Közösség és nyelv

„Szavakból virág / táguló világ” – Aranka-verseny huszadjára

Huszadik alkalommal rendezték meg 2015. március 19–22-én Kolozsváron az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny országos szakaszát, mely a sátoraljaújhelyi és győri versenyek erdélyi elődöntőjének számít.

Az 1994 óta működő, hivatalosan 2004-ben bejegyzett Georgius Aranka Társaság ez évben szervezte (a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesülettel közösen) az Erdély Kazinczyjáról elnevezett anyanyelvi verseny huszadik országos döntőjét, mottójául Szűcs Imre délvidéki költő Anyanyelv c. vesének néhány sorát választva. A szokásostól eltérően, ünnepi alkalom lévén, idén nem pénteken, hanem csütörtökön indult a rendezvény. A közel 70, Erdély magyarlakta területeiről érkező versenyző diák és felkészítő, illetve kísérő tanáraik, valamint a verseny bírálóbizottsága és az érdeklődők teljesen megtöltötték a Protestáns Teológiai Intézet dísztermét.

A megnyitón Egyed Emese professzorasszony, az Aranka Társaság elnöke a szimbólumokról beszélt, ezek fontosságáról az életünkben, hiszen emlékeink ezek köré szerveződnek. Ugyanezt a gondolatot vitte tovább Wacha Imre Lőrincze-díjas főiskolai tanár, aki a magyarországi vendégek részéről köszöntötte a jelenlevőket, utalva a megnyitó elején elhangzott Szivárvány havasán kezdetű népdalra, s benne a szivárvány mint híd, amely összeköt bennünket szimbólumára.

Évfordulós alkalom lévén a szervezők elismerő okleveleket adtak át az elmúlt húsz évben az Aranka Társaság és rendezvényei életében résztvevőknek, a bíráló bizottság tagjainak, a legsikeresebb felkészítő tanároknak, a feladatlapok szerkesztőinek, valamint az anyanyelvi tábort is elindít ősé szervező fiataloknak. A megnyitót az Aranka-verseny volt és jelenlegi részvevőinek, valamint a házigazda Apáczai Csere János Gimnázium vegyeskórusának műsora zárta.

Aranka a Bölcsészkaron

Szintén rendhagyó módon, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatódott a program másnap, pénteken reggel, ahol a három kategória (Szép magyar beszéd, Édes Anyanyelvünk és Versben bujdosó) versenyzői az írásbeli fordulón mérettettek meg, helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai, szövegjelölési, illetve különféle kreatív értelmező és szövegalkotási feladatokkal.

Ezt követte egy rövid ismerkedés a Bölcsészkarral, majd Péntek János akadémikus, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke tartott előadást Nyelvi létünk a megújult időben címmel.

Délután visszatért a verseny az Apáczai Gimnáziumba, ahol a szóbeli fordulókra került sor. Az Édes anyanyelvünk versenyformában négy téma (Szűkebb pátriám bemutatása egy magyarországi osztálynak; A siker mindenkinek mást jelent …; 2015 Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa; A valóság-e a valóságshow?) közül választhattak a versenyzők. A szövegolvasók kötelező szövegként Deme László Jól beszélni és írni… igazából: jellemkérdés című írásával kellett megbirkózniuk, a versmondóknak pedig Dsida Jenő Vidám kínálgatás keresztényi lakomán (IX-X. osztály), valamint Nemes Nagy Ágnes Védd meg (XI-XII. osztály) című versét kellett értőn és értetőn megszólaltatniuk a 15 perces felkészülési idő után.

