Közösség és nyelv

„A nyelv híd, amely nemzedékeket köt össze” – a Tinta Kiadó decemberi könyvbemutatója

2014. december 10. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás

Nyelvészeti és fejlesztő segédkönyvek, angol frazeológiai szótárak, reprint kiadások – néhány szóban így foglalható össze a Tinta Kiadó szokásos decemberi könyvbemutatója, ahol nemcsak az új kiadványokkal ismerkedhettek meg a résztvevők, de kedvezményesen vásárolhattak a kiadó egyéb könyveiből is.

Ismét könyvbemutatóra és -vásárra hívta olvasóit a Tinta Kiadó december 9-én az MTA Nyelvtudományi Intézetébe, ahol Kiss Gábor igazgató köszöntötte a jelenlévőket. Ha fel kellene sorolni a hungarikumokat, a nyelv biztosan ott lenne közöttük; hiszen annyira egyedülálló, hogy nincs még egy olyan nyelv, aminek a beszélői azzal büszkélkedhetnének, hogy semmilyen más nyelvet nem tudnak megérteni – mondta Kiss Gábor.
A nyelvet leírni kétféleképpen, a nyelvtanok és a szótárak segítségével lehet: ez utóbbiban jár élen a kiadó, olyannyira, hogy szép lassan kifogy a szótártípusokból, egy-kettő hiányzik már csak. Ilyen például az előkészületben levő Tulajdonságszótár, vagy egy gyökszótár, ami talán jövőre már a karácsonyfa alá kerülhet. Ugyanakkor van a magyar könyvkiadásnak egy fehér foltja is, a szakszótárak. Ennek oka elsősorban az anyagiakban keresendő, hiszen egy speciális szaknyelv általában olyan kis réteget érint, amely nagyon leszűkíti a potenciális vevőkört.

Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója

A legújabb nyelvészeti kötetek és a Káldi Biblia

Amint Kiss Gábor mondta, ezek az események azért fontosak a kiadó életében, mert itt megmutathatják, hogy min dolgoznak a két, tavaszi és téli bemutató között. Hogy egyáltalán nem tétlenkednek, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy összesen 11 kötetet mutattak be. Elsőként Szoták Szilvia beszélt a Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején című kötetről. A Kolláth Anna muravidéki nyelvész, kutató tiszteletére megjelentetett könyvben 49 tanulmány olvasható, nemcsak a nyelvészet, hanem az irodalom, zenetörténet, történelem témakörökben is.

Rauchné Fodor Aranka logopédus B. Gaál Katalin Megelőzöm a diszlexiát! című nyelvi fejlesztő segédkönyvét mutatta be, aminek legnagyobb érdeme, hogy gyakorlati jellegű. A diszlexia manapság nagyon sok gyereket érint, ebben Fodor Aranka szerint nagy szerepet játszott az angol nyelvterületről elterjedt szóképes olvasástanítás, amivel magyar gyereket nem lehet megtanítani olvasni. De ennek a részképességzavarnak a kialakulására már óvodás korban több jel utalhat, különféle beszédhibák, vagy a megkésett beszédfejlődés. A bemutatott, hiánypótló könyv éppen abban nyújt segítséget, hogy a fejlesztőpedagógusok, általános iskolai tanárok, vagy akár szülők már ebben a fiatal korban (5–8 éveseknek szól a kötet) el tudjanak kezdeni foglalkozni a gyermekek beszédével.

Simon Gábor Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása kötetét Tátrai Szilárd mutatta be. Az alapvetően elméleti munka interdiszciplináris jellegű, a kognitív nyelvészet mellett a hermeneutika is teret kap benne, a rím jelenségét jelentésképző funkciója felől közelíti meg.

A délután alatt három reprint kiadás bemutatására is sor került: kettő ezek közül nyelvészeti ismeretterjesztő munka, Balassa József A magyar nyelv élete, valamint Schmidt József A nyelv és a nyelvek című kötete. A harmadik egy kispéldányszámban nyomtatott teljes Káldi Biblia, amely az első teljes katolikus Biblia-fordítás volt.

Egynyelvű könyvek, kétnyelvű szótárak

Az egynyelvű könyvek sorában egy hallgatói tanulmányokat közreadó kötetet ismerhettek még meg a jelenlévők, az egyik szerkesztő, Ladányi Mária bemutatásában. A Nyelvi rendszer és nyelvhasználat tizenhét cikke és négy könyvismertetője között találhatunk többek között diskurzuselemzést, mely a Hírcsárda portállal foglalkozik, vagy olyan tanulmányt, amely a reklámszövegek nyelvi játékait vizsgálja.

A négy kétnyelvű szótár az angol nyelvet tanulóknak segíthet. A Nagy György által összeállított három angol frazeológiai szótárról (Angol közmondások; Angol elöljárós és határozós igék szótára; Angol–magyar kifejezések) Sántháné Gedeon Mária beszélt, kiemelve hiánypótló voltukat, valamint a legfrissebb, Náray-Szabó Márton: Angol–magyar beszédfordulatok c. kötetet Kiss Gábor mutatta be.

2014: 30 új kötet, 40 utánnyomás

A Tinta Könyvkiadónak a cikk elején emlegetett termékenységét számokba foglalva Kiss Gábor a bemutató végén elmondta: ebben az évben 30 új kötettel jelentkeztek, valamint 40 utánnyomásra került sor. Ez köszönhető a szerzők, szerkesztők, munkatársak mellett főként az olvasóknak, akik ez évben december elsejéig vásároltak meg annyi könyvet, mint tavaly egész évben.

A Tinta Könyvkiadó kötetei honlapjukon kedvezményesen megvásárolhatók!

Széman E. Rózsa

Leave a Reply