Közösség és nyelv

A tizenhatodik Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia krónikája

2014. november 16. március 18th, 2017 Nincs hozzászólás

A 16. Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt és Retorikai Konferenciát 2014. november 7-én és 8-án az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanácstermében tartottuk meg az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Rákóczi Szövetség rendezésében.

A Kossuth-szónokversenyt Orlovszky Géza, az ELTE BTK dékánhelyettese nyitotta meg, majd Juhász Dezső professzor, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója köszöntötte. A rendezvény elmúlt tizenöt évét Toma Kornélia, az Eszterházy Károly Főiskola docense A retorikai tehetséggondozás másfél évtizedes múltja és jelene című előadásában foglalta össze.

Retorikai konferencia

A konferencia témája a bemutató beszéd volt. Az elhangzott előadások az alábbiak voltak.

Kecskeméti Gábor egyetemi tanár, MTA Irodalomtudományi Intézet: A laudáció és a vituperáció (a dicséret és a feddés) jelentősége a kora újkori irodalom- és eszmetörténetben; Adamik Tamás professor emeritus, ELTE BTK: Az uralkodó és a vallás – Augustus császár halálának 2000. évfordulójára; Illés Györgyi kommunikációs tanácsadó, egyetemi oktató, Színház- és Filmművészeti Egyetem: Élő retorika – felkészítés a nyilvános szereplésre.

A programot Bóna Judit, az ELTE Fonetikai Tanszékének adjunktusa konferálta. A konferencia – a többihez hasonlóan – hozzájárult retorikai tudásunk kiteljesítéséhez.

A verseny és a retorikai konferencia közönsége 

52 szónok, érvek és ellenérvek

Idén is nagy volt a verseny iránt az érdeklődés: a határon innenről és túlról összesen 52 szónok jött el.

Az első napon a kötelező beszédeket hallgatta meg a zsűri. A hatperces, előre elkészített beszéd témájául szolgáló mottót a versenyzők változatosan értelmezték. „Ott van a haza, hol a haszon” – Biberach monológja (Katona József: Bánk bán, első szakasz).

A második napon került sor a háromperces rögtönzésre. A versenyzők három csoportot alkottak, két-két téma közül kellett választaniuk, s pro vagy kontra érvelniük. A három témacsoport a következő volt:

I. csoport:
Szakvélemény: „Étkezésünk globális káosz.” Már nem is eszünk „magyarul”?
Festői flaska – Mona Lisa a borosüvegen?

II. csoport:
Magzatjövő – Szelfi a mama pocakjában?
Terjed a tetkó-r

III. csoport:
Milyen lenne ma Mátyás király álruhája?
Miért páváskodik az izompacsirta?

A verseny nyertese, Horváth Kristóf

Díjazott versenyzők

A verseny nyertesei:
1. Horváth Kristóf, Eötvös József Gimnázium, Budapest
2. András Előd, Sapientia, Csíkszereda
3. Bíró Réka, Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum, Barót

Közönségdíjas:
András Előd, Sapientia, Csíkszereda

A zsűri különdíjasai:
Alberti Petra, Corvinus Egyetem, Budapest
Járai-Szabó Richárd, Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely
Mónus Dóra, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
Nagyistók Edit, Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Csongrád
Pásztor-Kicsi Gergely, Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Újvidék
Rudisch Ferenc, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged

Különdíjasok:

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége Gulácsy Irén-emlékplakettje és oklevele a legjobb női szónoknak:
Ádám Orsolya, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

A Rákóczi Szövetség díja a legjobb határon túli versenyzőnek:
Debreczeni István, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A Magyar Rádió különdíjban részesítette a legszebben beszélő versenyzőt:
Tasnádi István, Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely

A Bárczi Géza Alapítvány különdíjat adott az alábbi versenyzőknek a zárt ë hang megőrzéséért és szép beszédéért:
Ádám Anita, Bél Mátyás Tudományegyetem, Besztercebánya
András Előd, Sapientia, Csíkszereda
Bíró Réka, Baróti Szabó Dávid Líceum, Barót
László Olivér, Sapientia, Csíkszereda
Tófalvi Beáta, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A Hangadók Közhasznú Alapítvány a Leghumorosabb szónok díjaként a Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész által készített plakettet adományozta az alábbi versenyzőnek:
Dudás Tamás, Nyíregyházi Főiskola

A Tinta Kiadó díját a leggazdagabb szókincsű versenyzőnek:
Horváth Kristóf, Eötvös József Gimnázium, Budapest

A Chronos Kiadó díja a legjobb szerkezetű beszédet mondónak:
Nagyistók Edit, Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Csongrád

A Kossuth Szövetség díja a leghatásosabb beszédet mondónak:
Tóth Marko, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Tasnádi István, határontúli versenyző

Az eredményhirdetésen a díjakat a zsűri elnöke, Koltói Ádám, és a zsűri tagjai adták át. A zsűri elnöke minden versenyzőről rövid, szóbeli értékelést mondott. A szónokok a jutalom, illetve a díj átvétele után bemutatkoztak, és felkészítő tanáruk nevét is megmondták. Hagyományaink szerint minden résztvevő és felkészítő tanár kapott oklevelet és könyvjutalmat.

Köszönettel tartozunk a felkészítő tanároknak, és szeretnénk megköszönni a 15. kötetbe írt értékes elemzéseket is.

Támogatók

A zsűri nagy figyelmet igénylő feladatát idén Horváth Zsuzsanna, az OFI tudományos főmunkatársa, Illés Györgyi, kommunikációs tanácsadó, egyetemi oktató, Gavlik István, a Kossuth Szövetség tiszteletbeli elnöke, Gonda Attila, az ELTE PhD-hallgatója, Koltói Ádám főiskolai tanár, a zsűri elnöke látta el. A zsűri titkári feladatokat Bóna Judit, az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének adjunktusa, valamint az ELTE BTK PhD-hallgatói: Pölcz Ádám volt versenyző és Tóth M. Zsombor, középiskolai tanár látta el.

A rendezvényt, az ELTE BTK és a Rákóczi Szövetség támogatta. Idén ismét ők biztosították a szállást a határon túli versenyzőknek és tanáraiknak. A könyvjutalmakról több kiadó gondoskodott. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni.

A tizenhatodik verseny zajlott le, ismét nagy sikerrel. Mindez nem valósulhatott volna meg az ELTE BTK munkatársainak, a hallgatók önfeláldozó segítsége nélkül. Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Mai Magyar Nyelvi Tanszékének és a Rákóczi Szövetség nevében:

Dr. Raátz Judit
a verseny szervezője

Leave a Reply