Játék és nyelv

Költők, versek, helyesírási hibák – kvíz

Nemrég megjelent cikkünkben olyan kifejezéseket gyűjtöttünk össze, amelyeket sokan rosszul írnak. Most a helyesírási hibákat az irodalmat és a kvízek világát ötvözzük! Kvízeink mindig nagy népszerűségnek örvendenek, így most következő tesztünkben versekből idézünk, a feladat pedig kitalálni, melyik költő írta a verset.

Minden idézetben található egy olyan „hiba”, ami az épp érvényben lévő helyesírási szabályzat (AkH, 1984) szerint helytelen.

Ám fontos megjegyezni, hogy – ahogy Elekfi László is írja – „költők, szépírók helyesírási szabálytalanságokkal éreztethetnek olyan különbségeket, melyek a közírói helyesírásban nem érvényesülnek; egybeírással jelezhetik azt, hogy a kivételesen egybeírt alakulat a számukra sajátosan külön fogalmat jelent”, de akár a rövid és hosszú mássalhangzókat is felcserélhetik. „A költői helyesírás nem mérvadó a köznyelv helyesírásában.” Tehát míg a mai köznyelvben ezek helyesírási hibák, addig a költői nyelv ezt megengedi, sőt meglehet, hogy az adott írásmód akkoriban, amikor a versek íródtak, helyesnek is számított.

Kvízünk a most érvényben lévő helyesírási szabályzat alapján készült, és csupán játékos formája annak, hogy bemutassuk a költői nyelv sokszínűségét.

Íme a kvíz! :)

Forrás: Elekfi László 2001. Személyragozott igekötők? Magyar Nyelvőr, 125. évfolyam 2. szám

Leave a Reply