Ünnepségünk

„S mindenik jó szó […] beszáll a szív közepébe.” A magyar nyelv hete záró ünnepségéről

2023. április 18-án 16 órától a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartotta az Anyanyelvápolók Szövetsége az 57. magyar nyelv hete záró ünnepségét. A rendezvényen készült élő közvetítést visszanézheti itt.

Bényi Ildikó műsorvezető a Himnusz közös eléneklése után megosztotta a közönséggel, hogy tavaly a felvidéki Somorjáról, idén a délvidéki Szabadkáról, éppen április 11-én, a költészet napján indult útjára az 57. magyar nyelv hete rendezvénysorozata. Az ide hét mottója “A nyelv nemzedékek kézfogása” volt. Ezt szem előtt tartva több mint 50 rendezvényt tartottak Kárpát-medence-szerte az irodalmi kávéháztól a tudományos tanácskozáson át az anyanyelvi vetélkedőkig. Az 57. magyar nyelv fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt, akinek köszöntő levelét a műsor elején hallhattuk (elolvasható itt).

Bényi Ildikó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levelét olvassa fel

Házigazdánk, L. Simon László főigazgató nevében Tomka Gábor főigazgató-helyettes  köszöntötte a jelenlévőket. A régész elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum, amely nemzetünk legfőbb tárgyi emlékeit őrzi, büszke arra, hogy anyanyelvünk ünnepének is otthont adhat.

Tomka Gábor főigazgató-helyettes köszöntője

Grétsy László tanár úr nélkül nem lenne magyar nyelv hete. Az Anyanyelvápolók Szövetsége tiszteletbeli elnöke köszöntőjét a magyar nyelv hete több mint fél évszázados történetét vázolta fel, felhíva a figyelmet, hogy ritkán él meg ilyen hosszú kort egy civil kulturális kezdeményezés. A nyelvészprofesszor hozzátette azt is, hogy tudományos ismeretterjesztő munkája során a legbüszkébb arra, hogy 57 éve részese lehet ennek a fontos ügynek.

Grétsy László előadása közben

Marton Éva, Grétsy László, Piros Ildikó és Bóna Judit

A Junior Príma-díjas tenor, Szeleczki Artúr Berzsenyi Dániel A tavasz című versét hozta el az anyanyelvi mozgalmunk iránt egykor oly elkötelezett Kodály Zoltán megzenésítésében. A zongoránál Gyökér Gabriella, a Zeneakadémia művésztanára volt. Az előadás után az Anyanyelvápolók Szövetsége virágcsokorral köszöntötte a fiatal énekes mesterét, Marton Éva művésznőt, aki jelenlétével megtisztelte ünnepünket.

Szeleczki Artúr és Gyökér Gabriella

A nyelv nemzedékek kézfogása gondolatkörhöz kapcsolódva Bóna Judit nyelvész, egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának dékánhelyettese tartott előadást A generációk nyelvhasználatának kutatása a változó világban címmel, amely a gyermeknyelvi kutatásokról, az időskorúak beszédhasználatának vizsgálatáról adott átfogó képet.

Bóna Judit előad

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2022-ben új elismerést alapított, az Anyanyelvünkért Emlékérmet. A kitüntetést évente olyan közszereplőknek adományozzák, akik támogató együttműködésükkel segítik az anyanyelvi mozgalom törekvéseit. Az első kitüntetettet, Szamosvölgyi Pétert, Sátoraljaújhely polgármesterét Nyiri Péter, A Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója méltatta. Szamosvölgyi Péter 25 éve kíséri támogató figyelemmel az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyt és a Szövetség számos sátoraljaújhelyi-széphalmi programját (a laudáció itt olvasható). A Pintér Attila szobrászművész által készített emlékérmet Juhász Judit elnök adta át.

 

Szamosvölgyi Péter átveszi a díjat

Szamosvölgyi Péter, az Anyanyelvünkért Emlékérem kitüntetettje

Nemzedékek nőttek regényein és újabb korosztályokat ragad magával Szabó Magda írásművészete. Az Ő üzenetét hozta el nekünk Piros Ildikó művésznő. “A nyelvet ne hagyjátok, különben Isten ledob a tenyeréről.” — kezdte Piros Ildikó, majd Für Elise című regény egy szép részletét olvasta fel.

Piros Ildikó Szabó Magda üzenetével

Juhász Judit elnök éppen egy héttel ezelőtt Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán nyitotta meg a magyar nyelv hetét. Zárszavában elmondta, hogy mi mindent vonhatunk le egy ember szavaiból, hangjából, megszólalásából, és abból is, ha valaki megtagadja vagy megcsúfolja anyanyelvét. Hozzátette, büszkének kell lennünk anyanyelvünkre, mert ha mi nem értékeljük szépségét és gazdagságát, ki értékelné? Petőfi Sándor verséből idézett, amellyel útjára is indította e hetet: „S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe / Röpül tán, most beszáll a szív közepébe.” — ennek kellett beteljesülnie a magyar nyelv hetével.

Juhász Judit zárszava

A bujdosó fejedelem, II. Rákóczi Ferenc kesergője a 18. századi folklór fontos emléke. Arany János és Kodály Zoltán jegyezte le és mentette át a későbbi generációknak. Ezzel búcsúzott a közönségtől Szeleczki Artúr és Gyökér Gabriella.

Pillanatkép a záró ünnepség közönségéről

(A borítóképen balról jobbra: Szeleczki Artúr, Bóna Judit, Piros Ildikó, Marton Éva, Gyökér Gabriella, Juhász Judit, Grétsy László, Szamosvölgyi Péter és Bényi Ildikó)

Képek: Rosta József

Leave a Reply