Közösség és nyelv

Újabb erdélyi siker az Implom-versenyen

implom-verseny-2019

2019. február 28. és március 2. között rendeztük meg Gyulán az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét.


A versenynap előestéjén Egerből érkezett könyvtárosokat, Luzsi Margót és Komló-Szabó Ágnest hallgathatták az érdeklődők. A sikeres előadóesten a mese jótékony hatásai, illetve a középiskolás korosztályban hatékony kreatív kisközösségek internetes szövegalkotásai álltak a középpontban.

Március 1-jén a Városháza dísztermében dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a résztvevőket, üdvözlő szavakat mondott Simon Nóra Edina főosztályvezető (POK, Békéscsaba) és Tóth István intézményvezető (Gyulai Erkel Gimnázium és Kollégium). A kutatói-oktatói Implom-díjat Adamik Tamásné Jászó Anna professzor emerita (ELTE BTK) és Aczél Petra Katalin intézetvezető professzor vehette át (Corvinus Egyetem, Budapest).

Versenytörténeti pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők: dr. Kereskényi Miklós korábbi igazgató köszöntötte a zsűri két elköszönő tanárnőjét: az alapító zsűrielnök, Rozgonyiné Molnár Emma kandidátus, magister emerita és Benkes Zsuzsanna kandidátus, c. főiskolai tanár vehetett át Implom aranydiplomát több évtizedes kiváló munkájáért.

A 2019. évi Kárpát-medencei döntőt prof. Nagy János zsűrielnök nyitotta meg Kányádi Sándor szavaival: néhány éve itt nevezte a költő az Implom-verseny tanárait és diákjait a magyar nyelv testőrgárdájának. Minden döntőbe jutott versenyző kapott Emléklapot a megnyitón, miközben elhangzott a tanuló megyéjének és iskolájának a neve is.

A versennyel párhuzamosan szakmai előadásokat hallgathattak a kísérőtanárok. Sólyom Réka PhD (KGRE, Budapest) a mai magyar nyelvhasználat neologizmusait elemezte. Ez az pillanatnyi (megjelenő és máris eltűnő) lexikai réteg sajátos szerkezeteket tartalmaz, s ezek helyesírása is gyakran bonyolult. Nagy L. János DSc. új könyve következett, a Bóbita varázskönyve. Mint az előadó szemléltette, ez a kötet arra vár, hogy az olvasó befejezze: kiszínezze a fekete-fehér rajzokat, hangoztassa többször Weöres sorait, válaszoljon a könyvben szereplő kérdésekre, hasonlítsa össze a sajt elképzeléseivel a versekhez mellékelt ritmikai leírást.

A megnyitó után a diákok a tollbamondást, majd a feladatlapot írták. A tollbamondás ebben az évben a víz nemzetközi évét, a világ vízhiányos területeit idézte. A feladatlapon elemszintű és a szövegszintű teendők kaptak helyet. Elmondható, hogy a tollbamondásban meglepően sok gondjuk volt a diákoknak az írásjelekkel, a központozási jelekkel. A feladatlapon talán a földrajzi nevek, a hosszú összetett szavak, a rövidítések, az elválasztás nehezebb adatai okozták a legtöbb fejtörést a versenyzőknek.

A versenynap délutánján dr. Takács Edit főszerkesztő, a zsűri titkára, Vörös Ferenc PhD tszv. főiskolai tanár és Sinkovics Balázs PhD egyetemi adjunktus vitatta meg a kísérőtanárokkal a verseny teendőit és a helyes megoldásokat. Ezen nap délutánján került sor a versenydolgozatok kijavítására is, melynél a szervező gimnázium tanárai mellett hagyományosan Gyula város többi iskolájából is önként segítettek a magyar szakos kollégák. Így lehetett a többszöri átnézés, a zsűri felügyelete után az esti órákra elvégezni a dolgozatok javításával, valamint a rangsor elkészítésével.

Március 1-jén az Erkel Gimnázium bemutatkozó estjét tekinthették meg a résztvevők, 20 órától a diákok ismerkedési esten, a felnőttek állófogadáson vehettek részt. Az eredményhirdetés és a díjkiosztás az Erkel Ferenc Zeneiskola nagytermében következett el március 2-án. A zsűrielnöki értékelésben elhangzott, hogy a 113 résztvevőnek mintegy a fele a nehezen megszerezhető pontok 80 százalékáig jutott, s a legjobb teljesítmény 93%-ot  jelentett. Kategóriánként az első hat helyezett versenyző könyvjutalomban, külön az első helyezett értékes tárgyjutalomban részesült. Természetesen a díjazott tanulók felkészítő tanárai is kaptak jutalmat.

A legjobb gimnazista Blaskovics Ákos lett (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest; tanára dr. Oláh Tibor), a legjobb szakgimnazista Soponyai Viktória (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnázium, Zalaegerszeg; tanára Sárdy Angéla), a legjobb szakközépiskolás Barta Nikolett (TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma, Tata; tanára Szabó-Turóczi Enikő), a legjobb határainkon túli Balló Ignác-Norbert (Mikes Kelemen ElméletiLíceum, Sepsiszentgyörgy; tanára Török Katalin). Mind a tollbamondást, mind a feladatlapot Balló Ignác-Norbert teljesítette a legmagasabb pontszámmal, így tanárával együtt kiérdemelte az Implom József-díjat.

A zsűri munkáját dr. Takács Edit titkár irányította (Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet); tagjai: R. Molnár Emma CSc, Benkes Zsuzsa CSc, Vörös Ferenc PhD, Sinkovics Balázs PhD, Szabómihály Gizella PhD, Sólyom Réka PhD, Horváth Gergely Márton (Miskolci POK).

Prof. dr. Nagy János

zsűrielnök

Tóth István

intézményvezető-helyettes

Leave a Reply