Közösség és nyelv

Pomozi Péter és Pusztay János kitüntetése nemzeti ünnepünkön

2023. augusztus 19. augusztus 21st, 2023 Nincs hozzászólás

Magyarország köztársasági elnöke augusztus 20-a alkalmából az Anyanyelvápolók Szövetsége két nyelvészének, az Édes Anyanyelvünk című folyóirat szerkesztőbizottsági tagjainak, Pomozi Péternek és Pusztay Jánosnak is kitüntetést adományozott. Zékány Krisztina docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője méltatásait közöljük.

Pomozi Péter átveszi a kitüntetést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől (Fotó: Miniszterelnökség, Botár Gergely)

Az éven jubileumi születésnapját ünneplő dr. Pomozi Péter az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszékének docense, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának vezetője munkássága elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 1988 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Emellett a Tartui Egyetem magyar lektora (1993–1998), a Berzsenyi Dániel Főiskola tanára (1998–2004), valamint gimnáziumi tanár is volt. 2019 óta a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója. Számos kiadvány, köztük gimnáziumi tankönyv és munkafüzet írója és szerkesztője. Legfontosabb oktatási és kutatási területei a nyelvtörténet, folklórlingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvjárástan és a magyar mint idegen és környezeti nyelv. Tudományos munkásságán túl jelentős a teljes Kárpát-medencére kiterjedő tudománynépszerűsítő tevékenysége is. Nevéhez fűződik az eddig 5 kötetben megjelent Magyar nyelvű otthon c. nyelvpresztízssorozat, melynek kiadója az Anyanyelvápolók Szövetsége. 1999 óta rendszeresen publikál a Magyar Nemzetben, 2018 óta pedig a vajdasági Magyar Szó Kilátó mellékletében is. Az itt megjelent írásaiban keserédes, hársillatú családtörténeteken keresztül világít rá arra, hogy nyelvészként, tanárként, íróként is rengeteget lehet tenni a világ nyelvi-kulturális sokszínűségének, valamint a hagyományos európai értékek megőrzéséért. További elhivatott munkájához kívánunk sok sikert, erőt és egészséget.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes átadja a kitüntetést Pusztay Jánosnak (Fotó: Miniszterelnökség, Botár Gergely)

Prof. dr. Pusztay János, a nyelvtudomány, finnugrisztika, areális nyelvészet, paleolingvisztika, kontrasztív nyelvészet, nyelvpolitika, terminológia kérdéseivel foglalkozó tudós és tanár, költő-író és műfordító nemrég ünnepelte 75. születésnapját. Az Apáczai Csere János-díjas és Prima Primissima-díjas nyelvészprofesszor a nemzeti ünnep alkalmából vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. 1991-ig az ELTE Finnugor Tanszékén tanított. Közben a Göttingeni Egyetem Finnugor Tanszékének magyar lektora (1975–1978), a Művelődési Minisztérium osztályvezetője (1985–1988), A Janus Pannonius Tudományegyetemen az általa indított Uralisztikai Szeminárium vezetője (1988–1991), a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola főigazgatója (1991–1996), 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem Uralisztika Tanszékének vezetője, 2009-től a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KETK) Areális Kultúrák Tanszékének oktatója volt. Az ELTE professzor emeritusa az uráli népek nyelvpolitikai kérdéseinek egyik legjelentősebb szakértője. Számos felsőoktatás- és régiópolitikai könyv, szótár, több száz nyelvészeti, irodalmi, tudománynépszerűsítő tanulmány szerzője. A Terminologia Scholaris című program és a maTer című sorozat atyja.
2020-ban javaslatára december 1-jét a magyar nyelvjárások napjává, 2023-ban pedig a „Vas vármegyei nyelvjárás változatok élő és felgyűjtött örökségét” vasi értéknek nyilvánították.
Isten éltesse és áldja! Mindannyiunk nevében kívánok további derűs alkotókedvet és jó egészséget.

Leave a Reply