Közösség és nyelv

Lőrincze Lajos II. iskolai könyvtárbővítési pályázat

2012. január 27. április 12th, 2017 Nincs hozzászólás

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására.

A pályázat célja
A magyarországi oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Értelmező szótár+, 2. Etimológiai szótár, 3. Etimológiák a Czuczor–Fogarasi szótárból, 4. Magyar szókincstár, 5. Magyar szólások, közmondások értelmező szótára, 6. Keresztnevek enciklopédiája, 7. Anthologia hungarica, 8. Magyarító szótár, 9. Magyar igei szerkezetek, 10. Szlengszótár, 11. Infoszótár, 12. A mi nyelvünk, 13. Nem csak szóból ért az ember, 14. Hogyan elemezzünk verset?, 15. Fordítókalauz, 16. Bevezetés a nyelvtudományba, 17. Klasszikus szócsaládfák, 18. Szófajtani elemzések, 19. Angol−magyar kifejezések, 20. Francia−magyar beszédfordulatok

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 2,5 millió forintig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 12.000 és 120.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati értéke legalább 12.000 Ft értékű.

A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos II. iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2012. február 1-től 2012. március 1-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat, bejelöli, hogy postai utánvéttel vagy átutalással kíván fizetni. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2012. április 2-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a számlát. A pályázat kiírója postázási és postaköltséget nem számol fel.

Budapest, 2012. január 26.

Kiss Gábor
igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a http://www.tintakiado.hu honlapon.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető innen.

Leave a Reply