Közösség és nyelv

Wekerle Sándor II. könyvtárbővítési pályázat

2012. október 02. április 12th, 2017 Nincs hozzászólás

A TINTA Könyvkiadó Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási és könyvtárbővítési pályázata segítségével 50% kedvezménnyel vásárolhatnak az MTA által kitüntetett magyar szótárakból.
Nyelvészeti folyóiratok és pedagógiai szaklapok méltató ismertetéseket közöltek a szótárak magas színvonaláról.
A pályázaton nyertes könyvtárak az alábbi szótárakat, könyveket 50%-os kedvezményes pályázati áron szerezhetik be.
A pályázat legalább 10.000 Ft-os megrendelés esetén érvényes.
A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető innen.

A Wekerle Sándor II. könyvtárbővítési pályázatba bevont könyvek ismertetése:
1. Értelmező szótár+
2. Régi szavak szótára (Újdonság!)
3. Magyar ellentétszótár (Újdonság!)
4. Rövidítések enciklopédiája (Újdonság!)
5. Nyelvművelő kéziszótár (Ismét kapható!)
6. Etimológiai szótár
7. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból
8. Állatnevek enciklopédiája (Újdonság!)
9. Magyar igei szerkezetek
10. Magyar szólások és közmondások szótára
11. Családnevek enciklopédiája
12. Keresztnevek enciklopédiája
13. Anthologia hungarica
14. Magyar szókincstár (Ismét kapható!)
15. A magyar mondat (Újdonság!)
16. Infoszótár
17. Anya – nyelv – ész (Újdonság!)
18. Francia-magyar beszédfordulatok
19. Angol társalgási zsebkönyv (Újdonság!)
20. Német társalgási zsebkönyv
21. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak részére szótár- és könyvállományuk gyarapítására.

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő könyvtár.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 10.000 Ft értékben könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 10.000 és 150.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2012. október 1-től 2012. november 2-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 10.000 Ft értékű kiadványt, bejelöli, hogy postai utánvéttel vagy átutalással kíván fizetni. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A kiadó elküldi a megrendelt szótárakat a könyvtárnak, elhelyezve a csomagban a számlát.
A TINTA Könyvkiadó a nyertes pályázóknak postázási és postaköltség felszámolása nélkül juttatja el a szótárakat.

Budapest, 2012. szeptember 28.

Kiss Gábor
igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

Leave a Reply