Szemle

A retrótól Babitsig – a decemberi Édes Anyanyelvünk

Mi köti össze a retrót Babitscsal vagy a Lőrincze-díjasokkal? Hát az, hogy egyebek mellett ezekről is szó van az Édes Anyanyelvünk legújabb lapszámában.

Valamin vagy valamiben gondolkodunk – teszi fel a kérdést Büky László cikkében, rávilágítva, hogy bár a válasz egyértelműnek tűnik, az utóbbi vonzat is gyakran kapcsolódik ehhez az igéhez, s nem csak az írás címét adó gondolkodószékkel kapcsolatban. Nyelvhelyességi kérdéseket boncolgat több írás is, mint például Gerstner Károly cikke a kényszeres szinonimahasználatról, Kemény Gábor eszmefuttatása a nem lehet egy napon említeni szólásunk változatairól, vagy Kovács József kis írása a kettő szó indokolatlan terjedéséről.

Sajtónyelv és irodalom

Minya Károly a trendi retróról ír: megtörténhet-e, hogy retró ruhák, retró műsorok, retró képek után retró reklámokkal is találkozzunk? Szintén a sajtóhoz kapcsolódik Holczer Józsefnek Az értelem derékba tördelése c. írása a furcsán tördelt címekről, illetve Dóra Zoltán gondolatmenete a váci színház durrantásával kapcsolatban. Láng Miklós tévében hallott nyelvhelyességi hibákra figyelmeztet, például fölösleges a 22 óra előtt kiemelni, hogy este, hiszen reggel 22 óra nincsen.

Az irodalom berkeibe kalauzolnak Pölcz Ádám, Balázs Géza és Málnási Ferenc cikkei. A pragmatikus Babitsról ír Pölcz Ádám, a költő Irodalmi nevelés című esszéje kapcsán emeli ki, hogy abban minden benne van, amit egy középiskolás diáknak a retorikáról és a stilisztikáról tudnia kell. Balázs Géza két fiktív levélben a nyelv sokszínűségét, rétegzettségét, játékosságát mutatja fel, majd pár oldallal később Nyelvészfilmek összefoglaló címmel olyan filmekről ír, amelyekben különleges, sajátos nyelvet építettek fel az alkotók. Málnási Ferenc Bartalis János erdélyi költő egyik versét elemzi.

Díjak és évfordulók

Több jeles esemény is lezajlott a 2014-es év vége felé. Novemberben a magyar nyelv napján adták át a Lőrincze-díjakat, ahogy arról már honlapunkon is beszámoltunk, idén Koltói Ádám és Raátz Judit a kitüntetettek (a laudációk olvashatók a lapban); valamint évfordulós interjú olvasható Pomogáts Béla irodalomtörténésszel 80. születésnapja alkalmából.

Természetesen ebből a lapszámból sem hiányoznak a könyvismertetések, hírek, tudósítások és a Pontozó két játékoldala. Az Édes Anyanyelvünk decemberi száma olvasható az interneten is.

Széman E. Rózsa

Leave a Reply