Ismeret és nyelv

Nyelvészet mindenkinek, avagy Hogyan szabadítsuk ki a nyelvtant az elefántcsonttoronyból?

A tantárgyak kedveltségével foglalkozó több kutatás is kimutatta, hogy a nyelvtan nem tartozik a diákok kedvencei közé: elvontnak, száraznak, nehéznek, unalmasnak és fölöslegesnek tartják. Sőt, a nyelvészetet még a magyar szakra kerülők többsége sem szereti igazán. A nyelvtan negatív megítélésében több tényező is szerepet játszik.

Az egyik az ismeretek szabály alapú tanítása, amelynek során a nyelv és a nyelvhasználat szabályait általában nem felfedeztetik a diákokkal, hanem megtanultatják velük. Így a diákok nehezen tudnak közvetlen kapcsolatot találni a tananyag és a valós nyelvhasználat közt. Emiatt a nyelvtanórák anyaga a tanulók számára nem tűnik hasznosíthatónak, s a nyelvvel való foglalkozást öncélúnak, életidegennek érzik. Ezt az érzést még az is fokozza, hogy a magyarórák többségét az irodalom teszi ki, nyelvtanórákon pedig főként célirányosan a dolgozatokra, illetve az érettségire való felkészítés folyik, emiatt nem marad idő az érdekes összefüggések felfedeztetésére, valamint a valós nyelvi adatok és a saját gyűjtésű hétköznapi példák elemzésére.

Ám a nyelvtant és a nyelvészetet könnyedén meg lehet szerettetni a diákokkal. Ehhez csupán arra van szükség, hogy minél életszerűbb, érdekesebb és humorosabb példákat (pl. filmsorozatok párbeszédeit, blogok és vlogok szövegét, reklámokat, újságcikkeket, dalszövegeket, vicceket, mémeket) vigyünk be az órákra az egyes nyelvi jelenségek és a nyelvi rendszer összefüggéseinek a bemutatásához. Ha így teszünk, akkor igenis ki tudjuk szabadítani a nyelvtant az elefántcsonttoronyból. Ebben nyújthat segítséget a YouTube-on található Nyelvészet mindenkinek csatorna.

A csatornán rövid, tudományos-ismeretterjesztő és az oktatást segítő videók találhatók, amelyek a nyelvészet számos területét érintik. Vannak mondatelemzéssel, a mondat aktuális tagolásával, a modalitással foglalkozó videók, stilisztikai tárgyú, például az alakzatokat és a szóképeket tárgyaló anyagok, a redundanciajelenségeket és a töltelékszavakat bemutató videók, de a reklámok kommunikációs stratégiái, a manipuláció eszközei és a mémek is előkerülnek a témák közt. Emellett irodalmi művek, például a Harry Potter nyelvészeti elemzése is megtalálható az oldalon. A csatornára minden héten vasárnap új videó kerül ki, így az újabb tartalmakért érdemes feliratkozni a csatornára, és feliratkozás után megnyomni a csengő gombot, hogy az érdeklődők azonnal értesítést kaphassanak az új videókról.

A Nyelvészet mindenkinek csatorna videói szemléletmódjuknál és változatos példaanyaguknál fogva talán segíthetnek a nyelvtan tanításának életszerűvé tételében. Nyelvészként és egyetemi oktatóként fontosnak tartom a tudományos ismeretterjesztést, s a csatornával a tanárok munkájának megkönnyítése, valamint a diákok hiteles információval való ellátása mellett az a célom, hogy megmutassam: a nyelvészet nem száraz, unalmas, elefántcsonttoronyba zárt tudomány, hanem izgalmas, logikus, számos érdekességet és humoros jelenséget rejtő terület, amely mindenki számára tartogat felfedezni valót. A csatorna elérhetősége: https://www.youtube.com/c/Nyelveszetmindenkinek.

Schirm Anita

Leave a Reply