Szemle

Anyanyelv a postaládában – elérhető az Édes Anyanyelvünk 2017. évi áprilisi száma

Tudjuk-e mi az a csozë, vagy a levatta? Vízi vagy vizes a világbajnokság? Hová tűnnek a névelők a tulajdonnevek elől? És milyen mondatrészi szerepet tölthetnek be a -nak/-nek ragos főnevek egy-egy mondatban? Mindezekre és sok más érdekes kérdésre is választ kapunk az április Édes Anyanyelvünkből. Lássunk néhány részletet!

Hogyan lett hackelből hekkel és hogyan változott a jelentése? Minya Károly rövid írása erre keresi a választ. Érdekes végigkövetni, ahogy egy, az informatikában használt fogalomból olyan köznyelvi szó lesz, ami már nem csupán a szakszó jelentését hordozza.

Írók lámpafénynél. Szakonyi Károly, a Kazinczy-díj Alapítvány elnöke válogatáskötetben gyűjtötte össze mindazokat a magyar írókat, akik az utóbbi időben távoztak el közülünk. Tisztelgés ez. Baráti és irodalomtörténeti tisztelgés. Az íróval Balázs Géza készített interjút.

Hogyan zajlik Finnországban a kisebbségi nyelvoktatás? Pachné Heltai Borbála, a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának munkatársa egy oului óvodában végzett kutatásokat, ahol az egyik csoportban nem a finn, hanem egy kisebbségi nyelv, az észak számi a hétköznapok nyelve. Az országban közel 10 000 számi él, nyelveik (északi, kolta, inari) erősen veszélyeztetett, ezért különösen fontos számukra a nyelvátadás folyamatának erősítése. A cikk sok egyéb érdekességgel szolgál még mindenki számára.

És bár az áprilisi számban a nyelvi érdekességekkel tarkított Nyelvész-leletek, nyelv-észleletek rovatot nélkülöznünk kell, nem maradunk a szokásos anyanyelvi hírek, tudósítások, vagy a Grétsy László tanár úr által összeállított anyanyelvi játékok és keresztrejtvény nélkül sem.

25 éves az ifjúsági tagozat

Az ifjúsági tagozat ez évi mellékletében Kerekes Barnabástól megismerhetjük a tagozat létrehozásának történetét, valamint elmúlt 25 évi tevékenységébe is betekintést kapunk. Olvashatunk a magyar nyelv napján tartott anyanyelvi kalandtúráról, amely újdonságként kapott helyet az ASZ éves programjai között és idén, az Arany János Emlékév keretében is folytatódik.

Gillich Katalin és Orosz Tamás szellemes összeállítása – amely korábban már az anyanyelvápoló.hun is megjelent – a süteménynevek eredetéről mindenki számára „ízletes” olvasmány lehet.

Hírt kapunk még az anyanyelvi táborok közül a kalotaszegi Zsobokról, a budapesti Nyelvőrző Szalonról és persze nem maradhat ki a szokásos anyanyelvi játék sem.

Az lap április száma már elérhető honlapunkról is. Jó olvasást kívánunk!

Terjéki Tamás

Leave a Reply