Közösség és nyelv

A szép szó ereje – Szép Magyar Beszéd verseny Kárpátalján

2017. március 01. március 12th, 2017 Nincs hozzászólás

A Szép magyar beszéd versenyének kárpátaljai döntőjét ez alkalommal is a Nagydobronyi Középiskola vállalta magára. Mit jelent számunkra ma egy ilyen verseny? Jelenti az őseink által ránk hagyott – olykor alig pislákoló – mécs fényének őrzését, emberi érintkezést, kapcsolatot mindennapjainkban; találkozást, együttlétet az anyanyelvet tisztelő, féltő emberekkel, szakemberekkel; közös gondolataink fórumát, fényt, megmaradásunkba vetett hitünk megerősítését.

Ez a rendezvény most régiós pódium volt, de értékeiben túlmutat azon is: összmagyar értekezés a szépről s a gondolat erejéről – hisz a versenyt megtisztelték jelenlétükkel anyaországi barátaink, a győri Kárpát-medencei forduló bíráló bizottságának szakavatott tagjai. Jelenlétükkel biztatást, erőt, új energiát adtak. Elmondhatjuk, hogy e találkozó határok nélküli volt. Aki a mai nap folyamán e rendezvény pódiumán szót kért, szava visszhangra lelt határon innen és túl. A szép szó most talán e múlni nem akaró télben tavaszi vetés lehet, mely derűt csal mindenüvé. Itt szép versengett a széppel, nemes a nemessel. S e nemes versengés anyanyelvünkért volt, azért, hogy rangosítsuk, hogy nyelvünknek ne omladozó romjait hagyjuk örökségül utódainknak. A szép szó hangoztatásának erejével értékeinket tartjuk magunk fölé, s lehet ez egyben üzenetünk is, hogy küzdelemben állunk nyelvünk másodrendűvé minősítése, lekicsinylése, sok helyen történő megaláztatása és elnyomatása ellen. A fiatalok erőfeszítése az anyanyelv ápolásáért ezt az ügyet szolgálja. E versengés esztétikai, emberi, erkölcsi többletet, hitet és erőt ad, hogy egyenes derékkal bírjuk a század ránk zúduló terheit.

A megyei döntőn február 18-án két korcsoportban 25 diák vállalkozott arra, hogy megmérettesse magát a rangos versenyen, mely a hagyományoknak megfelelően a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség védnöksége alatt zajlott. A rendezvényt Kántor József, az iskola igazgatója nyitotta meg, hangsúlyozva a megmérettetés jelentőségét, a jóra és szépre való összpontosítás hatásait. Ezt követte Katona-Mironova Bertának, az iskola igazgatóhelyettesének és magyartanárának köszöntője. A versenyt megtisztelték jelenlétükkel anyaországbeli vendégeink: Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia főosztályvezetője, Kovács Zsuzsanna, az Anyanyelvápolók Szövetségének irodavezetője, a Szóról–szóval című rádióműsor társszerkesztője, Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, a Szóról–szóval című rádióműsor szerkesztője, a Kazinczy-díj Alapítvány elnökhelyettese, valamint vidékünkről dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar filológiai tanszékének docense, Szántó Edit, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének elnöke, Braun Éva, a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős módszerésze, Gazda Erzsébet, a Kárpátaljai Református Egyház oktatási szaktanácsadója, az Ungvári járás díszpolgára, Berki Károly, a KMPSZ módszertani központjának vezetője.

A vendégek köszöntése után a Nagydobronyi Középiskola diákjai gyönyörködtették ez alkalomra készített előadásukkal a közönséget. A szívet-lelket melengető műsor után Berki Károly köszöntötte a résztvevőket. Történelmi múltunkra visszatekintve kiemelte, hogy napjainkban is harcolni kell a magyar szó megőrzéséért, s ez a mi feladatunk, a mi közös ügyünk. Ezt követően Szántó Edit az anyanyelvápolás fontosságát hangsúlyozta, megemlékezett Kazinczy Ferenc munkásságáról. Juhász Judit, a zsűri elnöke meleg szavakkal köszönte meg a meghívást és a szívélyes fogadtatást. Kiemelte, hogy a diákok színes, emelkedett előadása is azt jelzi, hogy egy közös cél érdekében gyűltünk egybe ezen a napon, ez pedig – anyanyelvünk ápolása. „A legnagyobb bátorság a remény” – idézte Illyés Gyula szavait. Ez éltessen bennünket is, biztatott Juhász Judit.

A megnyitó és a köszöntések után kezdetét vette a verseny. Az első fordulóban szabadon választott prózai szöveget olvastak fel a gyerekek, a másodikban hasonló jellegű szöveget kellett szépen, kifejezően tolmácsolniuk. A 10–11. osztályosok egy harmadik fordulóban is összemérhették tudásukat: egy szövegrészletben egyezményes jelekkel tüntették fel a hangsúlyok és beszédszünetek különféle fajtáit. Idén a 10–11-es korosztály Kosztolányi Dezső: Kazinczy Ferenc című írásának egy részletét, a 7–9. osztályosok pedig Wass Albert Igazság című szövegét olvasták fel.

A verseny végén a bíráló bizottság tagjai összegezték a pontszámokat, majd Juhász Judit ismertette az eredményeket: a fiatalabb korcsoportban az első helyezést megosztva Pekárovics Alex, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola tanulója (felkészítő tanár: Perdukné Lator Ilona) és Deák Alexandra, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola tanulója (felkészítő tanár: Huszti-Kacsur Andrea) szerezte meg. A második Jánosi Annamária, a Mezőkaszonyi Középiskola tanulója lett (felkészítő tanár: Varga Éva). A harmadik helyen is két versenyző végzett: Katona Eszter, a Nagydobronyi Középiskola tanulója (felkészítő tanár: Katona-Mironova Berta) és Jávorszky Dániel, a Tiszaágteleki Általános Iskola diákja (felkészítő tanár: Tóth Marianna). A középiskolások közül Katona Veronika, a Nagydobronyi Középiskola tanulója lett az első (felkészítő tanár: Katona-Mironova Berta és Balogh Miklós). A második helyen Hidi Erika Petra, a Nagydobronyi Középiskola tanulója végzett (felkészítő tanár: Katona-Mironova Berta). Harmadik lett Szilvási Boglárka, a Nagyberegi Református Líceum tanulója (felkészítő tanár: Kovács András), negyedik Barta Anna, a Nagyberegi Református Líceumból (felkészítő tanár: Gálfi Dezső), ötödik Csákány Viktória, a Kisgejőci Oktatási-Nevelési Komplexumból (felkészítő tanár: Perdukné Czurkó Ibolya), hatodik Csizsevszki Adrián, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola diákja (felkészítő tanár: Perdukné Lator Ilona). A középiskolások kategóriájában előkelőbb helyezéseket elért tanulók április végén Kárpátalját képviselik majd a győri Kárpát-medencei döntőn. Az eredményhirdetés után Kerekes Barnabás osztotta meg a versennyel kapcsolatos észrevételeit, tapasztalatait a diákokkal és sok sikert kívánt számukra.

Évről évre hű támogatója a rendezvénynek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete, az Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon, idén pedig anyaországi vendégeink is, kiknek jóvoltából a versenyzők ajándékokkal és értékes könyvekkel térhettek haza. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani felajánlásaikért, segítőkészségükért.

A verseny végén az iskola igazgatóhelyettese köszönte meg a vendégeknek a jelenlétet, bízva abban, hogy ez a nap erőforrást és reményt jelent minden résztvevőnek napjaink zűrzavaros, értéket kereső világában.

Katona-Mironova Berta

Leave a Reply