Ismeret és nyelv

Lőrincze-díj 2012: Fekete Lászlónak és Kerekes Barnabásnak

2013. január 06. november 18th, 2013 Nincs hozzászólás

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a Lőrincze-díjat a magyar nyelv művelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésül és jutalmazásául adja.A díjat olyan személyek kapják, akik az anyanyelvi kultúra ügyét hosszú időn át szolgálták kutatói, ismeretterjesztői, illetőleg mozgósító erejű szervezői tevékenységükkel, a díj elnyerését megelőző években olyan jelentős alkotást tettek közkinccsé, illetve olyan nagy fontosságú rendezvény megvalósításában töltöttek be vezető szerepet, amely nagymértékben használt anyanyelvünknek, jelentősen hozzájárult megismertetéséhez és megszerettetéséhez.
2012-ben a díjat dr. Fekete László és Kerekes Barnabás kapta.

Dr. Fekete László

Ismert nyelvész, főiskolai oktató. 1960-ban tanári diplomát szerzett, magyar-ének szakos általános iskolai tanárként kezdte munkáját, emellett sportoktatást is vállalt. 1978-ban Bajára került az Eötvös József Főiskola Gyakorló Iskolájába.
1983 őszétől nyugdíjazásáig az Eötvös József Főiskola adjunktusa, majd docense volt. A főiskolán magyar nyelvészetet, beszédművelést, retorikát tanított, ám a sporttól itt sem tudott elszakadni. Mindeközben folyamatosan továbbképezte magát: Testnevelési Főiskola röplabdaoktatói képzés, a napjainkig pedig a magyar kiejtéskutatás a fő munkaterülete. Erről tanúskodik például Magyar Kiejtési Szótár című műve. Tevékeny tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és gyakori látogatója a Szarvas Gábor-összejöveteleknek.

Kerekes Barnabás

A Baár-Madas Református Gimnázium magyar- és történelemszakos tanára. A Szép magyar beszéd versenyre és az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyre évek óta felkészítő tanári munkát végez.
Az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozatának vezetője a kezdetektől fogva. Jelenleg az Anyanyelvápolók Szövetsége társelnöke.
A Beszélni nehéz! mozgalom jeles képviselője. 1992-ben a rádióműsorok meghosszabbított adásidejében aktív közreműködővé vált néhány perces etikett és viselkedéskultúra ismertetőkkel, majd 1995-től Deme professzor úr állandó munkatársa lett az adásokban. Jelenleg szerkesztője a Szóról-szóval című műsornak.
1992-ben kapott Kazinczy-díjat, jelenleg a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére elnökhelyettese, a Kazinczy-versenyek bírálóbizottságának tagja.
Fontos számára a nyelvművelés és a nyelvápolás, évek óta közösségépítő szolgálatot végez.

Muszka Ágnes

Leave a Reply