Közösség és nyelv

Elhunyt Kováts Dániel

2023. szeptember 01. szeptember 8th, 2023 Nincs hozzászólás

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy 2023. augusztus 30-án, életének 94. évében elhunyt dr. Kováts Dániel irodalomtörténész, Kazinczy-kutató, az Anyanyelvápolók Szövetsége tiszteletbeli elnökségi tagja, nyelvművelő mozgalmaink szeretett és nagyrabecsült tanára.

Kováts Dániel a Kassához közeli Abaújnádasdon született 1929-ben, ahol szülei a család ősi birtokán gazdálkodtak. 1940–1944 között a kőszegi Hunyadi Mátyás Katonai Alreáliskolában taníttatták, majd Miskolcon, a Lévay József Református Gimnáziumban. Érdeklődése itt fordult az irodalom felé. Érettségi után Budapesten magyar-angol tanári szakon tanult, azonban lediplomázni csak késve tudott: írásai miatt ugyanis politikai izgatás vádjába fogták, és 15 hónapra kitelepítették a Hortobágyra.

Pedagógusi pályáját 1954-ben Miskolcon kezdte, innen került Zemplénagárdra, majd a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumba. 1979-ben a debreceni egyetemen irodalomtudományból bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1974-től 1992-ig, nyugalomba vonulásáig a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola tanára volt.

Kováts Dániel egész életében szűkebb pátriája, Abaúj-Zemplén művelődéséért, pallérozásáért dolgozott. Itt tanított és ennek a vidéknek a múltját kutatta. Az ő nevéhez fűződnek Sátoraljaújhely, Sárospatak, és az abaúji Hegyköz helyneveivel kapcsolatos legkiemelkedőbb kutatások és monográfiák. Kazinczy Ferencnek nagy tisztelője volt, munkásságának pedig szenvedélyes kutatója és a legkiválóbb ismerője.

Alapító elnöke volt a Kazinczy Ferenc Társaságnak, és több, mint 20 éven át szerkesztette a Társaság Széphalom című évkönyvét. Tagja volt a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának és a Magyar Comenius Társaságnak is. Számos irodalmi, helytörténeti témájú cikket, könyvet írt és szerkesztett, és nem változtatott ezen sem a nyugdíjba vonulása, sem az életkora. Kilencvenéves kora fölött is mindig – élete utolsó hónapjaiban is – dolgozott valamilyen kiadványon, ráadásul olyan kedvvel és olyan tempóban, hogy a fiatalabbak is alig tudtak lépést tartani vele.

Kováts Dániel munkásságát számos szakmai és közéleti díjjal ismerték el, ezek közül csak a legfontosabbak: Kazinczy-díj, Lőrincze-díj, Toldy Ferenc-díj; Magyar Arany Érdemkereszt, A Magyar Érdemrend lovagkeresztje. Díszpolgárává választotta három város is: Sátoraljaújhely, Sárospatak és Zemplénagárd.

Tudós volt ő, tanár és népművelő, önmagát azonban mindenekelőtt nevelőnek tartotta. Akik ismerték tanár urat, egyetérthettek ezzel. Szellemének kincseit két kézzel szórta – szívügyének tartotta az általa összegyűjtött értékek továbbadását. Igazi pedagógus volt. Nyugodt, megnyerő fellépésével, magával ragadó előadásmódjával minden hallgatóját lenyűgözte. Különösen szívesen tanított, mesélt a fiataloknak, akik nemcsak felnéztek rá, de szívből szerették is őt. Példaképe volt munkatársainak, tanítványainak, akik a munka becsületén, a szakma szeretetén kívül emberséget is tanulhattak tőle.

Meghatározó egyénisége volt az anyanyelvápoló mozgalomnak. Elnökségi, majd tiszteletbeli elnökségi tagja volt az Anyanyelvápolók Szövetségének, és szerzőként vagy szerkesztőként számos könyve jelent meg a Szövetség gondozásában. Megalakulásától kezdve szoros együttműködésben dolgozott A Magyar Nyelv Múzeumával. Évtizedeken át zsűrizett az Édes anyanyelvünk versenyen, és rendszeres előadója volt az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor rendezvényeinek is.

2021-ben Hű valék címmel hangjátékot írt Kazinczy Ferenc életéről. A mű nyomtatott és hangzó változatban is megjelent, s a hangfelvételen az Anyanyelvápolók Szövetségének ifjúsági tagjai is közreműködtek.

Dani bácsi – mint minden évben – 2022. októberében ott volt az Édes anyanyelvünk verseny 50. sátoraljaújhelyi döntőjén, ahol újabb könyvét mutatta be A nemzeti lélek ébresztője címmel. A jubileum kapcsán nyilatkozott a Zemplén Televíziónak, és megszólalt az ASZ ifjúsági vezetősége által készített összeállításban is. Csodáltuk munkabírását, életerejét, nem lankadó lelkesedését. Sokszor hálát adtunk a Fennvalónak, hogy a kilencvenet is jócskán maga mögött hagyva – bár már bottal és egyre lassabban mozogva – még mindig ilyen szellemi frissességnek örvend. Nem gondoltuk, hogy ez lesz vele az utolsó nagy beszélgetésünk.

Hangja még itt cseng a fülünkben, kezének baráti szorítása még itt a tenyerünkben. Még várjuk a regényes önéletírása következő ötszáz oldalát… De már hiába.

Dani bátyánk! Isten veled!

Kováts Dániel tanár úr az ASZ ifjúsági vezetősége által készített összeállításban az 50. Édes anyanyelvünk versenyen:

A Zemplén TV-nek az 50. Édes anyanyelvünk verseny kapcsán Kováts Dániel tanár úrral készített beszélgetése:

 

Kapcsolódó bejegyzések:

Szakonyi Károly búcsúzik Kováts Dánieltől

Szamosvölgyi Péter búcsúzik Kováts Dánieltől

Címlapképünk: dr. Kováts Dániel az Édes anyanyelvünk verseny 2022-es döntőjén. Reiser György Lukács felvétele.

Leave a Reply