Közösség és nyelv

Pályázat a Deme László-díjra

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016-ban díjat alapított a magyar nyelvtudományban, nyelvi ismeretterjesztésben, nyelvművelésben, nyelvi kultúraápolásban kiemelkedő eredményt felmutató személyeknek. A díj összege: bruttó egymillió forint, amelyet minden évben a magyar nyelv napján ünnepélyes keretek között adnak át.

Egy évben legföljebb egy pályadíj adható (a díj nem osztható meg, viszont a bírálóbizottság fenntartja a jogot a díj visszatartására). A pályázat feltételei: be nem töltött 40. életév; legalább két, tudományos kritériumoknak megfelelő, nyelvészeti témájú, magyar nyelvű publikáció (tudományos folyóiratban); legalább öt egyéb (ismeretterjesztő publikáció); a magyar anyanyelvi ismeretterjesztésben, kultúraápolásban, művelődésszervezésben kimutatott egyéb tevékenység. A pályázat tartalma: rövid életrajz, interneten elérhető, ellenőrizhető anyagok, két olyan személy megnevezése (e-mail-címmel, telefonszámmal), aki a bírálók kérésére a szakmai adatokat hitelesíti, vagy akitől a pályázó személyére ajánlás kérhető.

A pályázat beküldésének határideje: 2020. augusztus 20. A pályázat kizárólag e-mailben küldhető be: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu. A bírálóbizottság két felkért nyelvészből, valamint az ASZ elnökségének egyik tagjából áll.

Az eddigi díjazottak:

  • Schirm Anita, Szegedi Tudományegyetem (2016)
  • Pölcz Ádám, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2017)
  • Veszelszki Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem (2018)
  • Nagy Natália, Ungvári Állami Egyetem (2019)

Leave a Reply