Verseny mellett kikapcsolódás: kirándulás és színház

Az ehhez hasonló versenyeknek, s az Arankának, mivel három különböző versenyformában is versenyeznek a diákok, különösen az az egyik legfőbb pozitívuma, hogy a hasonló gondolkodású, mégis különböző területeken mozgó diákokat, tanárokat összehozza. A beszélgetésekre azonban a verseny hevében alig jut idő – nem így ez alkalommal, amikor a szombat délelőtt kirándulásra került sor Válaszút–Bonchida–Szék útvonalon, ahol amellett, hogy a résztvevők megismerkedhettek Kallós Zoli bácsival és népművészeti gyűjteményével, a Bánffyak bonchidai kastélyával, vagy a széki hagyományokat felélesztő és ápoló Michel van Langevelddel.

A délutáni kiértékelőn, még a másnapi díjkiosztó előtt megtudhatták a versenyzők, hogy a zsűri általánosságban hogyan értékeli munkájukat.

Az írásbeli fordulókat értékelők arra hívták fel a figyelmet, hogy sokszor egészen egyszerű feladatok is, főleg a nyelvtani problémák, gondot okoztak a diákoknak, ugyanakkor születtek hibátlan, illetve igencsak kreatív megoldások is. A szóbeli előadások általános hibája, hogy a versenyzők túlságosan, sokszor az értelem rovására is ragaszkodnak az írásjelekhez, valamint, a szövegalkotás esetében sokszor nem tartják magukat a kellőképpen a megjelölt előadási módhoz, hallgatósághoz. Ezzel szemben kiemelték a bírálók a megfelelő szövegválasztást, és hogy örvendetes, hogy egyre kevesebb a beszédhibás versenyző.

A feszültség és a másnapi díjkiosztást megelőző izgalom levezetéseként este a Kolozsvári Állami Magyar Színház Az özvegy Karnyóné s a két szeleburdiak című előadását tekinthették meg a résztvevők.

„Nemcsak a naptárnak van piros betűs napja” (Márai)

A vasárnap délelőtti záróünnepségen Benkes Zsuzsa címzetes főiskolai tanár Márai Sándor és Esterházy Péter ünnepről szóló gondolatai köré szervezte beszédét, Kerekes Barnabás Kazinczy- és Lőrincze-díjas gimnáziumi tanár, az Anyanyelvápolók Szövetsége alelnöke pedig visszatért a megnyitó gondolataihoz, ahhoz a hídhoz, amely minket mindannyiunkat egy közösség részévé tesz.

Édes anyanyelvünk

I. díj – Bod Réka Barbara, Sepsiszentgyörgy

II. díj – Komán Attila, Sepsiszentgyörgy

III. díj – Benő Loránd, Kolozsvár

Szép magyar beszéd

I. díj – Szallós-Kis Csaba, Kolozsvár

II. díj – Bancea Gábor, Sepsiszentgyörgy

III. díj – Nagy Franciszka, Kolozsvár

Versben bujdosó

IX–X. osztály

I. díj – Székely-Varga Gyopár, Kolozsvár

II. díj – Horváth Petra Rebeka, Temesvár

III. díj – Szökőcs Zsófia, Szatmárnémeti

XI–XII. osztály

I. díj – Kovács Péter, Kolozsvár

II. díj – Varga Boglárka, Kolozsvár

III. díj – Szombatfalvi Klára, Székelykeresztúr

A helyezések mellett több különdíjat is átadtak, a legjobb szövegjelölőnek (Biró Nóra, Kézdivásárhely) és szövegértelmezőnek (Simon Eszter Nóra, Kolozsvár) járó elismerés mellett Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja az Édes anyanyelvünk versenyforma első helyezettjének adott át különdíját, a Benkő Samu akadémikus által a legeredményesebb versenyzőnek felajánlott díjat pedig 95,5 ponttal Kovács Péter kapta. Az Édes anyanyelvünk és Szép magyar beszéd versenyforma legjobbjai részt vesznek a győri és sátoraljaújhelyi döntőn. A XX. Aranka György Verseny záróepizódjaként az iskola vezetése szintén elismerő okleveleket adott át a versenyt szervező magyartanároknak.

Széman E. Rózsa

Fotó: Misztrik Emese

Leave a Reply