András
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium
Budapest
Stanka Renáta Ildikó
GYSZC Baross Gábor Kéttannyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Technikum
Győr
Szalma Rebeka Lenke
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium
Budapest
Széll Marcell
GYSZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum
Győr
Szolnoki Balázs
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium
Budapest
Tóth Csenge
Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium
Balatonboglár
Vidosa Veronika
Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum
Miskolc

Megnyitó

Könyvbemutató

Eredményhirdetés