Szemle

Élő tájnyelvek – A magyar nyelv táji gazdagsága

Élő tájnyelvek

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2014-ben Élő tájnyelvek – A magyar nyelv táji gazdagsága témában hirdetett pályázatot. A legjobb pályázati anyagokból szerkesztett kötetet tavaly, a magyar nyelv napján mutatták be. Nézzük meg kicsit közelebbről!

Ahogy az életforma, az emberek tárgyi és szellemi környezete is gyors változásban van. Ezzel együtt alakul át kifejezésformánk, szókincsünk. Nyelvi elemek tűnnek el és helyükre lépnek régiek új jelentéssel, vagy éppen teljesen újak keletkeznek. Ez a változás a nyelvjárásokra nézve abban nyilvánul meg, hogy a hagyományos népi kultúra (pl. állattenyésztés, növénytermesztés, háztartás, kismesterségek) szavai, kifejezései kihalnak.

Balázs Géza bemutatja az Élő tájnyelvek kötetet a magyar nyelv napján

„Mit lehet tenni?”

– teszi fel fel a kérdést az Élő tájnyelvek kötet előszavában Juhász Dezső, a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai tanszékének vezetője. „Minél alaposabban, minél szakszerűbben dokumentálva össze kell gyűjtenünk őket, hogy a néprajz, művelődéstörténet, nyelvtudomány kutatói hozzáférjenek, illetőleg az utókor érdeklődői tárgyi és nyelvi múzeumokban vagy az internet eszköztárát felhasználva megismerkedhessenek ezekkel a kincsekkel.” – olvashatjuk is válaszában.

Ez azonban akkora gyűjtőmunka, hogy nyelvészek, néprajzosok, helytörténészek tömegei tudnák csak elvégezni. A probléma megoldására született meg az önkéntes anyaggyűjtés, amelyet a Magyar Nyelvtudományi Társaság is évek óta szorgalmaz. Sajnos a jutalmazás anyagi lehetősége az évek során egyre inkább elapadt.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége Élő tájnyelvek – A magyar nyelv táji gazdagsága pályázata azonban újabb lökést adott a gyűjtőmunkának, hiszen pályázatának nagy visszhangja miatt több mint 40 pályamű érkezett be. A legjobbak anyagi jutalmazása mellett pedig egy pályázati kötet megjelentetése is cél volt, hogy a beérkezett anyagokat hozzáférhetővé tehessük.

Élő tájnyelvek – ízelítő az anyanyelvi pályázatokból

A kötetben 17 pályamű szerepel szerkesztett formában. A pályázatok sokszínűsége is mutatja, hogy a pályázók nagyon alapos kutatómunkát végeztek és sokszor az anyaggyűjtésen túlmutató vizsgálati eredményeket nyújtottak be. A témák földrajzi lefedettsége széleskörű, hiszen olvashatunk Győr-Moson-Sopron megyétől kezdve, a Marcal-völgyön és a Szerémségen át a hétfalusi csángók tájnyelvéről is.

Both Csaba Attila a Romániai magyar nyelvjárások atlaszának adatai alapján vizsgálta a fej részeinek megnevezéseit és azok területiségét. Kiderül például, hogy a köznyelvi szempilla Erdély keleti felében szeme szőre, a Küküllők és a Maros talákozásánál pedig szeme préme alakban is él.

Tartalmas tájszójegyzéket és elemzést kapunk Dénes Ágotától a Marcal-völgyi Csögle községből. Tudták pl., hogy a burittó a fűzfavesszőből font, felfelé szűkülő alj nélküli csibenevelő kosár és nem azonos a sokfelé kapható, mexikói burrito nevű étellel? De megtudhatjuk azt is, hogy Csöglén, ha valaki szatyakul, akkor cigarettázik.

Gazdag Vilmos szógyűjteménye ettől kissé eltérő, mivel a kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavait gyűjtötte össze. Itt olvashatjuk pl., hogy a köznyelvi söröskorsót azokon a területeken bakál/bákál, sörösbakál, füles pohár, de még krigliként is emlegetik.

Kovács Lehel István a hétfalusi csángó nyelvjárás hangtani vizsgálata mellett szintén több tájszót mutat be. Pl. csokja: gyalogszán; haferli: fűzős félcipő; mokendál: mellébeszél, hazudik. De olvashatunk még a dél-erdélyi nyelvszigetekről, Székelydáda nyelvállapotáról, Csurgó, Maradék és Iván települések nyelvjárásáról is.

Bár a kötet témája a tájnyelvek, az egyes pályázati anyagok nagyon sokszínűek. Sajnáljuk, hogy csupán töredékét lehetett megmutatni abból a hatalmas munkából és gyűjtésből, amit a pályázók végeztek, de bízunk benne, hogy így is nagy segítséget nyújtanak majd az adott területek vizsgálóinak.

Az Élő tájnyelvek kötet megávásárolható az Anyanyelvápolók Szövetségénél (posta@anyanyelvapolo.hu), vagy a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapján 1500 Ft-ért.

Terjéki Tamás

Leave a Reply