Ismeret és nyelv

Népi ételreceptek – anyanyelvi pályázat

konyvek

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a kulturális kormányzattal közösen 2020-ban meghirdeti a 20. anyanyelvi pályázatot, melynek témája: népi ételreceptek.

A pályázat célja: népi, helyi (paraszt-) ételek és italok néprajzi-nyelvjárási leírása. Az ételreceptek gyűjtése során különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a sajátos nyelvi leírásra: az ételek, hozzávalók megnevezésére, a készítés módozataira.

Nem követelmény a tudományos nyelvjárási lejegyzés; de törekedni kell az élőszavas jellemzők visszaadására: pl. í-zés, (illabiális) a-zás, ö-zés, kettőshangzók (ou, ié), nyúlások (tőlle), rövidülések (viz), betoldások (szolda=szóda) stb. De egyéb nyelvi érdekességeket tartalmazó, nem nyelvjárásban elmondott, leírt receptek is beküldhetők (például irodalmi receptek).

A pályázat kiírói felhívják a figyelmet a pontos adatközlésre: közölni kell a receptek forrását (adatközlőjét), a gyűjtés helyét és időpontját. Csak eredeti, saját gyűjtés fogadható el, újságban, kötetben vagy interneten közreadott anyag nem.

Javasolt szakirodalom a kiinduláshoz:

  • Erdei Ferenc: néprajzi ínyesmesterség (é. n.)
  • Draveczky Balázs: Balázs mester, az asztali örömök historikusa. Híres emberek ételei (é. n.)
  • Kardos László: Az Őrség népi táplálkozása (1943, reprint: 1982.)
  • Móra Ferencné szakácskönyve (1949)
  • Pető Margit: Kedves vendég tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél. A matyó konyha (1987)
  • Szabó Judit: Judit asszony szakácskönyve Kovásznáról (1992)
  • Végh Antal: Száz szatmári parasztétel (1978)

Terjedelem: minimum 4000 leütés, maximum 25 ezer leütés. A szövegekben ne használjanak különleges tördelési formákat.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége nyelvészekből és mesterszakácsból álló bizottságot kér fel a pályamunkák értékelésére. A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek. A pályázat díjazására egymillió forint áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak. A szövetség a legjobb pályázatok anyagából válogatáskötetet jelentet meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez. Közlés előtt a szerkesztők egyeztetnek a kiválasztott szövegek szerzőivel. A kiadványból a szerzők tiszteletpéldányt kapnak.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. augusztus 20. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) lehet beküldeni. A pályázat beérkezését e-mailben visszaigazoljuk! E-mail-cím: ea.szerkesztoseg@gmail.com.

További információk: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu.

Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2020. november 13-án, a magyar nyelv napján lesz a Pesti Vigadóban.

A pályázat kötelező tartozéka az innen letölthető adatlap. A kitöltött nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Népi ételreceptek pályázat, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.