Szemle

Nyelvhelyesség az ókortól napjainkig – az Édes Anyanyelvünk áprilisi számáról

2014. április 16. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás
Édes Anyanyelvünk, 2014. április

Magyar nyelv napi gondolatok, nyelvhelyesség az ókortól napjainkig, négy oldal ifjúsági melléklet – megjelent az Édes Anyanyelvünk 2014. áprilisi száma.

A tavaly november 13-i, magyar nyelv napi ünnepi konferencia előadásiból már a Édes Anyanyelvünk februári számában is olvashattunk. Az aktuális lapszám közli Hammerstein Judit anyanyelvünkről mint nemzeti kultúránk összetartó erejéről vallott gondolatait, valamint Juhász Dezsőnek a száztíz éves Magyar Nyelvtudományi Társaság tudományos ismeretterjesztésben végzett tevékenységéről szóló előadását. Szintén hallhattuk novemberben Minya Károly ismertetését is a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda elmúlt nyolc évéről – igaz, akkor még más címmel, hiszen a jelenlegi 13.793 kérdés – 13.793 válasz a 2014. febr. 16-i helyzetet tükrözi.

Mai jelentésváltozatok és ókori nyelvhelyesség

Tudjuk-e, hogy mit jelentenek (eredetileg) a bombasztikus és a virulens szavak? Kemény Gábor írásában e két szó jelentésbővülését, a különféle használatból adódó esetleges félreértéseket járja körül. Szintén bizonyos fajta jelentésváltozásra, -bűvülésre hívja fel figyelmünket Zimányi Árpád A táblától a tabletig című cikke. De nem csak idegen eredetű szavaink esnek át olykor-olykor jelentésváltozáson: Horváth Lászlótól például megtudhatjuk, hogy az időzavar párszáz évvel ezelőtt inkább az idő megállapításának, érzékelésének a zavarossággal függött össze a mai ’nyomasztó időhiány’ jelentéssel szemben, ugyanakkor sakknyelvi szakszó is.

Az idén 85 éves Kováts Dániellel, A Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnökével, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségi tagjával Balázs Géza beszélgetett életéről, munkásságáról, valamint azt is megtudhatjuk, hogy melyik az a kérdés, amit sosem tettek fel neki, de szívesen válaszolna rá. Arisztotelész és a nyelvhelyesség címmel Pölcz Ádám az ókori görög filozófus helyes, érthető beszédre és írásra vonatkozó gondolatait foglalja össze, melyből meg tudhatjuk például azt is, hogy nincs új a nap alatt: Arisztotelész korában (is) vesztett ügye volt annak a szónoknak, akit nyelvhelyességi vétségen értek.

Ifjúsági melléklet

Az Édes Anyanyelvünk áprilisi lapszámának különlegessége, hogy négy oldal ifjúsági mellékletet is tartalmaz. Első oldalán a 22 éve alakult Ifjúsági Tagozat két tagja, Brézai Zoltán és Végh Zsuzsanna vall arról, hogy mi tarthat benn valakit 20 éven át egy közösségben, illetve, hogy a kor változásai ellenére mi vonzhat valaki ugyanoda. Olvashatunk beszámolót az V. zsoboki Aranka György anyanyelvi táborról és a Kazinczy-díj Alapítvány gálájáról, rövid eszmefuttatásokat nyelvhasználatunk (olykor nem kívánatos) változásairól, a japán–magyar kultúraközi kommunikációról (a japán szakos Ficzere Kitti tollából), s nem utolsó sorban arról, hogy 2013 októberében a Beszélni nehéz! rádióműsor, valamint utódja, a Szóról – szóval levélanyaga az MTA kézirattárából A Magyar Nyelv Múzeumának gyűjteményébe került, így kutathatóvá vált a 70-80.000 levél.

Széman E. Rózsa

Leave a Reply