Játék és nyelv

Rímes nyelvi játék – anyanyelvi pályázat

2019. március 26. november 17th, 2019 2 hozzászólás
konyvek

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a kulturális kormányzattal közösen 2019-ben meghirdeti a 19. anyanyelvi pályázatot, melynek témája: rímes nyelvi játék.

A pályázat célja: a nyelvi öröm éltető forrását jelentő rím szerepének visszaállítása. Napjaink költészetében visszaszorult a rím. Az alkalmazott költészetben, folklórban, népnyelvi szövegekben, nyelvi játékokban szerencsére még előfordul. A pályázóktól olyan nyelvi játékokat, szójátékokat várunk, amelyekben a rímnek döntő szerepe van. Beküldhetnek rímes névcsúfolókat (Zorán – nem fekszik le korán), nyelvtörőket (Vaksi paksi hapsi Pakson tapsikol), szójátékos találós kérdéseket (Milyen a jó pásztor? – Nyájas. Ez is ideillik, hiszen a nyájas két szót testesít meg!), ismert klasszikus versek paródiáit (A Tértől az óvodáig, Ady versét parodizálva, akár az első sortól az utolsóig), tetszés szerinti témájú játékos szlogeneket, reklámokat, rigmusokat (pl. egészségvédőket:Füstöd ontod, tüdőd rontod!; Hogyha gyakran szellőztetsz, sok nyavalyát mellőzhetsz!, stb.), versikéket játékos rímekkel (pl. kancsal rímmel: Orvosi jó tanács: Esti bőség – ostobaság; kecskerímmel, azaz betűcserés rímekkel, amelyek Össze ne tévessze! formában is kedveltek: a jó bor kulcsát a kóbor Julcsával, a csárda zaját a zárda csajával), továbbá kínrímeket akár rejtvényszerűen (Sopronban Pap Irma sétál, kezében … papírmasé tál), tetszés szerinti tárgyú verseket ismert sor- és rímképlettel, illetve követelményekkel: Balassi-strófát, szonettet, makámát, limericket stb. Csak eredeti, saját alkotás vagy gyűjtés fogadható el, újságban, kötetben vagy interneten közreadott anyag nem. A pályamunkából ki kell derülnie a szöveg eredetiségének (vagy saját alkotás, vagy szóbeliségből való gyűjtés). Terjedelem: minimum 3500 leütés, maximum 25 ezer leütés. A szövegekben ne használjanak különleges tördelési formákat. A pályázaton egyének és közösségek egyaránt indulhatnak. A 25 éven aluliak ifjúsági kategóriában szerepelnek. A bírálóbizottság védnöke: Grétsy László professor emeritus, tagjai: Balázs Géza egyetemi tanár, Minya Károly főiskolai tanár.

A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő szerkesztett válogatást megjelentetik. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, szerzői jogai a kiadóra szállnak. A kiadott dolgozat szerzője a kiadványból tiszteletpéldányt kap. A pályázat díjazására egymillió forint áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. augusztus 20. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) lehet beküldeni. A pályázat beérkezését e-mailben visszaigazoljuk! E-mail-cím: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu.

Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2019. november 13-án a magyar nyelv napján lesz a Pesti Vigadóban.

A pályázat kötelező tartozéka az innen letölthető adatlap. A kitöltött nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Rímes nyelvi játékpályázat, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

2 hozzászólás

Leave a Reply